Content Management - Vi jobbar taktiskt med innehåll - Limetta Digitalbyrå
Våra tjänster

Innehåll / Content

Innehåll, eller content, består av text, bild, film och upplevelse. Innehållet kan ha olika syften med allt från att utbilda till att väcka en känsla hos betraktaren.

Tidigt i projektet sätter vi upp tydliga mätbara mål tillsammans med kunden. När projektet börjar gå in i koncept- och UX-fasen skapar vi oss en tydligare bild av vilken typ av innehåll som är lämpligt och hur det ska bidra till att uppnå målen. Innehållet är ju det som besökarna ska betrakta, gilla och konsumera – och kanske rent av sprida vidare. Det är av största vikt att innehållet är relevant och i linje med varumärket.


 

Helhetslösning eller punktinsatser

Vi kan ansvara för delar av eller hela webbplatsen, beroende på era behov. Vi kan hjälpa er med en komplett sajt där vi lagt in allt innehåll, eller så går vi igenom befintligt innehåll och kommer med tips och idéer på hur och vad ni kan förbättra. Eftersom digitala behov och beteenden förändras arbetar vi gärna långsiktigt och proaktivt med våra kunder. Med kontinuerlig uppföljning hjälper vi er att underhålla och kommer med förslag på förbättringsåtgärder.

 • Helhetslösning - komplett innehåll
 • Punktinsatser
 • Underhåll och uppföljning

Innehållsstrategi

Att lyckas skapa bra copy handlar om strategi och målgruppskännedom. Med en innehållstrategi får ni en plan och riktning. Det ger er en intern samsyn kring innehållet och fungerar som stöd i den dagliga produktionen. Vi skapar en innehållsplan som tydligt beskriver hur innehållet ska tas fram och förvaltas. Vi kan hjälpa er med alltifrån konceptuell copy till att skapa målgruppsanpassat innehåll med rätt tonalitet och budskap.

 • Innehållsplan
 • Innehållskoncept
 • Tonalitet och UX-copy

Innehållsinventering och innehållsstruktur

I en innehållsinventering ser vi över och analyserar ert befintliga innehåll. Vi ger er konkreta tips och idéer. Ibland levererar vi exempeltexter på hur ni bäst anpassar ert innehåll för att möta kundernas behov och SEO-optimera. En ny informationsstruktur beskriver hur det befintliga innehållet sorteras och vilket nytt typ av innehåll som kan komplettera.

 • Innehållsinventering
 • Tips, idéer och exempeltexter
 • Ny informationsstruktur

Innehållsproduktion

Vi hjälper er att skapa relevant och målgruppsanpassat innehåll som stärker varumärket. Det kan handla om både text, bild, rörligt och illustrationer. Med fokus på innehållsupplevelsen ser vi till att skapa engagerande innehåll som fångar användaren i varje steg i kundresan. Med SEO- och konverteringsanpassat innehåll ser vi till att vi når uppsatta konverteringsmål. Vi utbildar personal och redaktörer och finns tillgängliga som användar- och redaktionellt stöd i det praktiska innehållsarbetet.

 • Copy – webb och print
 • Bildval och illustration
 • Innehållsupplevelse (content experience)
 • Konvertering och SEO
 • Contentutbildning
Content Activation - Vi skapar en innehållsplan - Limetta Digitalbyrå

Läsvärt om Content och innehåll