SEO och Konvertering - Konverteringsoptimering - Limetta Digitalbyrå
Våra tjänster

SEO & Konvertering

Med hjälp av SEO kan man se till att driva trafik till en webbplats - väl där behöver man får användarna att agera och konvertera till något som genererar affärsnytta. Det kan handla om direkta köp eller ett mer långsiktigt tänk för att bygga upp en kundbas som kan bearbetas över tid.


Konverterings-
optimering

Konvertering handlar om att få besökarna på en webbplats att bli kunder. Genom att optimera konvertering kan vi hela tiden se till att öka chanserna för att fler ska bli kunder. Vi vill påverka deras beteende.

 • Webbanalys
 • Användarundersökningar och tester
 • UX och design
 • UX-copy och innehållsoptimering
 • A/B-testing

SEO - sökordsanalys

Sökmotoroptimering (SEO) kan öka möjligheterna att driva trafik och få nya potentiella kunder. Det finns alltså ett stort affärsvärde i att investera i sin SEO. För att ranka bra och synas i sökmotorer behöver man arbeta aktivt med sin optimering. Syns man inte direkt, är risken stor att man inte blir hittad. Vilka är de viktigaste nyckelorden? Hur ser den långsiktiga strategin ut? Vad ska prioriteras? Det är frågor man måste ta reda på.

Vi hjälper er med:

 • Sökordsanalys - att optimera nyckelord
 • On-page-SEO - optimera innehåll (Title, Meta Description, H1 och URL)
 • SEO-strategi - den långsiktiga planen (vad ska optimeras och prioriteras)

Teknisk SEO 

Med teknisk SEO arbetar man primärt med källkod, laddtider, renderingsoptimering och funktioner för att beskriva data på ett strukturerat sätt. Sidor behöver ladda snabbt, vara mobilanpassade och vara fria från javascriptfel, trasiga länkar eller felaktig markup.

Vi hälper er med:

 • Revidera och optimera kod

 • Implementera CDN (content delivery network)

 • Utbildning inom teknisk SEO

 • Styrdokument och guidelines