Digital transformation och innovation - Limetta Digitalbyrå
Våra tjänster

Digital transformation och innovation

Digital transformation är ett förändringsarbete som involverar hela verksamheten. Det fokuserar på allt från teknik och innovation till kunden och användarupplevelsen, men också om att effektivisera interna processer och förenkla eller automatisera flöden.

Att fokusera på digital transformation är ett verktyg och ett förhållningsätt för att skapa rätt förutsättningar för att hantera en snabbrörlig omvärld. Företag som inte hänger med i den digitala utvecklingen riskerar att bli omsprungna av konkurrenter. Genom att nyttja digitala teknologier ser vi till att göra er digitala tjänst/produkt konkurrenskraftig. Vi hjälper företag att möta de digitala utmaningarna de står inför.

Vi hjälper er med att:

 • Effektivisera processer
 • Automatisera flöden
 • Analysera, planera och utforska nya idéer
 • Öka den digitala skalbarheten
 • Utvärdera och integrera olika tekniska system eller introducera helt nya
 • Bygga nya tjänster eller optimera befintliga
 • Nyttja digital innovation och optimera kundupplevelse

”Både upplevelse och teknik spelar en allt större och viktigare roll i både människors och företags vardag. Nya saker kommer hela tiden dyka upp och utmana redan befintliga. Det gäller att arbeta proaktivt för att följa med förändringsvågen när den kommer.”

Analysera & planera

 

När vi startar ett projekt börjar vi alltid med att ta reda på nuläget. Vi sätter oss in i er utmaning och tar reda på förutsättningarna.

Genom att analysera nuläget kartlägger och planerar vi för vad som kan och bör förändras för att bättre möta de utmaningar ni står inför. Vi hjälper er hitta och prioritera de områden där vi ser att ni får mest nytta.

 • Nulägesanalys
 • Kartläggning och planering
 • Prioritering

Arbetssätt och processer

En digital transformation sker inte per automatik. Företag måste göra målmedvetna och strategiska beslut. Ofta kan man behöva förändra saker i grunden och göra större organisationsförändringar. Ibland krävs att man öka användandet av digital teknologi, ser över kompetensbehov och ökar den digitala förståelsen inom organisationen. Vi hjälper er att kartlägga kundresor, arbetssätt och processer. Hur gör ni saker idag? Hur agila och förändringsbenägna är er organisation, ert arbetssätt och era processer? Vi kommer med rekommendationer för vad och hur ni kan göra saker mer effektivt. Vi hjälper er också att implementera nya arbetssätt i organisationen.

 • Kartläggning av kundresor, arbetssätt och processer
 • Optimering och automatisering
 • Åtgärdslista med rekommendationer
 • Implementation i organisationen

Digitalisering & digital innovation

När vi jobbar med digital innovation föreslår vi tekniska lösningar som gör er bättre rustade för framtiden. Målet är att bättre kunna möta framtidens förändrade behov. Det kan handla om många små förbättringar som sammantaget ger stort resultat eller lite större och mer genomgripande digitala transformationer.

Vi har lång erfarenhet av att både utvärdera och integrera olika tekniska system och utvecklar befintliga eller introducerar nya för att skapa den infrastruktur som behövs. Vi har hela tiden ett smart arbetssätt med fokus på digital skalbarhet.

 • Analys och optimering av flöden
 • Idégenerering
 • Digital skalbarhet
 • Utveckling av befintliga/nya system

Affärsutveckling

Digitalisering skapar nya förutsättningar och nya möjligheter och kan främja helt nya affärsmodeller som påverkar hela verksamheten. Vi hjälper er att hitta och ta till vara på nya affärsmöjligheter och se över relationen med slutkunden.

 • Affärsnytta
 • Målstyrt
 • Konkurrensanalys
 • Kartläggning av kundens köpbeteende och behov

Så hjälper vi er med digital transformation

Vi kan stötta och realisera alla delar som ingår i ett digitalt transformationsarbete – vi är experter inom digital design och teknik och har djup kunskap och erfarenhet från projekt vi har drivit tillsammans med kunder inom en bred palett av branscher.

På Limetta arbetar vi med digital innovation och transformation i nästan alla våra projekt. Tillsammans med Landshypotek Bank arbetade vi i ett projekt där de öppnade upp, en för dem, helt ny marknad (bolån) och såg till att de blev först i Sverige med en 100% digital ansökan.

Vi samarbetade också med Liber och tog fram en helt ny plattform för digitala läromedel. Här utnyttjade vi just det digitala till fullo och byggde in smarta verktyg och funktioner riktade både till elever och till lärare.

Några kunduppdrag med digitial transformation

 

 • Koncept, UX & Design, Utveckling

  Landshypotek Bank

  Sveriges första helt digitala bolåneansökan

 • Koncept, UX, Design, Utveckling

  Liber digital

  Webbapplikation för interaktivt läromedel