Bransch- och kvalitetsstudien Årets Byrå:

Höga betyg och nöjda kunder

Med fyra år i rad som nominerade, två pallplatser inklusive en vinst, i undersökningen Årets Byrå, är det inte en överdrift att säga att vi på Limetta har några av branschens nöjdaste kunder. 

Att Limetta varje år sedan 2012 bedömts vara en av Sveriges bästa digitala byråer ser vi som ett kvitto på att vår metod att arbeta långsiktigt med våra kunder fungerar. 

I senaste undersökningen Årets Byrå som presenterades 2016 utvärderades 179 svenska kommunikationsbyråer och nära 3000 enkätsvar från inköpare av kommunikationstjänster. Byråerna bedöms på en skala mellan 1 och 10, där 10 är bäst. Här sammanfattar vi Limettas resultat och betyg.

Engagemang, digital kompetens och kreativitet som skapar affärsnytta

Tre områden som sticker ut i undersökningen är Limettas engagemang (9,0), digital kompetens (8,73) och kreativitet (8,3). Vi tror att kombinationen av dessa tre styrkor är nyckeln till att våra kunder är nöjda och bedömer att vi generellt sett levererar högre affärsnytta (8,22) än jämförbara byråer.

I Limettas mission har vi skrivit att vi ska ha roligt när vi arbetar. Vi tror nämligen att när man har roligt blir man engagerad och när man är engagerad presterar man bättre. Att det funkar får vi bevis för år efter år i Årets Byrå-mätningen. Vårt arbete skapar reell affärsnytta. Bättre en snittet om du frågar våra kunder.

Limetta har mycket höga betyg för engagemang, digital kompetens och kreativitet

Leveranssäkerhet och tillgänglighet

I Årets Byrå-undersökningen får våra kunder lämna fritextsvar om hur det är att arbeta med oss på Limetta.

”förståelse för våra mål”

Bland svaren finns fina omdömen som till exempel ”finns alltid där som ett stöd", ”lyhörda”, ”förståelse för våra mål”, vilket vi blir stolta och glada över att läsa. 

Några valde även att lyfta fram att vi är ”pragmatiska” och ”levererar alltid i tid”.  Leveranssäkerhet är viktigt för oss och vi är stolta över att vi även på denna punkt får väl godkänt med ett betyg på 8,7 mot branschsnittet 7,92.  

 

Därför väljer våra kunder att jobba med oss.

Att välja byrå är inte alltid lätt. Det finns många webbyråer med likvärdiga eller snarlika erbjudanden som vid en snabb blick verkar vara samma sak. Vi står stabilt på våra tre grundpelare: UX och design, webbutveckling och digital strategi, men det är kanske inte där vi särskiljer oss allra mest.

Frågar man våra kunder är det vår branschkunskap, den kreativa höjden och personkemin som var avgörande när de valde att arbeta med oss. Och det verkar fungera även i längden eftersom nära 9 av 10 av våra kunder svarar att de inte har några planer på att byta byrå. Vi är glada att de ser på långsiktighet på samma sätt som vi.

 

Det här är Årets Byrå

Årets Byrå arrangeras årligen av Regi med syftet att undersöka hur nöjda kommunikationsköpare är med sin byrå och kartlägga vad som är avgörande för Sveriges största kommunikationsköpare vid köp av tjänster och val av byrå. Årets Byrå är Sveriges största studie av kommunikationsbyråer i Sverige. Limetta ingår i kategorin stora digitalbyråer med en omsättning över 25 miljoner kronor.