Konverteringsoptimering eller Conversion Rate Optimization (CRO) - Limetta Digitalbyrå
Våra tjänster

Konverteringsoptimering - Conversion Rate Optimization (CRO)

Med konverteringsoptimering hjälper vi dig behålla fler av dina besökare på sajten och att få dem att konvertera. Varje projekt är unikt och vi ser därför till att skräddarsy konverteringsoptimeringen efter er webbplats eller applikations förutsättningar.


Konvertering går ut på att få dina besökare att utföra en handling, att de ska utföra något du vill att de ska göra på din webbplats eller app. Det kan till exempel handla om att de ska genomföra ett köp, ta kontakt, prenumerera på nyhetsbrev, begära offert eller konsumera innehåll. Att konverteringsoptimera innebär att man optimerar olika element för att öka användarupplevelsen, få fler konverteringar och därmed öka konverteringsgraden. Det kan handla om små enkla, men effektiva ingrepp som t ex ta fram tydliga Call-to-actions, skapa relevant innehåll eller förenkla flöden – men även att se över hela kundresan. Genom att öka konverteringsgraden, som är ett mått på hur stor andel av besökarna som utför det önskade beteendet, kan vi mäta framgången och effekten av insatserna.

 

Med konverteringsoptimering kan vi:

 • Få fler besökare att bli kunder
 • Förbättra användarupplevelsen
 • Öka konverteringsgraden
 • Lära känna användarna
 • Optimera digitala tjänster
 • Få besökare att återvända

Webbanalys

Våra experter börjar med att göra en UX-genomlysning av er befintliga tjänst. Här identifierar vi brister och förbättringsåtgärder baserat på kända användarbeteenden tillsammans med vår kunskap och expertis. Analys av besökarnas interaktioner med er digitala tjänst genom Google Analytics och Hotjar ger oss ytterligare svar på vilka utmaningar och möjligheter som finns.

 • UX-genomlysning
 • Analys i Google Analytics & Hotjar
 • Rapport med rekommendationer

Definiera mål

Genom workshops går vi tillsammans igenom med er hur er affär ser ut, vilka mål ni har idag och vilka potentiella nya möjligheter ni har framför er. Utifrån målen kan vi sedan föreslå en rad åtgärder. Åtgärderna vi presenterar är de vi tror ger er mest nytta, värde och effekt för att nå dit ni vill. Ibland kan det innebära förslag på enklare åtgärder som ni själva kan implementera, i andra fall krävs det större omtag där vi gärna är er digitala partner.

 • Workshop
 • Definiera affärsmål och mätpunkter
 • Åtgärdslista

Användartester och intervjuer

Användartester eller intervjuer med kunder och besökare ger oss djupgående information om deras behov, drivkrafter och hur väl er webbplats möter deras behov. Vi har möjlighet att ställa följdfrågor för att verkligen få svar på varför de gör som de gör, och vad som kan göra dem till nöjdare och återkommande kunder.

 • Användartester
 • Intervjuer
 • Insiktsrapport

Konverteringsoptimering

När vi har samlat på oss insikter och nuläget, om användarna och era mål är det dags att börja konverteringsoptimera. Beroende på utgångsläget kan det innebära att vi gör både stora och små förändringar. Det kan till exempel handla om att vi justerar navigering, bilder, färger, innehåll, stärker varumärket, skapar förtroende, förenklar flöden eller skapar tydligare CTA (call to actions).

 • UX och design
 • Copy
 • Branding
 • Sökmotoroptimering (SEO)
 • Utbildningsinsatser

A/B-tester

Med hjälp av A/B tester kan vi ställa två designvarianter mot varandra och ser vilken som presterar bäst. Det kan ge tydliga svar på vad som fungerar och inte på din sajt. Ibland räcker det om man justerar en formulering, en placering av en knapp eller byter färg eller bild på något element.

 • Design av varianter
 • A/B test där två varianter ställs mot varandra
 • Analys av resultat
Konverteringsoptimering - Conversion Rate Optimization (CRO) - Limetta Digitalbyrå

Några kunduppdrag med konverteringsoptimering

 

 • Koncept, UX, Design, Teknisk SEO

  Fyndiq

  Koncept, UX och design för e-handeln

 • UX, Design, Utveckling, Konverteringsoptimering

  Läkarmissionen

  Ökade donationer tack vare ny digital strategi och webbplats i Umbraco