10 tips för en konverterande landningssida - Limetta Digitalbyrå
Content

10 tips för en konverterande landningssida

Vad är en landningssida? Varför behövs de och hur hjälper det din SEO? 

Har du funderat över hur du kan skapa en webbplats som möter besökarens förväntningar? Svaret kan då vara landningssidor. Men vad är egentligen en landningssida och vad bör man tänka på? Vi ger dig 10 användbara tips för att skapa konverterande landningssidor

Vad är en landningssida?


Kortfattat kan man säga att en landningssida är en undersida på din webbplats som dina besökare landar på. Det kan också vara en helt fristående sida utanför webbplatsen. Vanligtvis hamnar dina besökare på landningssidan efter att de har klickat på en länk eller call-to-action (CTA) i en annons på Google eller Facebook.

Målet med en landningssida är ofta att göra beslutsprocessen enklare. Istället för att besökaren ska behöva leta runt på webbplatsen, kommer de till en landningssida som innehåller relevant information för att till exempel kunna ta ett köpbeslut. En landningssida fokuserar därför på ett specifikt område med ett tydligt mål - att få besökaren att konvertera. En konvertering innebär att dina besökare ska utföra en handling. Det kan till exempel handla om att köpa en produkt, skriva upp sig på ett nyhetsbrev, fylla i ett formulär eller konsumera innehåll. Konverteringen kan alltså variera beroende på vilket typ av produkt/tjänst ditt företag erbjuder.

Vad är en landningssida? Limetta Digitalbyrå

Varför behövs landningssidor och hur hjälper det din SEO?

Spontant kanske du tänker att startsidan är den naturliga utgångspunkten för dina besökare. Visst finns det fördelar med startsidan - den kan till exempel ge en bra överblick över din webbplats innehåll och täcka flera olika besökares behov. Men det är inte alltid den bästa sidan att driva trafik till om du vill öka antalet konverteringar. Varför? Jo, vanligtvis behöver dina besökare navigera vidare från startsidan för att hitta vad de letar efter. En landningssida däremot, fokuserar på ett specifikt område med målet att få dina besökare att konvertera. Det är också det här som gör den så effektiv och är en perfekt sida för att optimera och ranka för ett visst nyckelord/sökord. En bra tumregel att komma ihåg är därför att sidor som är relevanta för användaren också är relevanta för Google.

 

Hur bygger man upp en bra landningssida?

Det finns olika tankar och åsikter kring vad en bra landningssida ska innehålla, eller hur den ska se ut för att den ska konvertera så bra som möjligt. Ofta beror det på vad sidan har för mål och vilken typ av konvertering den uppmanar till.

  • På en webbplats inriktad på B2B (business to business) kan målet/konverteringen vara att besökaren ska fylla i sina kontaktuppgifter för att senare bli kontaktad. Då kanske ett formulär är en viktig komponent att ha med.
  • För en e-handel kan en landningssida vara en kampanjsida som listar produkter för den specifika kampanjen. Här är kanske målet är att besökaren ska köpa en produkt vilket gör att produkter tillsammans med pris och tydliga call-to-actions (CTA) blir centrala.
  • På en informationssajt med målet att besökarna ska konsumera innehåll kan en landningssida bestå av övergripande information om ett specifikt område men också vägar vidare för att kunna läsa mer.


Även om det inte finns någon specifik mall som passar alla typer av landningssidor, så finns det en gemensam nämnare - vikten av det upplevda värdet för kunden. Om du inte anpassar innehållet efter besökarnas digitala krav på tydlighet och enkelhet - är slaget ändå förlorat. Du måste alltså lära dig att strukturera ditt innehåll och välja rätt komponenter så att det matchar användarens behov, beteenden och förväntningar. Här kommer några användbara tips för hur du kan lyckas:

Varför behövs landningssidor och hur hjälper det din SEO? Limetta Digitalbyrå

10 tips för en konverterande landningssida

1. Din målgrupp

Exakt hur din landningssida ska vara utformad har med besökaren att göra - vilken är din målgrupp? Hur hamnade besökaren på din sida? Vad har de för förkunskaper, behov och drivkrafter?

2. Ha ett tydligt mål

Vad vill du att dina besökare som kommer till landningssidan ska göra - köpa en produkt eller lämna sina kontaktuppgifter? Vilket mål du bör ha beror på vilken produkt/tjänst du erbjuder, och vart i köpresan besökaren befinner sig. Definiera det främsta målet med sidan och vilken den önskade konverteringen är. Se därefter till att sidan jobbar mot att besökaren ska nå det önskade målet.

3. Matcha budskap och förväntningar

När en besökare klickar på en länk eller CTA (till exempel i en annons på Facebook) måste informationen på landningssidan stämma överens med den i annonsen. Budskapet måste alltså matcha användarens förväntningar.

Matcha budskap och förväntningar på landningssidan - Limetta Digitalbyrå
4. Formulera tydliga rubriker

Som vi berättat om i en tidigare artikel så skummar användare igenom en text i högre utsträckning när de läser på webben jämfört med samma text i tryckt format. Blicken hoppar och scannar av en text för att se om vi hittar något intressant. Gör vi inte det klickar vi oss vidare. Dina besökare kommer därför kanske bara läsa rubrikerna och skumma igenom resten av sidan. Se därför till att skapa tydliga rubriker som fångar dina besökares uppmärksamhet.

5. Lyft fram det unika i produkten eller tjänsten

Inkludera USP:ar (uniqe selling points) eller punktlistor som sammanfattar och fokusera på det som ger kunden ett värde. Oftast bryr sig besökarna inte om vilka coola funktioner din produkt har, de vill veta hur den löser deras problem på bästa sätt. Fokusera därför på fördelar för kunden, snarare än specifika detaljer.

6. Tydliga CTA

För att landningssidan ska leda till en konvertering måste den inkludera tydliga call-to-actions i form av länkar, knappar, formulär osv. Dessa ska uppmana till handling så att besökaren förstår vad han/hon ska göra. Se bara till att inte ha för många uppmaningar på samma sida, risken är att de konkurrerar ut varandra eller förvirrar besökaren.

Call to actions knappar på landningssida - Limetta Digitalbyrå
7. Enkla formulär

Har du ett formulär på din landningssida bör du ha så få fält som möjligt. Ju mer det är att fylla i desto färre orkar slutföra. Om någon dessutom ber oss att uppge personlig information som vi inte förstår vad den ska användas till, blir vi osäkra och misstänksamma. Fundera på vilken information som verkligen är ett måste och vad som bara är nice-to-have. Ta bort allt som inte är nödvändigt. Kanske du till och med frågar efter information som du inte gör någonting med?

Enkla formulär på landningssida BRA - Limetta Digitalbyrå
Enkla formulär på landningssida DÅLIGT - Limetta Digitalbyrå
8. Strukturera innehållet

När besökaren kommer till landningssidan ska hen få en snabb överblick och förstå vart hen hamnat. Se till att ha en genomtänkt struktur och innehållshierarki så att det blir enkelt att hitta rätt. Fundera över i vilken ordning saker bör presenteras för besökaren? Behövs vägar vidare för den som ännu inte är övertygad eller vill veta mer? Lär dig mer i vår artikel “4 tips som förbättrar ditt innehåll på webben”

 

9. Ta bort onödig friktion och distraktion

Ju fler saker som konkurrerar om uppmärksamheten desto mindre chans är det att besökaren fullföljer sitt mål. Finns det saker som distraherar, skapar osäkerhet eller som kan leda bort besökaren från att genomföra det landningssidan är ämnad för?

10. Testning och mätning

När du satt upp din landningssida är det viktigt att du mäter hur den presterar. Du kan också designa olika versioner och göra A/B-test för att se vilken som presterar bäst.


Sammanfattningsvis

Nu har du fått lite tips på vägen och det är det dags för dig att börja skapa dina egna landningssidor, eller se över dina befintliga. Fundera på om din webbplats möter besökarens förväntningar. Börja med att ta reda på vilka dina besökare är och vilka behov de har. Fundera sedan på om de förstår vad de ska göra när de kommer till din landningssida. Är du tillräckligt tydlig eller kan du skala bort eller förenkla något? Sätt upp mål med landningssidan och testa dig fram.


Behöver du hjälp att skapa bra landningssidor

 Kontakta oss så hjälper vi dig gärna

Kontakt


Läs även

Hör av dig!

Vill du komma i kontakt med oss?
Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.