Tips

Ordlista

Ibland dyker det upp ord man inte riktigt begriper (och kanske inte vågar fråga vad de betyder). Här förklaras vanliga termer som vi förstår kan vara knepiga för de som inte jobbar med det varje dag.

A B C D E | F H I K L | M | N | O | P Q | R S | T | U | V | Z | Ä | #

A.


A/B test

A/B-testning är en testmetod som används när man vill veta vilken version av en webbsida som konverterar bäst. Man visar parallellt två olika varianter av samma sida för olika användare och så kollar man vilken som funkar bäst. Den som ger bäst konvertering är sedan den man publicerar som den slutgiltiga sidan. Läs mer om A/B test.

 

aBOVE THE FOLD

Above the fold, eller ovanför vecket, är innehållet man ser direkt när man kommer in på en webbsida utan att man behöver skrolla. Det vill säga den första skrämvyn man möts av. Läs mer om above the fold.

 

Acceptanskriterier

Acceptanskriterier är vanliga i agila metoder. Det är kriterier avseende funktionalitet som man sätter upp i samband med att man planerar ett projekt. När man sätter upp acceptanskriterier vet både beställare och utvecklare hur funktionen ska fungera efter implementering för att vara godkänd.

 

Acceptanstester

När en sajt är klar måste den kvalitétsäkras. Acceptanstester är de tester våra kunder gör för att säkerställa att leveransen möter kraven avseende både design och funktionalitet.

 

Agil

Ordet “agile” betyder vig eller lättrörlig. Att jobba agilt är alltså att jobba enligt ett rörligt arbetssätt, eller mer exakt att jobba i korta cykler med täta avstämningar. Fördelen är att man inte blir fastlåst vid en på förhand låst specifikation utan kan göra förändringar löpande under pågående projekt. Det gör projektet rörligt - agilt.

 

ANKARLÄNK

Ankarlänkar är länkar som används för att navigera till en särskild del av en sida.

 

Användarstudier

Användarstudier är kvalitativa och kvantitativa metoder så som användartester, expertutvärderingar, fokusgrupper och enkäter för att förstå användarnas behov och för att öka användarupplevelse och användbarhet.

 

ANVÄNDARUPPLEVELSE

Även känt som user experience (UX), innefattar hela användarens interaktion och upplevelse av en webbplats, applikation eller produkt. Upplevelsen av en webbplats är den sammanlagda upplevelsen definierad utifrån en mängd parametrar som t.ex. hur snabbt sidan laddar, om innehållet är relevant och logiskt sorterat, om användaren tilltalas av utseendet osv.

 

API

Ett API (Application Programming Interface) är ett strukturerat sätt att hämta och spara data. Ett API sammankopplar en app eller webbplats med en datakälla.

 

Artikelsida

En webbplats består av olika sidtyper. En artikelsida, eller innehållssida, är ofta uppbyggd som en traditionell artikel med rubrik, ingress och brödtext. Ofta med möjligheten att lägga in bilder, video, punktlistor, länkar, call to action och vägar vidare till andra undersidor.

 

Automatiserad marknadsföring

Se Marketing automation.

 

Avhopp

Avhopp eller bounce är en session på en enstaka sida på din webbplats. När någon besöker en webbplats registreras sessionen i Google Analytics (GA). Om besökaren kommer in till sajten och sedan lämnar den, utan att ha gjort någonting mer blir det alltså ett avhopp.

 

Avvisningsfrekvens

Avvisningsfrekvens (bounce rate) är procentandelen av sessioner på en webbplats där användarna besöker en enstaka sida utan att göra någonting mer. Det används som ett mätetal i Google Analytics (GA) och ger en indikation och övergripande bild av hur engagerande sajten eller sidan är som helhet.

 

Azure Search

Azure Search är en sökmotor som erbjuds via Microsofts-molntjänst. Man kan till exempel använda sig av Azure Search om man inte vill bygga en egen sökmotor på sin webbplats.

 

B.


BACKEND

Backend är alla bakomliggande system som körs på servern t.ex. databaser, CMS, integration mot andra system eller API:er. Läs mer om hur vi jobbar med backend.

 

Bildhantering

Bildhantering är ett samlingsord för hur bilder ska laddas upp, beskäras och visas i samband med att man publicerar dem på webben. En vanlig fråga som vi brukar diskutera är om det ska det finnas flera storlekar och/eller beskärningar av samma bild beroende på vilken enhet den visas på. Mobil = små bilder, desktop = stora bilder.

 

breakpoint

Breakpoints eller brytpunkter är specifika bredder på webbläsarfönstret där innehållet skiftar layout för att bättre passa den aktuella bredden. Brytpunkterna är ofta baserade på vanligt förekommande skärmstorlekar på laptop, läsplatta och mobil. 

 

bRIEF

Brief betyder "kort" och "kort uppdragsbeskrivning" är det vi menar med breif. Uppdragsbeskrivningen får vi av beställaren för att veta vad som förväntas av projektet. Läs mer och ladda ner vår digitala briefmall.

 

Browserspecifikation

En browserspecifikation är en lista med webbläsare som en webbsida ska fungera för. Att stödja gamla webbläsare kan ge pengar för stunden men om programmeringen påverkar hastigheten för moderna webbläsare så kan det ge mindre intäkt totalt.

 

Brödsmulor/ Breadcrumbs

Brödsmulor visar vart på webbplatsen besökaren befinner sig. Det används ofta av användarna för att navigera uppåt i strukturen. De ger också en överblick av det sammanhang innehållet befinner sig i.

 

BUGG

Bugg är ett annat ord för defekt i koden som måste åtgärdas. En bugg kan leda till att webbsidan visar felaktiga resultat eller i värsta fall att webbsidan slutar fungera.

 

C.


c#

C#, eller C-sharp som det uttalas, är ett objektorienterat programspråk (OOP) som utvecklats av Microsoft. Att programmet är objektorienterat innebär att det är uppdelat i mindre delar vilket gör den mer lätthanterlig. Lär mer om C#.

 

CachebustING

Cachebusting är när man förhindrar att en webbläsare återanvänder något den redan har laddat hem och sparat lokalt. Man tvingar alltså webbläsaren att hämta en ny fräsch version av en sida, en bild eller någon annan typ av fil. Detta används för att se till att användare inte av misstag ser gamla sidor eller bilder.

 

CALL TO ACTION

Ett designat element med uppmanande text som får användaren att snabbt klicka på det och utföra något som man vill att hen ska göra, t.ex. fylla i en intresseanmälan, genomföra ett köp eller ladda ner en fil.

 

CANONICAL URL

En sida ska endast ha en URL även om den ligger på fler ställen i strukturen, så sökmotorerna vet vilken URL de ska presentera i sökresultaten. Canonical URL är ett HTML-element som hjälper webmasters förhindra dubbletter.

 

CDN - Content Delivery Network

Genom att använda ett CDN sprider man ut statiskt innehåll för en webbplats, vanligtvis bilder, i ett globalt nätverk. Syftet är att avlasta webbservern och öka webbplatsens prestanda och hastighet, vilket uppskattas både av användare och sökmotorers indexeringsrobotar. Läs mer om CDN.

 

Chunking

En UX-princip för att gruppera och strukturera element och komponenter för att göra dem mer lättöverskådliga och enklare för användaren att processa och förstå. Läs mer om chunking.

 

CMS

CMS står för Content Management System och är ett innehållshanteringssystem för att redigera innehållet på en webbplats. Exempel på CMS är Episerver, Umbraco eller Wordpress. Läs mer om att välja CMS

 

Container / Containerteknologi

Containrarna fungerar som en behållare som paketerar koden för ett program. Den här tekniken gör det enklare att distribuera program sömlöst i olika miljöer. Koden kan på så sätt skapas och köras på vilken utvecklingsdator som helst, antingen i molnet eller lokalt. Läs mer om containerteknologi. 

Continuous Delivery (CD)

Continuous Delivery (CD), eller kontinuerlig leverans, ser till att det finns ett automatiserat sätt att överföra och leverera kodändringar mellan olika plattformar och verktyg.

 

Continuous Integration (CI)

Continuous Integration (CI), eller kontinuerlig integration, handlar om att själva byggandet och testningen som sker före leverans, är det också en förutsättning för den kontinuerliga leveransen.

 

Code review

När en utvecklare vill säkerställa att den kod hen har skrivit verkligen är bra går man igenom den tillsammans med en annan utvecklare för att få fler infallsvinkar på problemlösning, syntax och struktur.

 

CONTENT

Med content menar man själva innehållet på en webbplats. Det kan röra sig om bilder, text, video, ljud och nerladdningsbara filer. När ramverket för en webbplats är byggt fyller man sajten med content, dvs innehåll. Det här erbjuder vi inom innehåll och content

 

CONTENT ACTIVATION

Content activation innebär att man jobbar taktiskt med sitt webbinnehåll. Det kan betyda att man sätter upp en plan och tar fram en innehållsstrategi. Det handlar också om innehållshantering och innehållsproduktion där man proaktivt skapar, uppdatera och anpassar webbplatsens innehåll. 

 

COOKIE

En cookie eller kaka är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i webbplatsbesökarens dator för att känna igen användaren vid nästa besök.

 

Customer onboarding

Onboarding, eller customer onboarding, är en introduktionsprocess som ser till att nya användare snabbt lär sig och vänjer sig vid en produkt/tjänst eller ett visst gränssnitt.

 

D.


defekt

Ett vidare begrepp än bugg. En defekt kan innebära att funktionen inte möter kraven, fel i UX eller design som har skapat en avvikelse. Det behöver alltså inte vara felaktig kod.

 

Defektrapport

För att testa effektivt skapar man en defektrapport i vilken man skriver ner alla defekter. När man har testat färdigt lämna man över defektrapporten  till utvecklarna som åtgärdar defekterna. 

 

Definition of done

När en uppgift är färdigutvecklat, testad och godkänd så är den klar - done. Definition of done är alltså de kriterier som ska vara uppfyllda för att en uppgift ska anses vara klar.

 

DeplOyment

Deployment betyder lansering. Lansering sker när webbsidan är redo att publiceras publikt. 

 

DevOps

DevOps handlar i stort om att optimera processer och automatisera flöden. Det är också ett sätt att kunna möta marknadens- och användarnas förändrade behov. 

 

Design thinking

En metod och användarcentrerat förhållningssätt som används för att lösa komplexa problem. Genom att skissa, prototypa eller visualisera idéer i ett tidigt stadie i designprocessen möjliggör metoden att man kontinuerligt kan förbättra sina idéer innan man har en färdig lösning. Lär dig mer om Design Thinking som metod.

 

Digitala fingeravtryck

Device fingerprint, eller digitala fingeravtryck, är information vi lämnar efter oss så fort vi använder digitala enheter.

 

DIGITAL TILLGÄNGLIGHET

Se tillgänglighet.
 

Digital transformation

Digital transformation handlar om förändring och att ta tillvara på teknologi för att förbättra, förnya och effektivisera en verksamhets olika delar. 

 

Docker

Docker är en teknik, eller en plattform, med öppen källkod. Plattformen förser andra program med ett gränssnitt som automatiserar distributionen av ett program genom självständiga containrar. 

 

Duplicate Content 

Duplicerat innehåll innebär att du har samma innehåll presenterat på två olika URL:er på din hemsida. Detta kan medföra problem med din SEO då sökmotorerna inte gillar att du använder samma innehåll flera gånger utan föredrar unikt innehåll.

 

E.


Effektmål

Alla projekt har ett eller flera mål. Effektmål beskriver de effekter man vill uppnå med projektet. Det kan t.ex. vara att lyfta lönsamheten, öka försäljningen eller öka tillgängligheten. Bra effektmål ska vara mätbara. Mål som inte handlar om att uppnå effekter och som inte är mätbara på samma sätt brukar istället klassas som projektmål.

 

E-handelskunder

En e-handel kan lockar en mängd olika användare och kunder. Exempelvis de som går direkt på ett köp, de som fönstershoppar, de som letar bra priser eller de som jämför produkter och läser på hos flera olika aktörer. Läs mer om de vanligaste e-handelskunderna.

 

Emotionell design

Emotionell design handlar om hur känslor påverkar människors beslutsfattande. Känslor är ett verktyg för att skapa attraktiva produkter och tjänster som påverkar kundupplevelsen, skapar engagemang och bygger lojalitet.

 

Emotionell signatur

Emotionell signatur handlar om hur ett varumärke uttrycker sin personlighet och de känslomässiga band man knyter till sina kunder. Allt det som kommuniceras och förmedlas triggar känslomässiga reaktioner som bidrar till den totala kundupplevelsen. Det här i sin tur påverkar hur kunderna agerar. 

 

Epic

Epic i agila metod innebär att man fångar upp en stor mängd arbete som hör samman, det arbetet blir då en epic. Epicen är då grunden för det specifika funktionen som ska utföras och är föräldren till user storys som skapas utifrån den epicen.

 

EPISERVER

Episerver är ett Content Management System (CMS) och är ett av marknadens ledande CMS. Läs mer om Episerver.

 

Event Tracking

Event tracking är spårningskoden för Google Analytics och används för att få insikt i var besökarna kommer ifrån, vilka sidor de besöker och hur länge de stannar på webbsidan. Det går även att spåra händelser som nedladdning av en pdf, klick på anmälningsknappen till nyhetsbrevet eller uppspelning av en YouTube-video på siten.

 

EYE TRACKING

Eye tracking innebär att man med teknikens hjälp registrerar och mäter användarens ögonrörelser när man till exempel besöker en webbsida. På så sätt kan man läsa av användarens närvaro, uppmärksamhet och fokus och få unika insikter i människors beteende. Det kan också möjliggöra interaktioner så att man kan styra exempelvis en datorn med ögonen.

 

F.


Fastclick

Mobila webbläsare har ofta en delay på 300 ms mellan att du trycker på en länk eller knapp till att browsern registrerar interaktionen. Det gör så att interaktionen med en webbplats kan upplevas som långsam. Fastclick är ett js-plugin som “tar bort” den delayen så att sidan upplevs snabbare för mobila användare.

 

Favicon

En webbsida med favicon uppvisar företagets logga i webbläsarens adressfält. Favicon är även en genväg eller bokmärkesikon. 

 

Frontend

Front-end är det visuella gränssnitt som användaren ser och interagerar med i sin webbläsare. En frontendutvecklare arbetar med kod i t ex  HTML, CSS och JavaScript. Det här gör vi inom Front-end.

 

Funnel

En funnel, eller konverteringstratt, är webbplatsbesökarnas väg mot ett konverteringsmål.

 

Färgpsykologi

Färgpsykologi handlar om färgers betydelse och effekt på webben. Färgvalen i en digital tjänst kan avgöra hur besökare agerar. Med hjälp av rätt färger kan man fånga besökarnas uppmärksamhet, guida dem rätt och öka konvertering.

 

Förstudie

Innan man sätter igång med ett projekt utförs en förstuide för att analysera och säkerställa vad som ska utföras. Man fokuserar på konkreta mål och effekter som projektet ska uppnå. Här belyses saker som måste förbättras och hur de ska mätas.

 

G.


Gamification

Gamification handlar om att addera spelelement till en webbplats eller app. Genom att dra nytta av det som engagerar och lockar med spel kan man engagera och motivera människor att nå sina mål och skapa en minnesvärd digital upplevelse.

 

Gated content

Gated content är så kallat "låst innehåll" där det krävs inloggning eller att användaren identifierar sig på något annat sätt för att ta del av innehållet. Exempelvis white papers, seminarier, artiklar eller kundcase.

 

Git / Github

Git är ett versionshanteringsprogram. GitHub är plattformen för att hantera verionversionshanteringen externt där koden lagras molnbaserat.

 

Google Anlaytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som spårar och rapporterar webbplatsens trafik. Google Analytics är nu den mest använda webbanalystjänsten.

 

Google analytics 4 (GA4)

Analysverktyg som både samlar webbplats- och appdata för att ge bättre insikter i kundresan. Google Analytics 4 använder events eller händelsebaserad data i stället för sessionsbaserad. 

 

Google Search Console

Google Search Console är en tjänst som hjälper till att övervaka och underhålla webbplatsens närvaro i Googles sökresultat.

 

Google Tag Manager

Taggar är kodsnuttar som används för att tillföra funktionalitet till en webbplats. I detta fall handlar det om taggar som används för webbanalysmätning och marknadsföringsmätning. Google Tag Manager är Googles verktyg för att hantera och administrera sådana taggar.

 

Google web master Tools

Google Web Master Tools används för att upptäcka problem med webbplatsen och ger tips på förbättringar. Här ser man också vilka sökord som använts för att få en träff i Googles index, och på vilken position. Det går även att se hur google tolkar sitemaps samt hur många sidor som finns i sökindex.

 

Grafisk manual

Den grafiska profilen består av grafiska byggstenar som fungerar som en form av manual för ett företags eller organisations visuella kommunikation. Det kan vara exempelvis hantering av logotyp, färger, typsnitt eller andra grafiska element. Syftet med den grafiska profilen är att kunna kommunicera enhetligt för att bygga ett starkt varumärke.

 

H.


hamburgare / hamburgermeny

Hamburgare kallas ibland den menyikon som illustreras med tre horisontella streck. Här hittar man navigationen på webbplatsen, framför allt i mobila enheter.

 

Headless CMS

Headless CMS innebär att man enbart använder redaktörsgränssnittet i CMS:et och låter ett annat system hantera presentationen av informationen. Den primära funktionen hos CMS:et blir då att leverera redigerbar information som data.

 

Hero

Hero, eller toppyta, är ytan högst upp på en webbsida. Här presenterar man oftast det viktigaste innehållet just nu och/eller sätter en stämning och förmedlar en känsla.

 

HOSTING / HOSTA

Hosting av en webbplats betyder att den ligger på en server hos den som "hostar".

 

hover och hover state

Själva handlingen att föra muspekaren över något kallas på engelska "hover". Ett objekt som då ändrar utseende har ett så kallat "hover state". På detta sätt får användaren en indikation på att det går att interagera med objektet. 

 

HTML-Validering

För att säkerställa att HTML fungerar i olika webbläsare och olika enheter, tex läsplatta eller mobilt så måste utvecklarna säkerställa att koden är korrekt skriven. För att kontrollera om koden är välformulerad använder sig utvecklarna av en validator som testar koden.

 

I.


iframe

En iframe (Inline Frame) är ett HTML-dokument inbäddad i ett annat HTML-dokument på en webbplats. iFrame används för att infoga innehåll från en annan källa till en webbplats, man kan tex iframa en annons, formulär eller forum. 

 

Infografik

Infografik är visualiserad data som kan kombinera text, siffror, bilder eller illustrationer. Syftet är att snabbt fånga läsarens intresse och göra information mer lättillgänglig och begriplig. 

 

Innehållsinventering

I en innehållsinventering ser man över och analyserar ett befintligt innehåll. Ofta resulterar det i konkreta förbättringsåtgärder.

 

Innehållsstrategi

Är en strategi för sitt content, eller innehåll. Med en innehållstrategi får man en plan och riktning. Det ger en intern samsyn kring innehållet och fungerar som stöd i den dagliga innehållsproduktionen.

 

Interaktionsdesign

En interaktionsdesigner har fokus på hur besökarna kommer att interagera med webbplatsen. Det kan röra sig om användargränssnitt, intuitiv navigation, flöden att ta sig igenom och innehåll som användaren interagerar med. 

 

internet of things

Internet of things (IOT) ett samlingsbegrepp av fysiska enheter, fordon, byggnader och andra objekt samt varelser som förses med små inbyggda sensorer, programvara och datorer för att  gör det möjligt att samla in och utbyta data.

 

J.


Jira

Jira är bland annat ett ärendehanteringssystem som används för felrapportering, men också ett verktyg som används för projektledning. Användningen av detta verktyg är att koordinera ett projekt  och buggar relaterade till projektet.

 

Jamstack

JAMStack är en samling teknologier (JavaScript, API:er och Markup) som används för att bygga dynamiska webbplatser.

 

K.


karantänmiljö

Innan en webbsida lanseras behöver det kvalitetsäkras av både QA-teamet men också av kunden. Då testas det på en server som inte är publikt, en karantänmiljö, även kallad stagemiljö.

 

Keyword 

Sökfras. Det sökord eller den sökfras som användaren har skrivit in i sökmotorn för att hitta information. T ex att skriva ”ordlista digital marknadsföring” i Googles sökruta.

 

Konvertering

När en besökare på din webbplats gör en önskad handling eller genomför ett önskat mål. T ex ett köp i en e-handel eller anmälan till nyhetsbrev via ett formulär. Så här jobbar vi med konvertering.

 

Konverteringsgrad

Konverteringsgraden är den procentsats som visar hur många av besökarna som faktiskt genomför en konvertering.

 

Konverteringsoptimering

Konverteringsoptimering (Conversion Rate Optimization, CRO) handlar om att öka antalet konverteringar, det vill säga öka antalet besökare som utför en önskad handling. Här är tipsar vi om användbara konverteringstips

 

KPI

Key Performance Indicator. Nyckeltalsindikator. Ett nyckelvärde som visar hur dina t.ex. kampanjer i Adwords presterar.

 

Kundresa

En kundresa, eller så kallad customer journey, beskriver den väg en kund tar från det att man vill köpa något fram till dess att köpet är genomfört, men även vidare in i det långsiktiga användandet och upplevelsen av produkten eller tjänsten. Läs mer om vad en kundresa är.

 

Kundresekarta

En kundresekarta, eller så kallad user journey map, är en karta över kundresan och ett bra sätt att visualisera kundresan. Genom att identifiera och visualisera alla tillfällen då kunden kommer i kontakt med produkten/tjänsten får man insikter om vad som fungerar bra eller mindre bra. På så sätt kan man effektivisera och förbättra produkten eller tjänsten.

 

Köpflöde

Är flödet från första interaktion till dess att ett köp av en produkt eller tjänst genomförs. Genom att titta på köpflödet kan vi identifiera kundens köpbeteende och optimera hela köpprocessen.

 

L.


LAMP tech stack

LAMP är en så kallad teknikstack och står för Linux (operativsystem), Apache (webbserver), MySQL (relationsdatabas) och PHP (serverprogrammeringsspråk). Det är en samling av tekniker eller komponenter som bygger på varandra och tillsammans skapar en högpresterande applikations- eller servermiljö.

 

Landningssida

Syftet med en landningssida är att skapa en sida med ett aktuellt, tydligt och enkelt budskap. Budskapet ska vara kort och koncist. Oftast vill man uppnå "Call to action", det kan vara en kampanj,  ett erbjudande, ny produkt eller en tjänst som man vill att användaren ska klicka på för att t ex utföra ett köp. Läs mer om konverterande landningssidor.

 

lansering

När en webbsida har utvecklats klart och allt content är på plats så sker en lansering till produktion så att webben blir publik och tillgänglig på internet. Detta kallas även ibland för deploy eller produktionssättning.

 

Lanseringsplan

Inför lansering till produktion är det viktigt att man har en plan för hur lanseringen ska gå till, man skriver en lanseringsplan. I lanseringsplanen står det omfattningen, vad som ska utföras, vilka resurser som är ansvarig för vad, vilka miljöer det påverkar samt datum och tidpunkt.

 

Lasttest

Lasttest innebär att säkerställa att prestandan, kvalitén och hastigheten på webbsida är bra. Man identifierar maxkapaciteten och effektiviserar felsökning av prestandaproblem. Långa laddtider och att webbsidan går ner kan leda till att användarna söker sig vidare till en annan webbsida.

 

Lead

Ett lead är ett annat ord för en potentiell kund. Det är en person som har visat intresse för ditt företags produkter/tjänster.

 

Lead capturing

Handlar om att skapa intresseprofiler för att kunna förbättra sin leadshantering. Vanligt begrepp inom marketing automation.

 

Lead management

Handlar om att segmentera och gruppera sina kunder och digitala besökare så att man därefter kan anpassa sin kommunikation. Begreppet används inom marketing automation.

 

Lead scoring

Scoring eller lead scoring handlar om att förbättra sin leadshantering genom att poängsätta sina digitala besökarens engagemang. Är ett begrepp som används inom marketing automation. 

 

Listor

Listor kan på ett smart sätt strukturera information. De kan göra texter mer överskådliga, luftiga och öka läsbarheten. De kan fungera som en intresseväckare och locka till fördjupning. De kan summera och underlätta beslutsfattande. Det finns olika sorters listor, exempelvis numrerade listor, punktlistor, listor med bockar, ikoner eller bilder. Lär dig mer om listor som konverterar.

 

M.


mARKETING aUTOMATION

Marketing automation är automatiserad marknadsföring som baseras på besökarnas beteende och var i kundresan de befinner sig. Den digitala upplevelsen kan skräddarsys och man kan kommunicera mer pricksäkert och underlätta leadshantering.

 

META DESCRIPTION

Meta-description används för att beskriva landningssidan. Beskrivningen visas i bl.a. Googles sökresultat och är bra för att locka sökare att klicka på just ditt sökresultat.

 

Mikrolärande

Mikrolärande är en metod som ofta används inom e-learning. Det handlar om att dela upp information i mindre delar för att göra den enklare att lära och ta till sig. 

 

Mockup

Mockup avser en prototyp som enbart efterliknar ett systems utseende - inte dess funktion. Det är inte en klickbar prototyp.

 

Molnet/cloud

Molnet innbeär att man arbetar mot servrar över Internet istället för lokalt på datorn. Ligger något i molnet så kommer man åt det var man än befinner dig. Man behöver inte ha tillgång till sin personliga dator.

 

MVP

Minimum Viable Product. En MVP är en produkt som enbart innehåller de mest nödvändiga funktionerna och inget annat. Målet är att kunna få ut en produkt snabbt med det primära syftet att kunna testköra den live ute hos användarna. Sedan förfinar man den gradvis baserat på vad användarna faktiskt efterfrågar i termer av design och funktionalitet. Detta minimerar risken för att man bygger en massa funktioner som aldrig används och inte är efterfrågade. Läs mer om MVP som arbetssätt

 

Målgrupp

En målgrupp är en grupp individer som du vill nå och sälja dina produkter/tjänster till.

 

Målgruppsanpassa

Att målgruppsanpassa innebär att man anpassar något för en specifik målgrupp. Det kan handla om att man anpassar sitt webbinnehåll eller kommunikation efter en specifik målgrupp i syftet är att nå ut till den specifika gruppen.

 

Målstyrning

Målstyrning innebär att man utgår ifrån organisationens strategi och därefter definierar konkreta och mätbara mål. Målen styr riktningen och leder arbetet framåt.

 

N.


Navigering

Webbplatsnavigering är det som gör att användaren kan ta sig från sida till sida på en webbplats. Det finns flera olika typer av navigeringar; Toppnavigering eller global navigering med ingångar som leder till webbplatsens huvudavdelningar. Stödjande navigering är precis som det låter, en hjälpmeny eller sekundär meny, som kompletterar den globala menyn.

 

Nudging

Nudging är en metod för beteendeförändring. Målet är att en person ska göra bättre val och välja ett alternativ framför ett annat genom att man förenklar olika valsituationer som människor ställs inför. Lär dig mer om nudgingmetoden.

 

Nyckelord

Viktiga sökord som du vill synas och ranka bra med i sökmotorer.

 

O.


Off-page seo

Off-page SEO är all sökmotoroptimerin som du gör utanför din webbplats, exempelvis inlänkar. 

 

ON-page seo

On-page SEO handlar om all sökmotoroptimering som du gör på din webbplats. Det kan exempelvis handla om optimering av nyckelord/sökord, UX och design, internlänkning och metadata.

 

Open Graph

Open graph möjliggör integration mellan t.ex. Facebook och dess användardata och en webbplats. Genom att integrera Open Graph metataggar i sidans innehåll kan man peka ut vilka delar av sidan som man vill visa när någon delar din sida på Facebook.

 

Open source

Öppen källkod eller open source är program vars källkod är öppen för alla. Det innebär att koden är fri att använda, modifiera, läsa och vidaredistribuera.

 

Organisk trafik

Organisk trafik är besök på en webbsida som kommer från en obetald placering i en sökmotor. För att få mycket organisk trafik arbetar med med sökmotoroptimering (SEO). Motsatsen till organisk trafik är köpt trafik, det vill säga besök från betalda annonser.

 

P.


Pagespeed

PageSpeed handlar om webbplatsens laddningstid och att förbättra en befintlig webb. En snabbare webbplats ger bättre användarupplevelse och bättre placering i sökmotorerna. Läs mer om hur vi jobbar med snabba webbplatser.

 

Parallax

Innehållet på en sida läggs i olika lager och när en besökare skrollar så förflyttas dessa lager i olika hastigheter i förhållande till varandra vilket skapar ett djup i designen och en känsla av rörelse och animation. Man kan benämna det som parallax-effekt eller parallax-scrolling.

 

Persona

Beskrivning av en typisk person i en målgrupp. Tas ofta fram för att kunna skapa optimala digitala kundresor, anpassat innehåll och träffsäker kommunikation.

 

personalisering

En metod för att anpassa innehållet på sidan beroende på vem besökaren är. Det kan t.ex. vara att fånga upp besökarens geografisk position och ange priser på produkter i relevant valuta, eller att se till att användare som besöker webbplatsen för första gången och möts av en ny kund-rabatt.  

 

PIM

PIM står för Product Information Management. PIM hanterar och lagrar information om produkter och alla kringliggande objekt samlat på samma ställe. Läs mer om Limetta PIM.

 

Produktion

Produktion är ett annat ord för en webbsida/server som går mot en skarp miljö = produktionsmiljö. Att säga att något "ligger i produktion" är det samma som att säga att det är tillgängligt för slutanvändaren.

 

prototyp

En klickbar prototyp kan skapas antigen med "platta" bilder eller kodas i HTML. Med hjälp av prototypen kan flöden och funktioner visualiseras och det är lättare att få en känsla för hur det färdiga resultatet kommer se ut. Med en html-prototyp kan vi även se hur responsiviteten känns och flödar i olika enheter. Läs mer om vad en prototyp är.

 

puff

Puffar är klickbara ytor/rutor som kan innehålla bild, rubrik och kortare text. De är ofta klickbara och länkar användaren till det aktuella innehållet - det man vill "puffa" användaren till.

 

Q.


Quality assurance manager

Testledare är det svenska ordet för QA-manager. En QA-manager testar och ansvarar för att webbsidan som har producerats uppfyller kundens krav och förväntningar innan den publiceras publikt.

 

R.


React

React är ett Javascriptramverk som används för att bygga javascriptapplikationer med fokus på snabba användargränssnitt.

 

Regressionstest

Regressionstest innebär att testa att existerande funktionalitet inte har påverkats sedan ny funktionalitet har införts. Detta för att säkerställa att systemet fungerar som tidigare och att nya buggar inte har introducerats. Beroende på vad som har utförts testar man antingen hela eller delar av ett system.

 

RESPONSIV WEBBDESIGN

Att bygga en webbplats responsivt innebär att den automatiskt anpassas efter besökarens skärm; smartphone, laptop, desktop, surfplatta.

 

redirect

Redirect betyder att en sida är omdirigerad/ompekad till en annan sida. 

 

Robots.txt

Robots.txt används för att instruera sökmotorer hur en webbplats ska indexeras. Den används oftast för att avgränsa vissa sidor eller sektioner som man inte vill ska synas i sökmotorer.

 

rollback

I programmeringsvärlden innebär rollback att man går tillbaka till förgående lansering när man har utfört en lansering. Det kan bero på att något har gått snett med lanseringen och man måste ta ett steg tillbaka och analyser vad problemet är för att kunna lansera igen.

 

S.


Scope

Scope är projektets omfattning. Vad ska projektet åstadkomma? Vad är det för arbete som behöver utföras för att uppnå projektets mål, med vilken budget och tidplan.

 

scrum

Scrum är en agil metod som fokuserar på vad som ska utvecklas.  Det ger kunden möjlighet att påverka projektet och dess leverabler löpande genom hela projektet genom att prioritera under sprintplaneringen med projektgruppen i vilken ordning saker och ting ska utföras. Det är fokus på kudnytta och kommunikation och är hela tiden transparens då alla ser vilket arbete och vilka prioriteringar som utförs.

 

SeM

Search Engine Marketing (SEM) är betald sökmotorannonsering. Det är en form av marknadsföring som puttar upp och lyfter fram de webbplatser som har betalat mest för utvalda sökord i sökresultaten. Den överlägset största produkten för SEM är Google Adwords. Man kan lätt se vilka länkar som är betalda eftersom ordet "Annons" ofta står i anslutning till länken.

 

SEO

Sökmotoroptimering (Search Engine Optimisation) är olika metoder och tekniker som används för att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar i sökmotorer. SEO har både redaktionella och tekniska dimensioner. Lär dig mer om vad SEO är och varför skall du jobba med det.

 

Server

En server är en dator som servar andra system, klienter med olika typer av tjänster över ett datornärverk.

 

Service Design 

Se tjänstedesign.

 

Session

Session är ett begrepp som används i Google Analytics (GA) och definierar den tidsperiod som en användare är aktiv på en webbplats eller i en app.

 

Sidfot

Sidfot, eller footer, är sektionen längst ner på en webbsida. Den innehåller ofta kontaktinformation och navigation med viktiga snabblänkar.

 

Sidhuvud

Sidhuvud, eller header, är sektionen högst upp på en webbsida. Den innehåller ofta logotyp och huvudnavigering till de viktigaste sidorna/innehållet.

 

Sidvisningar

Sidvisningar, så kallade pageviews, är antalet visningar av en sida på din webbplats. Om besökaren uppdaterar sidan räknas detta som en ny sidvisning. Om användaren navigerar till en annan sida och därefter går tillbaka till den ursprungliga sidan, registreras även detta som en ny sidvisning.

 

Sitemap

En sitemap (sidkarta) har flera funktioner. Bland annat för att få en bra struktur på webbsidan men också ett bra sätt att hjälpa besökare att hitta på webbsidan.  Största fördelen är kanske att den berätta för sökmotorerna vilka sidor som finns på en webbsida.  En sitemap är precis såsom det låter, en karta över alla sidor som man har på en webbplats och hur sidorna hänger ihop med varandra.

 

SKETCH 

Designprogram som är lämpad för just webbdesign och som fler och fler använder istället för Adobe Photoshop. Fördelarna är många; filerna blir mindre, en bättre överblick, lättarbetat och överlämning till kodningen av designen är smidig och tydlig.

 

SLIDER

En slider eller bildslider är ett bildspel som man kan bläddra i.

 

SPA

SPA står för Single Page Application. Det är en webbplats/webbapplikation som bara består av en enda sida. Denna sida laddar och byter ut sitt innehåll "bakom kulisserna" i takt med att användaren använder applikationen eller surfar runt på webbplatsen. Detta resulterar i en mjukare, mer applikationslik användarupplevelse eftersom webbläsaren aldrig laddar om hela sidan utan bara de delar som behöver uppdateras.

 

Sprint

I ett agilt projekt arbetar man i sprintar som kan vara 2-3 veckor långa. Sprinten innehåller en begränsad mängd arbetsuppgifter som planeras i en sprintplanering. Därefter håller man en sprintdemo för att säkerställa resultatet.

 

SQL

Structured Query Language är en standard interaktiv och programmeringsspråk för att få information från och uppdatera en databas.

 

stage-/STAGEINGmiljö

Se karantänmiljö.

 

Sticky meny

En sticky meny sitter fast när användaren scrollar på en webbsida. Det här gör det lätt att återgå till menyn eftersom det inte är nödvändigt att scrolla hela vägen upp till sidhuvudet för att nå menyn.

 

Storytelling

Att med hjälp av historieberättande bygga varumärke och stärka relationen till sin målgrupp.

 

Styleguide

Är en designdokumentation eller uppsättning standarder för hur komponenter på till exempel en webbplats ska se ut och fungera.

 

subtask

Om en user story är för stor så kan den delas upp i flera subtask för att få styrning över det som ska utföras. Varje subtask spåras separat i ett projekt.

 

Sökfunktion

Många webbsidor har en egen sökfunktion för det lokala innehållet. Är det en webbshop bukar man t.ex. ha en produktsök som gör det möjligt för kunden att hitta en produkt snabbt och enkelt.

 

Sökordsanalys

En sökordsanalys hjälper en att ta reda på vilka ord och fraser man bör optimera. Eller ha koll på för att öka sin synlighet och ranking i sökmotorer. Det här gör vi inom sökordsanlays.

 

Sökordsstrategi

En sökordsstrategi är en långsiktig plan för att kontinuerligt optimera sitt webbinnehåll. 

 

 

T.


tEKNISK seo

Teknisk sökmotoroptimering (SEO) handlar om att optimera tekniska komponenterna som hjälper en webbplats att öka sin synlighet och ranking på Google. Man arbetar primärt med källkod, laddtider, renderingsoptimering och funktioner för att beskriva data på ett strukturerat sätt. Läs mer om SEO

 

Test-driven development

Test-driven development (TDD) innebär att man kombinerar test med utveckling, man skriver testkrav, tänker igenom kraven och konstruktionen innan man fullständigt utvecklar den funktionell koden för att uppfylla det kriterium.  Målet med TDD är att skriva ren kod som fungerar.

 

Testplan

Testplan är ett dokument som beskriver testets omfattning och aktiviteter samt omfattning, tillvägagångssätt, resurser och tidsplan. Det är grunden för att formellt testa utvecklingen i ett projekt.

 

Testrapport

Se Defektrapport.

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet på webben handlar om att göra innehåll åtkomligt för människor med olika typer av funktionsnedsättning. Exempelvis handlar det om att anpassa färger och kontraster så att färgblinda eller någon med nedsatt syn kan se innehållet. Eller att anpassa webbplatsen för skärmläsare. Se även Digital tillgänglighet

 

Tjänstedesign

Tjänstedesign, eller servicedesign, är kunddriven affärsutveckling där man tar ett helhetsperspektiv för att skapa användarvänliga och konkurrenskraftiga tjänster.

 

Touchpoints

Touchpoints (kontaktytor) är kundens eller användarens interaktioner med en produkt eller tjänst. Dessa kan förekomma i olika kanaler och bestå av smärtpunkter (pain points eller händelser som orsakar frustration) och höjdpunkter (händelser när personen är särskilt nöjd).

 

Typescript

TypeScript är ett programmeringsspråk, baserat på JavaScript och inspirerat av C#/C++/Java.

 

U.


Umbraco

Umbraco är ett Content Management System (CMS) som är öppen källkod, det finns inga licenskostnader. Läs mer om Umbraco.

 

Unik sidvisning

Unik sidvisning (unique pageview) är alla sidvisningar från samma användare under samma session. Om besökaren laddar om samma sida 5 gånger kommer det ändå räknas som en unik sidvisning.

 

User journey

En användarresa, eller så kallad user journey, beskriver vägen som användare tar för att interagerar med en specifik produkt eller tjänst. Samtidigt beskriver den vad användaren känner, upplever och tänker. Syftet är att fokusera på slutanvändaren och skapa lösningar som hjälper användaren.

 

User research

Se användarstudier.

 

User story

En User Story fångar upp vad en användare har för behov vid interaktionen med en produkt eller tjänst. Det sammanfattar ofta upp vad, hur och varför ett behov uppstår från användarens sida. Det är med utgång i user stories som en interaktionsdesigner eller UX-designer skapar flödesskisser i form av wireframes, och bestämmer vilka funktioner och information som ska prioriteras. 

 

Utvecklingsplan

Efter lansering till produktion är det viktigt att fortfarande hålla webbsidan levande. Det finns alltid förbättringar som kan utföras för att höja webbplatsen. Dock är det viktigt att utföra en samlad lanseringen därför samlar man alla förbättringsåtgärder i ett dokument som är ett utvecklingsplan, därefter prioriterar man i vilken ordning det ska utvecklas och lanseras.

 

UX / USER EXPERIENCE

User experience är användarupplevelse och interaktion i ett gemensamt begrepp. Upplevelsen av en webbplats är helheten av parametrar som hur snabbt sidan laddar, om innehållet är relevant och sorterat, om användaren tilltalas användaren av utseendet osv. Läs mer om hur vi på Limetta arbetar med UX.

 

Ux-copy

Ux-copy är en del av användarupplevelsen och handlar om att guida användaren rätt men med hjälp av text. Genom att hitta rätt språk, begrepp och tonalitet samtidigt som man anpassar innehållet efter målgruppen kan Ux-copy hjälpa användarna att förstå och ta sig framåt i ett flöde.

 

UX-Design

UX-design hänger ihop med användarupplevelse och interaktionsdesign. Det är i grova drag utformandet av användarupplevelsen. UX-designen ska säkerställa att upplevelsen är behaglig och friktionsfri, det görs ofta med förankring i beteende-vetenskap, och säkerställs oftast med användartester. Läs mer om hur vi på Limetta arbetar med UX-design.

 

Ux-designer

Ux-designerns roll är att skapa funktionella, logiska och smidiga upplevelser för användaren av en produkt eller tjänst.

V.


VUE.JS

Vue.js är ett JavaScript-ramverk för att skapa enkla och kraftfulla användargränssnitt.

W.


WCAG-riktlinjer

Är de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med tillgänglighet på webben. Det finns olika WCAG-kriterier och tillgänglighetskrav på olika nivåer (A och AA). Läs mer om Digital tillgänglighet.

 

Webbplatsanalys

En webbplatsanalys är en utvärdering av en befintlig webbplats eller digital tjänst. I analysen går man igenom webbplatsen och kommer med förslag på förbättringsåtgärder gällande exempelvis användarvänlighet, sökmotoroptimering, konvertering och prestanda.

 

Wireframes

Wireframes/trådskisser är skisser som ger en schematisk vy över ett innehåll utan att visa design. De används för att visa layout, navigation och struktur innan man har en färdig design. Fördelen med wireframes är att man kan fokusera på strukturen utan att fastna i designfrågor. Lär dig skilja på wireframe, designskiss och prototyp.

 

Workshop

Workshop är arbetsseminarium kring ett fokuserat tema med utvalda deltagare.  Under workshopen diskuteras problemlösning, defintion av workshopen, mål och praktiska övningar.

 

Z.


Zeplin

Zeplin är ett verktyg där medlemmar i ett projektteam kan samarbeta från idé till färdig produkt genom att dela och organisera designskisser i kodvänliga format. Ofta används det av designers när det är dags att lämna över designskisser till utvecklare.

 

Ä.


Ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem är ett informationssystem som används för felrapportering av ett problem som har uppstått. Ett unikt referenscase och nummer skapas som beskriver ärendet och hur akut ärendet är. När ärendet är utfört och godkänt stängs det specifika ärendet.

 

#


#C / c-SHARP

C#, eller C-sharp som det uttalas, är ett objektorienterat programspråk (OOP).

 

3-kLICKSREGELN

3-klicksregeln är en tumregel som säger att användare ska kunna nå sitt mål på en webbplats på max tre klick, annars tröttnar de och överger sajten. 

 

301

En sida med statuskoden 301 är permanent omdirigerad/ompekad till en ny adress. Bra ur ett sökmotorperspektiv.  

 

404

En sida med statuskoden 404 finns inte längre kvar. 

 

500

En webbplats med statuskoden 500 ligger nere p g a internt fel på webbservern.

Läs även