Framtidsmedia och Story Media får två nya webbplatser

Framtidsmedia och Story media är specialister på affärsutveckling och försäljning inom media och är experter på innehållsmarknadsföring. De kom till oss eftersom de kände att deras befintliga webbplatser inte speglade deras varumärken och budskap så som de önskade.

 

Uppdrag

Uppdraget bestod i att se över deras två befintliga webbplatser och leverera ny UX och design som skulle spegla de respektive varumärken väl. Utöver att skapa en logisk innehållsstruktur var en målsättning att utveckla två nya webbplatser med cool design som samtidigt skulle hålla över tid. Designen för de båda sajterna skulle kännas kreativ och vara lättnavigerad för att leverera en inspirerande användarupplevelse men behövde i första hand inte leda till en direkt konvertering. 

 

Leveransen för varje webbplats bestod av:
  • konceptutveckling
  • visuell identitet och tonalitet
  • wireframes för interaktionsdesign
  • designmanér och responsiv design

Lösningen 

Med två webbplatser och varsitt budskap i fokus tog vi fram en logisk innehållsstruktur med naturliga flöden för respektive webbplats. För att arbeta så kostnadseffektivt som möjligt och leverera största möjliga nytta för kunden valde vi att återvända komponenter och sidmallar och särskilja webbplatserna genom att ta fram två olika koncept och grafiska profiler. Ett bibliotek med separata färgkoder, fonter och designade komponenter satte tonen för de olika varumärkena.  

 

För att skapa bra marknadsföring räcker det inte med bra innehåll, du måste även sätta det i rätt sammanhang. Det tycker vi att Framtidsmedia uttrycker bra genom sitt budskap “Context is Queen”. Men hur man förmedlar och bygger upp relationer för att kommunicera med sin målgrupp är också avgörande. Story media är experter på content marketing och vet hur kraftfull storytelling kan vara och menar att  “Every story needs to be told”. De här två budskapen tog vi fasta på och lät det bli våra ledord när vi tog fram koncept och design för de respektive varumärkena. Budskapen var bra och kraftfulla, men den befintliga designen levde inte riktigt upp till det man önskade förmedla - och det ville vi ändra på. 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?


Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta oss