Ny webbplats för TSL med UX, design, webbutveckling och SEO - Limetta Digitalbyrå

Användarvänlig webbplats åt Trygghetsfonden TSL

Trygghetsfonden TSL hjälper personer som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist till nytt arbete. Man är även ett stöd för fack och arbetsgivare under omställningsprocessen. Under våren har vi tagit fram en modern, användarvänlig och målgruppsanpassad webbplats för Trygghetsfonden TSL.


Uppdraget

Uppdraget gick ut på att designa och ta fram en ny modern webbplats med förbättrad användarupplevelse, optimerad efter målgruppernas behov. Projektet involverade flera av våra affärsområden så som UX, design och webbutveckling.

Fokus i projektet låg i att skapa en användarvänlig webbplats som på ett tryggt och konverterande sätt kunde nå ut till de respektive målgrupperna, i synnerhet deltagare som blivit uppsagda. Det fanns också en önskan om att gå från känslan av att vara en sluss till att vara ett stöd under hela omställningsprocessen. Samtidigt ville man skapa mer engagemang hos besökarna, optimera SEOn och öka touchpoints för sociala medier.

Navigering och struktur med relevant information - Limetta Digitalbyrå

Så gick vi tillväga

För att ta reda på användarnas behov utförde vi användarintervjuer och workshops. Tillsammans med en användbarhetsutvärdering och SEO-analys fick vi en bra bild av nuläget. En roadmap togs fram för att projektet skulle ha tydliga delmål och visa vägen framåt.

Insikterna från förarbetet gav oss bra beslutsunderlag i vårt fortsatta arbete. Några av dessa visade att den befintliga webbplatsen var något svårnavigerad och layouten upplevdes informativ men ostrukturerad. Det fanns också ett behov av att tydligare förmedla vilka TSL är och vad de erbjuder sina primära målgrupper - uppsagda/varslade, fack och arbetsgivare. Layouten behövde få ett lyft för att skapa rätt sorts dynamik och mer flexibilitet för administratörer.

Målgruppernas behov

Uppsagda: vill förstå processen och vad man kan få hjälp med. Vilket stöd kan jag få? Vilka rättigheter har jag? Vem kan hjälpa mig? Vilka är TSL?

Fack och företag: har behov av att fylla i och administrera ansökan samt hitta och hänvisa till information i deras möte med uppsagda/varslade.

Sällananvändare (press och opinionsbildare): vill läsa nyheter, se statistik och få information från rapporter

Medarbetare: har behov av på ett enkelt och smidigt sätt kunna hänvisa till information på webben. De vill även kunna använda webbplatsen för att stärka och bygga varumärket, driva trafik och öka delningsmöjligheter i Sociala medier för att skapa engagemang. Att enkelt och smidigt kunna administrera webben är ett annat behov.

TSL - modern och målgruppsanpassad webbplats - Limetta Digitalbyrå

Teknikval

En del av moderniseringen berörde också själva innehållshanteringen. Det behövde bytas ut för att underlätta arbetet för redaktörer och medarbetare. Innehållshanteringssystemet, eller Content Management System (CMS) som det ofta kallas, behövde vara lätt att lära sig, lätt att jobba i och lätt att anpassa.

Valet föll sig naturligt på Umbraco. Ett säkert och lättanvänt CMS som funnits länge. Att det också är Open Source bidrar till dess fortsatta utveckling. Dessutom är det lätt att anpassa för utvecklare, och blev därför också smidigt att arbeta fram Trygghetsfondens inloggningsskyddade intranät på.

Med Umbraco kunde vi ge redaktörerna ett system att sköta både den interna och externa kommunikationen på, och fick därför en praktisk översyn på allt innehåll. Alla sidtyper fick också SEO-anpassade (Search Engine Optimization, sökmotoroptimering) fält för att säkra och förbättra ingångar från sökmotorer, som Google.

Umbraco kunde också hantera Trygghetsfondens intranät i samma installation, vilket ger redaktörerna en helhetsbild på innehållet, och kan dessutom återanvända media för både intern och extern kommunikation. Detta bidrar till ett mindre digitalt avtryck och underlättar versionshanteringen av olika mediaslag för redaktören.

Intranätet kunde också skyddas via den metod som tidigare hade använts på förra webbplatsen. Metoden var Azure AD Single Sign-On (SSO), vilket redan var knutet till resten av organisationens inloggningsmetoder. Övergången för användarna blev därför sömlös, då vi anpassade åtkomsten efter redan invant beteende. Som den tidigare versionen av intranätet byggdes även webbnotifikationer till så att kollegorna snabbt kunde få information när något nytt publicerades på intranätet.

När övergången från den gamla till den nya webbplatsen genomfördes hade vi även satt upp fungerande 301 redirects (omdirigeringar) som bistod i att bibehålla sökmotoroptimeringen och dess resultat på innehållet.

Umbraco är ett lättarbetat och bra system för att hantera innehåll, både från utvecklarens och redaktörens perspektiv. Det är ett open source-system där många aktiva utvecklare ser till att hålla systemet ajour. Dessutom erbjuder företaget bakom en molntjänst för hosting som är prisvärd och omtyckt av många.

 

Resultatet

En modern och målgruppsanpassad webbplats

På en webbplats är det många olika komponenter som samspelar och skapar helhetsintrycket. Genom sin nya uppdaterade design och layout har vi skapat en varm och välkomnande känsla. Den nya designen inspirerar och inger hopp och möjligheter. Det sammanlagda resultatet är en funktionell, moderniserad och målgruppsanpassad webbplats.

Navigering och struktur ser till att relevant information finns på rätt plats och naturliga flöden guidar användaren rätt. Med en tydligare struktur, layout och en del copyförslag har vi lyft känslan av det stöd som TSL erbjuder genom hela omställningsprocessen. Genom att varva rätt komponenter med tydliga call to actions och snabbingångar blir det enklare för användaren att få en överblick och att snabbare hitta rätt. Ytor för att puffa till intressant innehåll har möjlighet att skapa engagemang och locka till interaktion. För att ytterligare öka engagemanget och touchpoints för sociala medier finns tydliga delningsfunktioner på utvalda ställen. SEO förbättringar har gjorts för att öka synligheten och ranking hos sökmotorer.

Med utgångspunkt i Trygghetsfonden TSL:s varumärkesplattform har vi utvecklat den befintliga digitala designen. Vi ville att den nya designen skulle upplevas förtroendeingivande, vänlig och hoppfull. Befintliga färger har tonats för att mjuka upp och sätter en mer positiv prägel. För att skapa igenkänning och samtidigt bidra till hög läsbarhet och variation valde vi att använda samma typsnitt som TSL använder i sina sociala mediekanaler. Bildvalen visar människor i kontext för att även här skapa igenkänning och tillhörighet. För att ytterligare bidra till en mjuk framtoning har färgade bakgrundsplattor i positiva varma färger används genomgående på olika element. På startsidans toppyta finns möjlighet att inkludera bild eller film som tydligt kan sätta den rätta känslan för webbplatsen.

 

Om Trygghetsfonden

Trygghetsfonden TSL underlättar omställningen på arbetsmarknaden för individ, fack och företag. Tillsammans med omställningsleverantörer hjälper de i snitt 15 000 personer om året och 9 av 10 får ett nytt, oftast mer kvalificerat jobb. Totalt omfattas 70 000 arbetsgivare och 2 000 000 anställda av omställningsstödet.

Till TSL webbplats


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?


Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta oss