Bransch- och kvalitetsstudien Årets Byrå:

Högst betyg och nöjdast kunder

Med tio år i rad som nominerade, två pallplatser samt tre vinster, i undersökningen Årets Byrå, är det inte en överdrift att säga att vi på Limetta har några av branschens nöjdaste kunder. 

Att Limetta varje år sedan 2012 bedömts vara en av Sveriges bästa digitala byråer ser vi som ett kvitto på att vår metod att arbeta långsiktigt med våra kunder fungerar. 

Så betygssätts byråerna

I Årets Byrå utvärderades 151 svenska kommunikationsbyråer och nära 2 500 enkätsvar från inköpare av kommunikationstjänster. Byråerna bedöms på en skala mellan 1 och 10, där 10 är bäst. 

Våra betyg

Vi fick högst betyg i 13 av 15 områden och några vi vill lyfta lite extra är vår strategiska kompetens (9,5), vår digitala kompetens (9,75), vår kreativitet (9,38) och vårt fokus på affärsnytta (9,55). Det känns fantastiskt eftersom det är precis där vi vill vara - vi är faktiskt bäst inom dessa områden i Sverige.


Vad säger våra kunder?

Förvisso gillar vi allt som är mätbart i siffror, men minst lika viktigt är vad våra kunder säger med sina egna ord. Så här kommer en drös kundcitat från Årets Byrå:

Genom vår varumärkesanalys och tidigare erfarenheter så känner vi att Limetta har högsta kunskapen kring våra slutkunder.
Väldigt duktiga på att ha användarperspektiv, modern och funktionell design och helt galet bra kvalité på leveranserna.

Extremt lyhörda, bra på att ta initiativ och driva arbetet framåt.
Vi kände ett starkt engagemang från alla som vi var i kontakt med på byrån, det var verkligen roligt!
Väldigt roliga att jobba med, grymma i leveranser och bra höjd på kreativitet.
De råd vi får från limetta gör att vi på ett mycket bra sätt kan styra våra strategier.
Kreativa men tappar inte fokus på vad som är viktigt.
Limetta har full förståelse för hur våra produkter behöver paketeras och presenteras för att nå hög acceptans hos kunderna
Genuin och familjär arbetsplatskultur från chef till varje enskild medarbetare. Sätter ärlighet och uppriktighet högt, kör med öppna kort - vilket är ovanligt och oerhört uppskattat.

 

Därför väljer våra kunder att jobba med oss

Om vi vänder på det: är det någon kund som inte vill jobba med oss? Via Årets Byrå frågade vi om våra kunder hade funderat på att byta ut oss mot en annan byrå? Svaret var ett kompakt nej. Noll procent hade övervägt att byta byrå. Men om ens huvudsakliga kontakperson på byrån skulle sluta då? Fortfarande noll procent.

Med det undanstökat så kan man se att våra kunder väljer oss för vår digitala kompetens, för att samarbetet funkar bra (personkemi) och för att vi är engagerade. Många av våra nya kunder träffar vi genom att vi blivit rekommenderade eller genom att de har blivit imponerade av hur vi har genomfört något av våra tidigare projekt. Just det kanske inte är jätteunikt i byråbranschen, men det är ändå en tydlig kvalitetsmarkör att våra kunder gärna rekommenderar oss. Eller som en av våra kunder uttryckte det i undersökningen: "Det gör jag så ofta jag kan".

Något som däremot gör oss unika är våra ovanligt långa kundsamarbeten. Snittiden för ett byråsamarbete är 3 år - vår snittid ligger på mer än det dubbla.

årets-byrå-0-procent-av-våra-kunder-vill-byta.jpg

Om Årets byrå

Årets byrå är en årlig bransch- och kundstudie och baseras på kundernas anonyma betygsättning och omdömen. Årets Byrå genomförs av Regi och studien stöds av KOMM, Sveriges Annonsörer, Sveriges Mediebyråer, Sveriges Marknadsförbund, Sveriges Kommunikatörer, Swedish Content Agencies samt Sponsring och Eventsverige (SES).

Några av våra kundcase

 

  • Koncept, UX, Design

    Fasticon

    Konverterande och inspirerande webbplats åt Fasticon

  • UX & Design, E-handel, PIM

    Vetapotek

    E-handel för djurrecept på Episerver