Våra tjänster

UX och design

UX och design handlar om att göra vardagen enklare för människor och företag genom en god användarupplevelse. När vi möter såväl kundens krav som användarens behov skapar vi en intuitiv och begriplig design som uppnår största möjliga nytta. I kombination med copywriting och konceptutveckling lyfter vi våra kunders digitala närvaro till nya nivåer. 


Arbetsmetod för digital design

Med User Experience Design menar vi att allt som användaren möts av är olika upplevelser. Är innehållet relevant? Tilltalande? Snabbåtkomligt? Alla dessa parametrar är viktiga i användarupplevelsen och sätter grunden för vår lösning.

Att designa digitala tjänster och användarupplevelser som människor älskar handlar mycket om att förstå hur de tänker, känner och agerar. Genom att lära känna användarna och ta reda på hur en produkt eller tjänst faktiskt används kan vi skapa en optimal upplevelse med största möjliga nytta.

Kort och gott kan man säga att lära känna sina användare är grunden för att lyckas. Men även våra kunders expertis är en viktig del i ett framgångsrikt arbete. Vi arbetar därför nära våra uppdragsgivare.

KONTAKTA OSS 

Upplevelse och design - mer än bara ett snyggt utseende

Behov

När vi startar ett projekt börjar vi med att sätta oss in i kundens utmaning. Många gånger kanske inte slutanvändarna använder en webbplats eller app som man tror eller vill att de gör. Vi kartlägger användarnas verkliga behov, beteenden och drivkrafter. Vi tar reda på hur användarflöden ser ut och hur er tjänst faktiskt används. Det kan till exempel ske genom analyser, användartester, intervjuer eller observationer. Enkelt uttryckt vill vi i den inledande fasen besvara “vart står vi?” och “vart ska vi?”

Koncept

När analysarbetet är genomfört och omfånget är definierat är det dags för konceptarbetet. Här hjälper vi våra kunder sätta effektmål – alltså den effekt kunden kan förvänta sig från ett projekt. Det kan handla om allt från ökad försäljning till ett minskat antal telefonsamtal till kundservice. Konceptet eller lösningsförslaget är idéen för hur vi ska uppnå målen. Konceptet ligger sedan till grund för designarbetet.

UX-design (Interaktionsdesign)

Användarscenarion

Användare kommer med olika behov, bakgrund och förkunskaper. Genom att beskriva ett antal användarscenarion där vi definierar användarens behov och utmaningar när de använder din webbplats, app eller digital tjänst, blir det lättare att se möjligheter som kan förbättra den upplevelsen. Användarscenarion hjälper oss alltså att säkerställa att vi uppnår rätt saker och utifrån de olika användarnas behov.

Struktur

Baserat på de insikter vi fått med oss tar våra UX designers fram en logisk innehållsstruktur och en tanke om hur innehållet kan sorteras och presenteras för att användaren omedelbart ska hitta och förstå webbplatsen. Med naturliga flöden ser vi till att webbplatsen är lättnavigerad och inspirerande och att den leder till konvertering. Med sitt kritiska öga hittar UX designern nya kreativa lösningar för att ta bort eventuella irritationsmoment och i stället skapa en bekväm upplevelse som är så intuitiv att den knappt märks. Design som förhöjer upplevelsen utan att ställa sig i vägen.

Vi arbetar med digital design där kundens upplevelse är i fokus. Men ofta finns ett behov av att förenkla för de redaktörer som ska arbeta med produkten, vilket vi alltid tänker på när vi designar något. För oss är användarupplevelsen för redaktörerna minst lika viktig som upplevelsen för besökarna.

Vårt arbetssätt är iterativt och designen visualiseras i forma av wireframes som kontinuerligt testas. Genom användartester får vi svar på om användaren hittar relevant innehåll och om tjänsten används som du tror att den gör? Vi får också reda på vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras.

Även tonalitet, text och benämningar spelar roll för den totala upplevelsen och är något vi tar hänsyn till. När vi skapat grunden är det också dags för den grafiska formen att ta plats.

Design och koncept

Vi bygger vår design på ett koncept — att vi försöker lösa en uppgift. Ibland kan det handla om att påverka användaren till ett önskat beteende med hjälp av rätt sorts färger och former på en smart placering. Det kan även handla om att stärka varumärket med ett visst budskap, tonalitet i text eller specifikt bildmanér i foton. Med hjälp av moodboards och inspirationsbilder samlar vi idéer och använder det som en riktning på den känsla vi vill väcka eller förmedla. Konceptet konkretiseras i visuell design och våra Art directors tar fram en design som vi stämmer av med vår kund.

Mobile First

När vi designar digitalt utgår vi från “mobile first” – alltså att vi utgår från ett mobilt gränssnitt för att bäst anpassa innehållet till användarnas preferenser. All design vi tar fram är skalbar och responsiv och vi arbetar just nu enbart i Sketch. Så tidigt som möjligt lämnar vi Sketch-skisserna och skapar en html-prototyp där man kan uppleva och testa designen. På så sätt säkerställer vi att det vi ser blir det slutgiltiga resultatet, att designen fungerar och att flöden fungerar optimalt.

För oss är det viktigt att det finns en tanke bakom designen och att vår kund förstår och gillar den. Vi besöker gärna våra kunder för att hjälpa dem i sitt digitala arbete, med till exempel föreläsningar och workshops. Designen utvecklas ofta över tid då nya behov uppstår vilket är en stor del i den långsiktighet vi satsar på i relationen med våra kunder.

Användartester

För att säkerställa att användaren hittar relevant innehåll och att vi uppnår de uppsatta effektmålen utför vi användartester. Vi har då möjlighet att optimera och justera för att nå önskad effekt. Genom användartester låter vi riktiga användare testa en tjänst och får på så sätt möjlighet att ett tidigt skede upptäcka eventuella problem, redan innan en produkt lanseras, vilket kan spara både tid och pengar.


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?


Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta oss


Läs även

Hör av dig!

Vill du komma i kontakt med oss?
Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.