AB test ökar konverteringen - Limetta digitalbyrå
Arbetsmetoder

A/B test - så funkar det!

Öka din konvertering och fatta välgrundade beslut med A/B test

A/B-testning är ett verktyg som kan användas för att förbättra olika delar av en webbplats. Här går vi igenom hur det används och varför det hjälper dig att fatta välgrundade beslut och öka konverteringar. 

 

Vad är A/B-testning?


Med ett A/B-test kan vi testa vilken av två versioner (A och B) som presterar bäst och få data som kan hjälpa oss att fatta beslut. Vi går från att gissa till att veta hur användarna faktiskt beter sig.

Säg att du vill öka försäljningen på din webbplats. Du har flera olika tankar och idéer kring hur du tror dig kunna förbättra din konvertering, men du vet inte vilket av alla dina idéer som ger bäst effekt. Syns köpknappen tillräckligt tydligt? Ska knappen vara röd eller grön? Är rubriken tillräckligt tydlig? Bör vi ha en stor bild eller flera små? Istället för att gissa så kan du testa två versioner och se vilken som presterar bäst. Den som ger bäst konvertering är den du använder när testet är avslutat.

Faktum är att det ibland kan vara små marginaler eller förändringar som är avgörande. Den data vi samlar in genom A/B-tester kan ge oss värdefulla insikter som gör att vi kan fatta välgrundade beslut. Det i sin tur bidrar till ökade möjligheter att nå målen med investeringen, till exempel att få fler att konvertera.

“Vilken färg på köpknappen leder till flest köp?” 
“Kommer fler besökare stanna kvar på startsidan om jag formulerar om rubriken?” 
“Ökar antalet leads via online-formuläret om jag tar bort ett fält?”  

Vad kan du testa?

  • Design – du kan ändra färger, göra dina knappar tydligare eller andra element tillräckligt stora för att kunna klicka på i mobilen.
  • Innehåll – du kan ändra rubriker och andra formuleringar. Byta bilder eller lägga till länkar.
  • Struktur och layout - du kan ändra ordning på block eller element, ta bort fält som kanske inte behövs eller lägga till förklarande texter. 

 

AB test ökar konverteringen - Limetta digitalbyrå

Hur går ett A/B-test till? 

Kort sammanfattat tar du två lösningar på samma problem och ställer dem mot varandra. Den som vinner är den version man publicerar.

För att tydligare förklara hur ett A/B-test går till har vi delat upp det i 4 olika steg:  

1. Hypotes - Hur skulle det bli bättre?

För att ställa två versioner mot varandra tar du först fram en hypotes. En hypotes utgår från ett faktiskt problem och som du tror kommer leda till de effekter du vill ha.  

“Användarna missar köpknappen eftersom den smälter in med övrig design. Det här gör att användarna inte konverterar.”  

"Om vi tar bort ett fält i kontaktformuläret så kommer det att leda till 25% fler leads" 

2. Lösning - Det här tror vi blir bättre! 

När du definierat din hypotes gör du en förändring som testar hypotesen. En förändring skulle kunna vara att du ändrar färg på köpknappen eller tar bort ett fält i ett formulär. Du har nu två versioner, ett original såsom webbsidan ser ut idag och en testversion med någon form av förändring.  

Det viktiga när du ska testa är att inte genomföra för stora eller för många förändringar på samma gång. Då blir det svårt att se vad det var som gav eller inte gav effekt. Samtidigt kanske du inte ser någon märkbar skillnad i resultatet om du gör för liten förändring mellan originalet och testversionen. Eller så testar du fel saker. 

3. Test - Samla in data.

Den nya versionen läggs upp parallellt med den gamla och sedan låter man hälften av besökarna få se den nya versionen och den andra hälften den gamla. Besökarna märker inte av något av testet vilket gör att vi undviker någon yttre påverkan. 

Tänk på att du behöver ett relativt stort antal besökare och konverteringar för att dra säkra beslut. Har du hög trafik och många konverteringar på din webbplats kan det gå snabbt att samla in data, medan det tar längre tid för webbplatser med få besök. Det är svårt att ange en exakt siffra på hur många tester som ska genomföras för att säkerställa ett resultat. Om resultatet är glasklart vågar man fatta beslut tidigare, men om det är en hårfin skillnad behövs kanske mera tid.

4. Analys - Vad visar datat?

Den variant som ger bäst resultat vinner. Sedan förfinar du den vinnande varianten och testar igen. Tänk på att du för varje test lär dig något nytt och att vi lär av våra misstag. Våga göra fel och göra om!

Fördelar med A/B-test 

  • Du testar på riktiga besökare och får hårda data som stödjer det ena eller andra alternativet.
  • Dina besökare märker inte av testet, deras beteende färgas inte av att de är "testpersoner", vilket kan vara fallet i t ex fokusgrupper eller djupintervjuer.
  • Resultatet kan ge dig nya insikter i hur dina besökare beter sig och vad som funkar och inte funkar. Det här gör att du kan du kan fatta mer välgrundade beslut och optimera din webbplats.

 

Nackdelar med A/B-test 

  • A/B-tester tar tid. Du måste ha en hypotes kring en förbättring och sedan ta fram två versioner att testa. Ibland finns det knappt tid att ta fram ett enda alternativ.
  • För att kunna dra säkra slutsatser krävs det ett relativt stort antal besökare och transaktioner. Med för lite data är risken stor att man drar förhastade slutsatser.
  • Även om du utformat ett bra test betyder det inte automatiskt att resultaten är användbara. Det kan hända att testresultatet inte visar någon signifikant skillnad mellan A och B. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att A/B-tester kan vara ett värdefullt verktyg för att optimera din webbplats och ett sätt att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut. Det är också viktigt att se webben som något levande och under ständig utveckling.

Men bara för att du fått ett lyckat resultat och implementerat den vinnande versionen från ett A/B-test betyder det inte att arbetet är färdigt. Precis som dina kunders behov förändras över tid bör din webbplats fortsätta utvecklas. Genom att iterativt testa, förbättra och förfina element kan du kontinuerligt optimera din webbplats.


Vill du veta mer?

Kontakta oss


Läs även

Hör av dig!

Vill du komma i kontakt med oss?
Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.