Liber LDBC - E-learning & EdTech med webbapp , webbplats eller Webbapplikation? Limetta Digitalbyrå
Uppdrag

Webbapp för e-learning - Liber digitala läromedel

Tillsammans med Liber har vi tagit fram en applikation som ger traditionella böcker nytt liv - fortfarande med samma höga kvalitet på innehållet, uppgraderat med smarta funktioner som gör lärandet roligare för elev och smidigare för lärarna.

Liber är ett av Nordens största läromedelsförlag och har en bred utgivning från grundskola och gymnasium till högskola och vuxenutbildningar. Utgivningen består av en mängd serier i olika ämnesområden för olika åldrar.

Att digitalisera varje läromedelsserie för sig vore orimligt ur ett tids- och kostnadsperspektiv, så därför kontaktade Liber oss och undrade om vi kunde hjälpa dem att ta fram en applikation som kan hantera i princip alla titlar, så länge de läses in på ett strukturerat sätt. Självklart svarade vi!

Fokusområden i projektet var

 • Hög kvalitet på UX och design
 • Stabil och flexibel teknisk plattform
 • Löpande leveranser för kontinuerliga användartester
 • Agilt arbetssätt med MVP-process (Minimum Viable Product)
E-learning & EdTech med Webbapplikation, webbplats eller webbapp? - Limetta Digitalbyrå

Liber har höga kvalitetskrav på sin tryckta utgivning och det gäller i lika hög grad för deras digitala läromedel. En viktig aspekt av användarupplevelsen är god UX och design och inför projektstart hade Liber genomfört ett gediget förarbete med olika användartyper och scenarier, vilket var en bra grund för oss inför UX-arbetet. 

Snabbt

Ett ledord i arbetet var “snabbt”. Det ska vara snabbt att komma igång, sidorna ska ladda snabbt, läraren ska kunna rätta uppgifterna snabbt, eleven ska snabbt komma tillbaka dit hen lämnade materialet och så vidare.

Vi valde att bygga lösningen med modern teknik (React JS) för att få ett snabbt gränssnitt som inte kräver avbrott och väntetid i form av sidladdningar. UX fokuserade på att skapa snabba och intuitiva vägar in i det omfattande materialet användarna ska arbeta med. Appen minns även var man befann sig sist och kan snabbt länka tillbaka användaren dit. Elevens resultat sparas i en databas enligt skolornas branschstandard xAPI för att lätt kunna integreras med skolornas LRS (Learning Record Store).

Lärare har en stor mängd uppgifter att rätta och i de fall applikationen själv kan avgöra om ett svar är rätt eller fel så gör den det. I de fall läraren behöver göra en egen nivåbedömning sätts den med ett enda klick.

Flexibelt

Ett annat ledord var flexibilitet. Applikationen ska fungera för många olika läromedel med olika mängd innehåll. Dessutom ska läraren kunna göra sin egen planering av materialet, t ex byta ordning, tända/släcka och låsa kapitel, avsnitt och övningar.

För att applikationen alltid ska kännas unik och skräddarsydd för den titel som för tillfället körs anpassar sig gränssnittets färgskala till den fysiska bokens och självklart kommer alla bilder och illustrationer med.

En fördel med digitala läromedel är att Liber har möjlighet att revidera innehållet löpande. Omvärlden förändras och det som var rätt igår kanske inte är det idag. Nu kan Liber själva ladda upp en ny version av läromedlet och snabbt komma ut med korrekt och relevant information till sina användare.

Exempel på funktioner

Generellt

 • Anpassa läromedlet utifrån den egna planeringen

 • Individanpassa utifrån olika elevers behov

 • Se vad eleverna gjort och hur det gått

 • Färdiga bedömningsuppgifter med automatisk rättning och tydliga mallsvar som hjälper läraren att nivåbedöma elevernas svar utifrån kunskapskraven

 • Sammanställning över elevernas bedömningar utifrån kunskapskrav 

 • Lärarhandledning i kontext

 • Snabb överblick av hur långt respektive elev nått 

 • Bedömningsuppgifter (prov) med automatisk rättning när det är möjligt

 • Exempelsvar för nivåbedömning på kunskapskrav

För eleven

 • Allt som behövs på ett ställe, fakta, övningar, självtest

 • Automatisk rättning

 • Tydlig uppföljning (vad som gjorts och hur det gått)

E-learning & EdTech med webbapp , webbplats eller Webbapplikation? Limetta Digitalbyrå

Arbetssätt

Digitalisering av läromedel medför många nya möjligheter att lära ut och att lära sig. Så var drar man då gränsen när man planerar ett projekt? Hur långt ska snöret vara?

Vi beslutade tidigt i projektet att arbeta enligt principen MVP - minimal viable product. Det vills säga, bygga det minsta vi behöver för att ha en fungerande produkt och sedan bygga vidare på det. I en MVP-process är frågan snarare “hur kort kan snöret vara” men ändå vara värdefullt.

Vi började med att ta fram en enkel gränssnitts-prototyp i två intensiva sprintar. Prototypen användes till användartester och var även värdefull för projektteamet som snabbt fick en tydlig bild av vad som skulle byggas.

Parallellt genomförde vi en förstudie för att kartlägga hur en bra teknisk arkitektur skulle se ut för att dels kunna importera stora mängder data i olika versioner, dels ta hand om individuella resultat som genereras genom användningen av det digitala läromedlet.

Med insikter från de tidiga användartesterna vidareutvecklade vi prototypen och påbörjade arbetet med att koppla ihop gränssnittet med bakomliggande system. Några månader senare var applikationen redo för ALFA-release och särskilt inbjudna skolor fick möjlighet att testa den på egen hand i sina klassrum. Återigen fick vi värdefull feedback från verkliga användare, som vi kunde ta med oss i det fortsatta arbetet.

Knappt ett år efter projektstart och lagom till skolstart hösten 2018 var applikationen redo att produktionssättas till betalande kunder.

Tack vare projektets MVP-fokus har vi en produkt som har många fina funktioner och som snabbt kan generera intäkter, men vi har också en tydlig bild av hur applikationen kan bli ännu bättre och idéer på funktioner som kommer addera ännu mera värde. De snabba iterationerna och genom att snabbt komma ut på marknaden fick vi även värdefull feedback från de viktigaste intressenterna - lärarna och eleverna som är de som ska arbeta i applikationen.

Nyckelfaktorer för att lyckas med agila projekt och en MVP är att ha en engagerad och aktiv produktägare och ett tajt och dedikerat projektteam, som både förstår den långsiktiga visionen och de kortsiktiga delmålen. I detta projekt har Libers digitala affärsutvecklare Maja Åström agerat engagerat, kunnigt och pragmatiskt vilket har varit en förutsättning för projektets framgång.

 

Läs mer om hur vi arbetar med MVP


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?


Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta oss