User Experience

Så gynnar UX din affär - 4 anledningar du inte vill missa

Visste du att en dålig användarupplevelse medför negativa konsekvenser för din affär? Här ger vi dig fyra konkreta anledningar till varför god UX bör vara en del av er affärsstrategi.

På Limetta brinner vi för användarna och användarupplevelser och vi vill gärna dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter. Men innan vi räknar upp alla fördelar med UX så vill ta en kort stund och förklara vad det faktiskt är.

 

Vad är UX?


UX (user experience) omfattar kunskaper om både användarnas beteenden, webbpsykologi, designmönster, grafisk design och affärsstrategi. Med UX kan vi driva tillväxt, bygga kundlojalitet och stärka varumärken. Men inte minst handlar det om att göra vardagen enklare för människor och företag genom en god användarupplevelse. Ofta handlar det om att hitta en lösning på ett problem eller tillgodose ett behov. Om det används på rätt sätt kan det gynna din affär och bli en viktig framgångsfaktor för ditt företag. Så här jobber vi på Limetta med UX och design.

Här ger vi dig 4 bra anledningar till varför man bör satsa på UX

1. UX sätter användaren i fokus


Studier har visat att upp emot 88% av användare är mindre benägna att återkomma till en webbsida efter en dålig användarupplevelse. Ger du inte användarna det de vill ha går de till konkurrenter. Att skapa en bra användarupplevelse är därför inte bara något trevligt extra, det är en nödvändighet. Utan en god användarupplevelse – ingen business helt enkelt.

Som digitalbyrå kommer vi ibland i kontakt med kunder som vill ha en snabbfix, en kortsiktig lösning för att öka företagets försäljning eller konverteringar. Ofta kan det vara någons idé om vad som vore bra eller så finns det inga tydliga tankar om vilken nytta man vill åstadkomma. Problemet med kortsiktiga lösningar är att man riskerar att få missnöjda besökare som inte kommer tillbaka. Vi måste därför tänka och handla mer strategiskt och långsiktigt. Vi behöver sluta utgå från oss själva och börja sätta användaren i fokus. Lär känna användarna - vilka är deras behov, önskningar och drivkrafter? När man börjar sätta användarna i fokus kan man med hjälp av UX bygga en bra användarupplevelse och på sikt en framgångsrik verksamhet. Läs mer om hur du bygger konkurrenskraftiga digitala tjänster.

2. UX är ett verktyg för förbättring och utveckling


För att någon ska vilja använda ens produkt eller tjänst måste den tillgodose ett behov eller vara en lösning på ett problem. Ska man lyckas tillhandahålla en lösning på kunders problem innebär det att förstå vilka problemen är. Genom att sätta användaren i fokus kan man lättare identifiera målgruppens behov. Lyckas man sedan tillgodose behoven ökar också chansen att de faktiskt vill använda produkten eller tjänsten.

Precis som dina kunders problem förändras över tid måste också din verksamhet kontinuerligt utvecklas. En webbplats eller digital tjänst bör ses som något levande, något i ständig utveckling. Det är här UX-design kommer in i bilden, som ett verktyg eller en metod för att utveckla och förbättra den digitala upplevelsen. Kanske har du också hört talas om begreppet digital transformation i något sammanhang. För att vara konkurrenskraftiga måste företag möta kundernas förändrade behov genom att aktivt ta tillvara på de nya förutsättningarna som ny teknologi kan erbjuda. Det här är inget som sker per automatik, det kräver målmedvetna och strategiska beslut.

3. UX gör er konkurrenskraftiga


Många av dagens digitala jättar såsom Google, Apple och Facebook var inte först på marknaden med sina produkter och tjänster. Vad de däremot varit framgångsrika i är att förbättra användarupplevelsen för produkter som redan existerade. De har insett vikten av en god användarupplevelse och investerat stort i UX.

I vår artikel ”Så bygger du konkurrenskraftiga digitala tjänster”, nämner vi att målgrupper kommer att jämföra er tjänst med alla andra tjänster de använder. Det här inkluderar även de stora jättarna. Man behöver därför se till att er tjänst står sig i konkurrensen. UX är ett verktyg för att effektivt hålla samma takt som konkurrenterna, eller till och med ligga steget före.

I en studie gjord av Forrester framkom att för varje investerad dollar i UX kan ett företag generera upp till 100% i ROI.

4. UX genererar affärsmöjligheter


Vare sig ert företag väljer att satsa på UX eller inte så förväntar sig kunderna att de möts av en intuitiv och sömlös upplevelse genom alla kanaler. Idag har användare vant sig vid att webbplatser är responsiva, snygga och enkla att använda. De förväntar sig en grymt bra användarupplevelse helt enkelt. Vänder vi på det så kan man säga att ger man besökarna en dålig användarupplevelse så hjälper man sina konkurrenter, och det gissar vi att ni inte vill. De företag som inte hänger med i utvecklingen eller som inte lyckas tillgodose användarnas behov kommer att halka efter.

I en studie gjord av Forrester framkom att för varje investerad dollar i UX kan ett företag generera upp till 100% i ROI. Man kunde också se att de som investerar i UX även har kunnat minska sina kostnader för nykundsförvärv, minskat sina supportkostnader, ökat sina marknadsandelar, ökat sin kundlojalitet och ökat sin försäljning. I sin senaste rapport för 2020 förutspår Forrester att kundrelationer kommer bli ännu viktigare under de kommande åren. Företag kommer att behöva skapa ett strategiskt ekosystem för att leverera nytta och värde för kunden genom hela kundresan. Med det här i åtanke kan ni fundera om ni verkligen har råd att gå miste om de affärsmöjligheter som UX kan generera?

Så här jobbar Limetta med UX


För oss som digitalbyrå så handlar UX-design inte enbart om att tillgodose användarnas behov. Flera av Limettas affärsområden går hand i hand. En stor del av vårt arbete består i att hjälpa våra kunder med strategi, bland annat genom att nå affärsmål. Genom att sätta upp effektmål för varje projekt så blir det lättare att bygga ett koncept och designa en lösning så att våra kunder får ut maximal nytta av sin investering. Om vi inte gör det kommer vi troligen lösa fel problem. UX är alltså tätt sammankopplat mellan vad kunderna eller användarna av din webbplats behöver och vad affären vill uppnå. När vi hjälper våra kunder utformar vi därför tydliga strategiska mål så att vi vet vart vi ska.

Genom att arbeta användarcentrerat tar vi genom UX-processen sedan reda på användarnas behov och de utmaningar som finns framför oss. Genom att skapa sig en bild av nuläget tar UX-designern fram naturliga flöden så att webbplatsen eller den digitala tjänst vi bygger är lättnavigerad, inspirerande och leder till konvertering.


Behöver du hjälp med UX?

Kontakta oss

Läs även

Hör av dig!

Vill du komma i kontakt med oss?
Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.