Content Management - Vi jobbar taktiskt med innehåll - Limetta Digitalbyrå
Våra tjänster

Content Activation - Att jobba taktiskt med innehåll

Content betyder ”innehåll” och består av text, bild, film och upplevelse. Innehållet kan ha olika syften allt från att utbilda till att väcka en känsla hos betraktaren.

”Bara vi bygger en webb så kommer besökarna”. Så sa man kanske förut men fler företag inser vikten av att både driva trafik och få nöjda besökare med starkt och relevant innehåll. Kan vi dessutom få användare och potentiella blivande kunder att konvertera har vi lyckats ännu bättre. Ibland kan innehåll även vara ett stöttande hjälpmedel för säljpersonal eller kundservice.

Tidigt i projektet sätter vi upp tydliga mätbara mål tillsammans med kunden. När projektet börjar gå in i koncept- och UX-fasen skapar vi oss en tydligare bild av vilken typ av innehåll som är lämpligt och hur det ska bidra till att uppnå målen. Vi skapar en innehållsplan som tydligt beskriver hur det befintliga innehållet sorteras och vilket nytt typ av innehåll som kan komplettera. Innehållet är ju det som besökarna ska betrakta, gilla och konsumera – och kanske rent av sprida vidare och det är av största vikt att det är relevant och i linje med varumärket.

Content Activation - Vi skapar en innehållsplan - Limetta Digitalbyrå

Som digital partner ansvarar vi för att webbplatsen stärker och representerar vår kunds varumärke och att de primära och sekundära målen uppnås genom att fokusera på följande områden:

  • Innehållsstrategi. Vi identifierar kundresan och ser till att rätt typ av innehåll presenteras vid rätt tillfälle. Vi ser också till att ”klickvägen” eller att användarens ”content track” leder rätt och följer de även för att kunna mäta beteendet när hen klickar sig framåt. Vi ser till att aktivt få insikt i vilket innehåll som är relevant, vilket innehåll som fungerar och hur innehållet och webbplatsen kan vidareutvecklas för att stödja de primära och sekundära målen.

  • Innehållshantering och innehållsproduktion. Content Management - Proaktivt skapa, uppdatera och anpassa webbplatsens innehåll samt släppa informationen vid rätt tidpunkt för resp. målgrupp. Vi ansvarar gärna för delar av eller hela webbplatsen när det gäller att skapa och få ut information och innehåll.

  • Underhåll och incidenthantering. Säkerställa att webbplatsen är tillgänglig och fungerar som den ska. Hantering av incidenter, enklare underhåll och redaktörshjälp. Hålla kunden informerade om händelser och genomförda åtgärder på webbplatsen.

  • Konverteringsoptimering. Aktivt arbeta på att hitta sätt som gör att vi kan öka konverteringsgraden och övriga siffror som satts upp för de konverteringsmål som satts upp i samarbete med kunden.

  • Webbanalys. Följa upp resultat av webbplatskonvertering, hitta användarnas trösklar (user pain points) och få insikt in i vilka områden som kan och bör vara fokus för framtida aktiviteter.

  • Stöd för kundens organisation och samarbetspartners. Användar- och redaktionellt stöd för de som behöver det inom och utanför kundens organisation.

  • Sociala medier. Uppdatering och aktivering av innehåll i sociala medier med syfte att bygga varumärke, skapa intresse och driva trafik till webbplatsen/öka konvertering.

Vill du ha hjälp att lyckas med ditt innehåll?


Kontakta oss


Mer om oss

Hör av dig!

Vill du komma i kontakt med oss?
Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.