Uppdrag

Friends Arena får ny webbplats i Umbraco CMS

Syftet

Friends Arena kom till oss i stort behov av att uppdatera sin webbplats och flytta den till en ny plattform. Syftet med projektet var främst att:

  • Byta plattform

  • Öka antalet konferensbokningar

  • Förenkla för användaren att köpa biljetter

  • Förenkla för användaren att hitta information inför besöket

  • Rensa bort gammalt och inaktuellt innehåll

Vad gör användarna på webben?

Vi kunde konstatera att användaren befann sig i tre olika stadier när de besökte webben.

1. Innan/Utforskande

Det här är det första stadiet, då användaren är ute efter att leta fram ett specifikt evenemang eller att upptäcka och inspireras av evenemang hen inte sökt aktivt. I detta stadie är det viktigt att användaren känner trygghet/säkerhet i varumärket, kan upptäcka fördelarna/USPar med Friends och får tillräckligt mycket information kring evenemanget att kunna grunda sitt beslut på.

2. Beslut/Konvertering

För att underlätta övergången mellan det första och andra stadiet - dvs att hjälpa användaren att ta ett beslut - krävs det att användaren får utförlig information om evenemanget. Det ska vara tydligt vad som gäller för det specifika evenemanget - pris, åldersgräns, etc.

Det ska vara lätt att slutföra bokningen och genomföra köpet.

3. Inför besöket

I det sista stadiet är det minst lika viktigt att ta hand om användaren - detta är ett stadie då användaren redan konverterat, och detta steg bygger relationen mellan användaren och varumärket, hur användaren tas hand om då hen redan valt att betala och konvertera.

Här är det viktigt att hjälpa användaren att hitta all den information som behövs inför besöket, när hen ska närvara vid givet evenemang.

Det ska vara lätt att hitta information och svar på frågor, information kring biljetter och även hur man tar sig till arenan.

Hur vi gick till väga

För att skapa en god upplevelse behövde vi förse användaren med rätt informationen i rätt kontext. Som utgångspunkt sammanställde vi några av de oftast förekommande frågorna en användaren har och fokuserade på att skapa en lösning som besvarar dem.

 

Frågorna var av typen:
  • Hur mycket kostar biljetten?
  • Vilka tider gäller?
  • Hur hittar jag på arenan?
  • Var parkerar jag?

Lösning

När vi tog fram lösningen tog vi alla de tre stadierna i beaktning och skapade en startsida som uppfyllde samtliga behov - i toppen placerade vi de primära, stora evenemangen, med ett antal mindre, mer sekundära evenemang under - för att skapa en inspirationsyta för den utforskande användaren.

Vi skapade en ny komponent som kan användas för kampanjer - den finns bland annat på startsidan för att lyfta fram VIP-upplevelsen.

Väl inne på en sida för ett specifikt evenemang skapade vi en liten informationsruta med den viktigaste informationen: datum, tid, pris, och en knapp till biljettköp. Kunden var i behov av en yta för att lyfta fram ytterligare viktig information, som kunde vara en avvikelse från ordinarie information som direkt berörde det specifika evenemanget.

Om Friends Arena

Friends Arena invigdes den 2012 och rymmer 75 000 personer. Arenan fick namnet när Swedbank, som är namnsponsor för arenan, skänkte namnrätten till stiftelsen Friends. Friends arbetar för att skapa ett samhälle där barn växer upp i trygghet och jämlikhet och deras uppdrag är att stoppa mobbning på skolor och i idrottsföreningar.

Friends arenas webb 


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?


Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Hör av dig!

Vill du komma i kontakt med oss?
Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.