Så skriver du en digital brief för webbprojektet - briefmall Limetta digitalbyrå
Arbetsmetoder

Så skriver du en brief

Att skriva en brief inför ett digitalt projektet är något många, även erfarna beställare, känner visst motstånd inför. Men det behöver inte vara svårt. Här har vi samlat våra bästa tips på vad en bra brief bör innehålla för att projektet ska få rätt förutsättningar redan från start.

God kommunikation mellan dig som kund och oss som byrå gör inte bara projektet roligare, det sparar även tid och pengar. Att arbeta strukturerat mot ett uttalat gemensamt mål är mycket effektivare än att "skissa och gissa".

Var ska jag börja?

Du har fått i uppdrag att göra om er nuvarande webbplats eller att ta fram en ny digital tjänst eller produkt. Med dig in i detta arbete har du både idéer och irritationsmoment - dina egna och sådant som du kanske har fått höra av kollegor och kunder.

 • “Det vore bra om man kunde…”
 • “Den här webbsidan tycker jag är så bra därför att…”
 • "Kan man koppla vårt interna system till webbsidan..."
 • “Det är så irriterande att man inte kan…”
 • “Användarna fattar inte hur man…”

Hur ska du hantera detta? Kan man bara göra en lista på allt och ta med den till första mötet? Ja, varför inte - det är en bra början!

En seriös byrå och partner kommer dock inte nöja sig med en to-do-lista. Vi kommer att vilja vända och vrida på det mesta och ställa frågor. Om du då på förhand har hunnit tänka igenom projektet så kommer både vi och du att få ut mycket mer av detta möte.

En digital brief

Ett viktigt verktyg för att på ett strukturerat sätt samla sina tankar och förväntningar kring ett projekt är en brief. En brief är kort och gott en beskrivning av vad ni vill att vi som byrå ska hjälpa er att genomföra och uppnå. Den ska besvara frågorna:

 • Vilka är vi? Vad gör vi? - Bakgrund
 • Varför vill vi göra det här? - Syfte
 • Vad vill vi uppnå? - Mätbara och tydligt definerade
 • Vem gör vi det för? - Målgrupper och deras behov
 • Vilka är förutsättningarna? - Tidsplan och budgetramar
 • Vad ska vi göra och vad ska vi inte göra? - Omfattning och begränsningar

Vi har förberett en briefmall som du kan använda. Den innehåller de frågor som vi listar ovan plus exempel som hjälper dig att fylla i den. Du har säkert saker som inte passar in under någon av rubrikerna. Det betyder inte att de inte ska vara med. Mallen ska fungera som ett stöd - inte en begränsning. 

 

Så används briefen

Målet med briefen är att fånga upp så mycket tankar, önskemål, behov och förväntningar som möjligt. Annars riskerar vi att det finns saker som ni tycker är viktiga men som av olika anledningar aldrig diskuteras eller kommer med i projektet. Om vi väljer bort något så ska det göras motiverat och medvetet - inte för att det bara glöms bort.

Vi som byrå behöver också briefen som stöd i de beslut vi kommer behöva fatta under projektet gång. I ett genomsnittligt digitalt projekt fattas tusentals små och stora beslut av alla som är delaktiga; från val av teknisk plattform till hur en knapp ska se ut när man för muspekaren över den. Om vi har en brief att tillgå har vi större möjligheter att fatta rätt beslut eftersom vi hela tiden kan återkoppla till målen - varför gör vi detta och för vem. Och framför allt - Vilket är problemet vi ska lösa. Och hur svarar den nya webbplatsen/tjänsten/produkten upp på era affärsmål?

Några tips på vägen

Det är jobbigt att få ner på papper exakt vad man vill ha och hur man tänker. Hur ska vi prioritera? Är detta verkligen viktigt? Om jag skriver att vi vill göra en viss sak, kan vi ändra oss senare? Är det just detta som är målet, eller är det egentligen något helt annat? Är det mina behov eller användarnas jag ska skriva om? Både och? Jag ju har ingen aning om vad våra användare tycker!

Om du tycker att det är kämpigt eller kör fast så skriv ner det du fastnade på och gå vidare. Att man faktiskt inte vet är också en viktig insikt. Det är mycket bättre att bara konstatera det än att sitta och hitta på eller gissa. En stor del av vårt jobb är att hjälpa er få rätsida på denna typ av frågor - att ta reda på hur det faktiskt ligger till. Alltså: finns det något du inte kan besvara genom briefmallen så tar du med dig det in i mötet med oss så reder vi ut eventuella funderingar eller frågetecken tillsammans.


 

Ladda ner brief-mallen

Brief-mallen (pdf)

 

Brief-mallen (word)


Läs även