Branding - Varumärke och Budskap - Limetta Digitalbyrå
Våra tjänster

Branding

Ett varumärke och budskap är det som får företaget att sticka ut ur mängden. Idag är det allt vanligare att det digitala uttrycket får sätta tonen för hur varumärket ska uppfattas analogt. Genom att skapa en tydlig och tilltalande bild av företaget ökar chanserna att attrahera och behålla kunder över tid.

Brandbook och Grafisk profil


En varumärkesplattform eller Brandbook innehåller riktlinjer för hur ditt varumärke ska se ut, kommuniceras, synas, höras och positioneras för att vinna din marknad och målgrupp. En grafisk profil fördjupar det visuella och visar ett formspråket för digitala kanaler och tryckt marknadsföringsmaterial.

 • Logotyp samt varianter
 • Färgpalett
 • Typografi
 • Bildmanér
 • Branding
 • Exempel – Do’s and Don’ts

Styleguide


En styleguide är en designdokumentation eller uppsättning standarder för hur komponenter på till exempel en webbplats ska se ut och fungera.

 • Design av presentationssidor
 • Exemplifiering av t ex
  • Logotyp
  • Färger
  • Typografi
  • Ikoner och grafik
  • Knappar, länkar, klickbara element
  • Formulär
  • Bilder
  • States / interaktion

Designsystem


Att ta fram ett designsystem är ett smart sätt att säkerställa en konsekvent användarupplevelse och branding genom alla digitala kanaler. Utöver övergripande riktlinjer gällande färg och typografi kan ett designsystem även ge detaljerad information om hur layout, disposition och copy ska användas för att lösningen ska få rätt utseende.

 

 • Designkoncept
 • Design av: 
  • Knappar
  • Formulär
  • Puffar, listningar
  • Övriga UI-komponenter
  • Avstånd och marginaler – hur komponenterna förhåller sig till varandra.

Illustrationer och grafik


Vi tar fram bilder i form av illustrationer eller mönster. Grafiken kan användas både digitalt och i tryck och kan nyttjas i olika syften - beskrivande eller dekorerande.

 • Ikoner
 • Piktogram
 • Infografik
 • Mönster

Mallar


Att ha ett enhetligt utseende i allt som kommunicerar utåt är viktigt för att bibehålla varumärkesupplevelsen.

 • Powerpointmallar
 • Wordmallar
 • Visitkort
 • Mailsignatur

Läs även