Varför ska jag anlita en digitalbyrå? Limetta
Tips

Varför ska jag anlita en byrå?

Digitaliseringen har inneburit att företagens digitala närvaro har gått från att ha varit en av många olika aktiviteter man haft på sin agenda till att bli en integrerad del av företagens kärnverksamhet. Det blir med andra ord prioriterat på ett helt annat sätt än tidigare - för en del företag till och med en fråga om överlevnad

Att den digitala närvaron får högre prioritet innebär också att företag allokerar mer resurser för att bli konkurrenskraftiga inom detta område. Projekt som tidigare varit sidoprojekt blir nu affärskritiska och tilldelas mer folk och större budgetar. Man kraftsamlar.

Det innebär också att avdelningar som tidigare bara haft lösa samarbeten nu måste  samarbeta på djupet för att man ska få ut riktigt konkurrenskraftiga digitala tjänster och produkter. Marknadsföringsavdelningen, IT-avdelningen och säljorganisationen förväntas kunna arbeta i samma projekt, med en gemensam process mot ett gemensamt mål. 

Denna utveckling är något vi ser hos de flesta av våra uppdragsgivare och vi ställer oss såklart frågan: hur kan vi hjälpa dem på bästa sätt? Eller om vi vänder på det och ser på frågan ur våra kunders perspektiv: varför ska jag anlita en byrå?  

En del byråer har valt att stoppa huvudet i sanden och se det som en icke-fråga. Att ifrågasätta sin egen roll och sitt eget existensberättigande är av många byråer betraktat som tabu. Vi ser det inte på det sättet. Det spelar ingen roll vad vi tycker och tänker om oss själva om bilden inte delas av våra kunder. Därför pratar vi gärna om vår roll som byrå. Vår analys är att ett bra byråsamarbete är viktigare än någonsin.

 

Låt oss titta på vilka alternativ som finns

1. Bygg upp ett eget team in-house2. Sätt ihop ett team av konsulter och frilansare3. Samarbeta med en byrå.
Varför ska jag anlita en digitalbyrå? Limetta

Bygg upp ett eget team in-house 


Om den digitala närvaron är prioriterad så vill man ha den nära kärnverksamheten. Ett sätt att skapa denna närhet är att rekrytera ett eget team som sitter in-house. Det finns flera fördelar med detta. Dels får du folk som med tiden lär sig företaget och affären och de är dessutom på plats hela tiden. Dels blir teamet exponerat för en naturlig kunskapsdelning i den egna organisationen

Samtidigt finns det nackdelar. Det kan vara svårt för många verksamheter att konkurrera om de mest begåvade medarbetarna - arbetsuppgifterna blir inte tillräckligt spännande och utmanande. Det finns också en risk att teamet med tiden stelnar i förlegade rutiner, fastnar i invanda mönster och bromsas av interna policies och hinder. Exponeringen mot andra projekt och branscher blir också begränsad eftersom medarbetarna inte möter dem på ett naturligt sätt i sitt dagliga arbete. Risken är alltså stor att du inte får den effekt du vill ha eftersom teamet snarare blir en digital serviceenhet än ett team som kan utmana och hitta nya vägar för företaget. 

Sätt ihop ett team av konsulter och frilansare 

Detta är en inte helt ovanlig strategi och det har sina fördelar, men också nackdelar. En fördel är att du slipper rekrytera och anställa egen kompetens och du får inget långsiktigt arbetsgivaransvar. Det blir också lättare att hitta vassa utvecklare eller designers. Eftersom det är du som samlat ihop teamet så har du också stor kontroll över vad de ska arbeta med.

Men det som upplevs som flexibelt kan också skapa stora problem på sikt. Full kontroll innebär också att du har allt ansvar - det är du som ska leda arbetet och driva projektet framåt. Lyckas du inte med det sitter du med ett team av konsulter som tickar pengar utan att du får något vettigt ut av det. Sist men inte minst tar du en väldigt stor risk långsiktigt. Konsulter som du köper in på kontrakt kommer att försvinna iväg till andra kunder med andra projekt när kontraktet löper ut. Det finns inget i detta upplägg som borgar för kontinuitet och lojalitet med dig som kund. 

Digitalbyrå i Stockholm med mycket nöjda kunder

Samarbeta med en byrå

I ett byråsamarbete löser du många av problemen som finns inbyggda i de två andra alternativen. 

  • Du får tillgång till duktiga medarbetare med bred erfarenhet från många olika branscher och projekt. En byrå har en affärsmodell som på ett naturligt sätt lockar till sig drivna, effektiva och kompetenta medarbetare.
  • Du får en bra balans mellan kravet att vara nära din kärnverksamhet och samtidigt stå utanför den i syfte att kunna utmana gamla etablerade sanningar och gamla sätt att se på affären. Närheten får du genom det långsiktiga samarbetet med byrån. Det finns ett team på byrån som följer med dig som kund. De försvinner inte iväg till andra uppdrag som konsulter tenderar att göra utan finns där när du behöver dem. När de inte arbetar med just ditt projekt är personerna i detta team involverade i andra projekt med andra kunder. De exponeras då för nya idéer och ny teknik på ett helt annat sätt en ett team som sitter in-house gör.
  • Du får tillgång till en slimmad, effektiv och konkurrensutsatt organisation. En byrås enda intäkt kommer från projekten. En byrå som inte klarar av att leverera affärsnytta i sina projekt eller som halkar efter vad gäller processer, teknik eller design går snabbt under eftersom ingen vill samarbeta med dem. Framgångsrika byråer är ständigt med och utmanar för att få arbeta med de mest spännande projekten. Enligt oss uppnår vi det genom effektiva processer, hög höjd på idéer och kreativa koncept, att ligga i framkant tekniskt och skapa en användarupplevelse i världsklass. Helt enkelt leverera affärsnytta och framtidssäkra våra kunders digitala affär.
  • En byrå produktionsleder sina kunders projekt. Det gör att du som kund kan släppa mycket av det operativa och fokusera på affärsnytta, kundupplevelse och innovation. Det innebär inte att du tappar kontrollen över ditt projekt, utan snarare att du slipper engagera dig i alla detaljer. Du kan själv välja i vilken utsträckning du vill följa projektet - vi som byrå anpassar vår process efter det.

Till sist

Du läser denna artikel på vår webbplats och det är klart att vi talar i egen sak när vi hävdar att byrån som affärsmodell är mer relevant än någonsin. Men det verkar även som om våra kunder delar vår uppfattning. Det upplever vi såväl i det dagliga samarbetet - i möten, presentationer och workshops och när vi bedöms på det vi levererar och i den feedback vi får via den årliga kundundersökningen Årets Byrå.

Viktiga komponenter för att ett byråsamarbete ska lyckas är tätt samarbete, bra personkemi, tydliga processer, fokus på affärsnytta och hög kvalitet i alla delar i leveranserna. Vi jobbar hårt med alla dessa komponenter och att döma av våra kundomdömen gör vi ett bra jobb.


Tycker du det låter spännande att inleda ett samarbete med oss?

 

Kontakta oss


Läs även

Hör av dig!

Vill du komma i kontakt med oss?
Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.