Vad innebär Digital Transformation - Limetta Digitalbyrå
Tips

Digital transformation del 1 av 2: Vad innebär det?

Du har säkert hört begreppet digital transformation i något sammanhang. Men vad betyder det egentligen och hur ska du förhålla dig till det? I den här artikelserie i två delar reder vi ut begreppet och ger dig tips för att komma igång.

Vi lever i en digital era och i takt med teknikutvecklingen förändras kundernas behov, beteenden och förväntningar. För att vara konkurrenskraftiga måste företag möta dessa förändrade behov genom att aktivt ta tillvara på de nya förutsättningarna som teknologin kan erbjuda. Kanske är det också därför digital transformation har fått allt större uppmärksamhet i olika sammanhang. I denna inledande artikel försöker vi bland annat reda ut vad begreppet digital transformation innebär, vilka är fördelarna och varför ni bör satsa på det.

 

Vad är digital transformation?

Kortfattat skulle man kunna säga att digital transformation handlar om förändring. Det skulle också kunna förklaras som ett verktyg eller förhållningssätt där man tar tillvara på tekniska förutsättningar för att få tillgång till nya möjligheter, ny innovation och nya affärsmodeller.

Om vi jämför digital transformation med att digitalisera något så innebär digitalisering att man gör något analogt till digitalt, till exempel att man gör en digital pdf av ett fysiskt dokument. Digital transformation däremot handlar inte bara om att göra en befintlig produkt/tjänst digital, utan om hur vi använder teknologi för att förbättra, förnya och effektivisera en verksamhets olika delar. Det kan bland annat handla om att vi ändrar sättet vi arbetar, tänker och agerar.

Den digital transformationen är inget som sker per automatik bara för att vi befinner oss i en digital era. Företag måste göra målmedvetna och strategiska beslut för att åstadkomma de förändringar som transformationen innebär. Ofta kan man behöva förändra grundläggande strukturer och kulturer genom större organisationsförändringar. Ibland måste man öka användandet av digital teknologi, se över kompetensbehov och öka den digitala förståelsen hos beslutsfattare. På så sätt blir den digitala transformationen en förändringsresa och ett långsiktigt strategiskt arbete. Det är också därför det handlar mer om ledarskap och strategi, snarare än ny teknik.

För att vara konkurrenskraftiga måste man också möta kundernas förändrade behov. En digital transformation handlar därför också om att i högre utsträckning utgå från användarna och att arbeta mer kunddrivet.

Vad är Digital Transformation - Limetta Digitalbyrå

Digital transformation handlar mer om ledarskap och strategi, snarare än ny teknik.

Därför bör digital transformation bli en del av er affärsstrategi

Digitalisering ger oss nya förutsättningar och nya möjligheter för att driva verksamheter och göra affärer, och det här måste vi ta tillvara på. Idag är det inte sällan ny teknik formar en hel bransch. Företag som inte hänger med i den digitala utvecklingen riskerar att bli omsprungna av start-up företag, som både har teknologiskt försprång och agila arbetsmetoder. Det finns en rad exempel på marknader som förändras till följd av att människor förändrat sitt beteende när nyetablerade företag erbjudit smarta och användarvänliga lösningar. Swish och iZettle är exempel på tjänster som utmanat klassiska betalmedel och hjälpt till att bana väg för ett mer kontantfritt Sverige. Det finns till och med de som menar att Sverige kan bli världens första kontantlösa samhälle tack vare denna digitala utveckling. Uber och Airbnb är två andra exempel på nya aktörer som utmanat en hel taxi- och hotellbransch – trots att de inte äger några egna bilar eller boenden. Vad företagen gör är att de, genom ny teknologi och att privatpersoner finns på båda sidor av konsumtionen, erbjuder digitala och kunddrivna tjänster som utgår från användarnas behov. De ändrar helt enkelt spelreglerna och förändrar en hel marknad.

Det går inte att undkomma att teknik spelar en allt större och viktigare roll i både människor och företags vardag. Nya tekniker och företag kommer att dyka upp och utmana redan befintliga. Det gäller att arbeta proaktivt så att man står redo att följa med förändringsvågen när den kommer. Att fokusera på digital transformation är helt enkelt ett verktyg och ett förhållningsätt för att skapa rätt förutsättningar för att hantera den snabbrörliga värld vi idag lever i. De företag som inte redan påbörjat sin digitala transformation kommer därför med stor sannolikhet behöva påbörja sin resa inom en snar framtid.

Digital Transformation en del av affärsstrategin - Limetta Digitalbyrå

Fördelar med digital transformation

En digital transformation kan innebära en rad verksamhetsförändringar, vissa mer utmanande än andra att genomföra. Men eftersom vinsterna är många kan man helt enkelt inte bortse från fördelarna arbetet medför. Här listar vi några av fördelarna:

 • Även om digital transformation inte enbart handlar om teknik så bidrar digitaliseringen till att man kan skapar bättre förutsättningar. Digitalisering har förmågan att frigöra tid och resurser för att skapa helt nya möjligheter, nya innovationer och nya affärsmodeller. Det här kan underlätta för både privatpersoner och företag på kort- och lång sikt.
 • Digitala lösningar och ett digitalt förhållningssätt kan bidra till förbättringar och effektivisering av befintliga produkter/tjänster och processer. Det i sin tur kan minska kostnader och öka intäkter. Genom att använda data för analys kan man till exempel fatta mer välgrundade beslut, personifiera sitt kunderbjudande, förbättra kundrelationer och få mer riktad kommunikation. Ett företags kundservice skulle kunna effektiviseras om man implementerade digitala hjälpmedel och processer.
Fördelar med Digital Transformation - Limetta Digitalbyrå
 • Att genomgå en digital transformation gör företaget mer agilt och mottaglig för snabba förändringar. Det här lämpar sig väl för konjunkturförändringar och den snabbrörliga värld vi lever i. På köpet blir ditt företag mer konkurrenskraftigt.

 • Genom digital transformation försöker man hitta nya sätt att driva verksamheten i form av nya arbetsprocesser eller nya affärsmodeller. Det här i sin tur kan öppna upp för nya samarbetsformer och nya affärsmöjligheter. Internet of things (IOT) och smarta hem är exempel på områden som skapat flera intressanta samarbeten. Ta exempelvis bil- och telekombranschen där självstyrande fordon kommunicerar med varandra och delar data för att varna för halt väglag längre fram på körsträckan. Eller hem och elektronik-branschen som tagit fram ugnar som håller koll på att maten inte bränns vid, kylskåp som talar om när mjölken är slut eller tvättmaskiner som beställer hem tvättmedel. Smart teknik som man för några år sedan inte trodde var möjligt har blivit en del av vår vardag. Den digitala transformationsprocessen gör oss redo att följa med denna utveckling.
Internet of Things är exempel på Digital Transformation - Limetta Digitalbyrå

Internet of things (IOT) har skapat flera intressanta samarbeten.

 • När den digitala mognaden är låg har många företag ett inifrån-ut-tänk. En digital transformation kan få oss att sluta utgå från oss själva och istället arbeta mer kunddrivet och fokusera på användarupplevelsen. Det här gynnar alla delar av verksamheten och är ett måste om man vill skapa konkurrenskraftiga digitala tjänster och businessfördelar.
Digital Transformation bör fokusera på kund och användarupplevelse - Limetta Digitalbyrå

Arbete mer kunddrivet och fokusera på användarupplevelsen.

 • Ingen enskild individ kan ensam genomföra en digital transformation. Man behöver få med sig alla medarbetare på förändringståget. Med fokus på ledarskap och strategi, som är det digital transformation egentligen handlar om, kan man prioritera och driva företaget mot rätt typ av förändringar. På så sätt kan vi skapa smartare digitala lösningar, bättre team, effektivare arbetsprocesser och en mer lönsam verksamhet.

 

Sammanfattningsvis

Nu hoppas vi att du fått lite bättre koll på vad digital transformation innebär och varför det bör bli en del av er affärsstrategi. I del 2 i denna artikelserie ger vi konkreta tips för hur ni kan komma igång med er förändringsresa.

 


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?


Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Uppdrag med digital transformation

 • Koncept, UX, Design, Utveckling

  Liber digital

  Webbapplikation för interaktivt läromedel

 • UX, Design, Utveckling

  Landshypotek Bank - Bottenlån

  Digital transformation av låneansökan

Läs även

Hör av dig!

Vill du komma i kontakt med oss?
Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.