Digitalisering av Landshypoteks verksamhetslån - digital transformation - Limetta Digitalbyrå
Kunduppdrag

Digital transformation av Landshypotek Bank - Bottenlån för jord- och skogsbrukskunder

Landshypotek Bank har finansierat svenskt lantbruk i snart 200 år 2019/2020 var det dags för digitalisering av bankens huvudnäring - lån till de som bor eller bedriver verksamhet på en jord- eller skogsbruksfastighet.

Landshypotek Bank har ett tydligt digitalt driv, trots (eller tack vare?) sina djupa rötter i den svenska myllan. Jord- och skogsbruk genomgår en digital transformation inom många områden för att effektivisera sina jordbruk. Företagare på landsbygden tillgodogör sig snabbt ny teknik.

Det samma gäller Landshypotek Bank – ett nytt digitalt system ska inte tynga organisationen med extra arbetsuppgifter utan ska kunna sköta mycket automatiskt. Målsättningen är att öka utlåningen utan att för den delen behöva rekrytera mer bankpersonal.

Lösningen – digitaliserad låneansökan

Vi har samarbetat med Landshypotek Bank i många år och bland annat tagit fram en digitaliserad bolåneansökan för privatpersoner – den första helt digitala bolåneberedningen som transformerar sättet banken kan arbeta med utlåning. Tack vare erfarenheterna från det projektet kunde vi snabbt komma igång med detta, som har många likheter men även vissa avgörande skillnader.

Den största skillnaden är att målgrupperna i detta fall kan vara antingen privatpersoner eller företag. I vissa fall både och. Det som styr vilket lån banken kan erbjuda är fastigheten som ska belånas.

Genom att använda BankID-inloggning får vi direkt möjlighet att hämta ut relevant information om kunden som krävs för en låneansökan. Vi gör ett uppslag mot bolagsverket för att se om personen har ett eller flera bolag knutna till sig, eller inget alls. På så vis kan vi styra vilka frågor som måste ställas och vilka vi kan ta bort. Detta är ett enkelt men tydligt exempel på hur vi med hjälp av teknik och integrationer kan förenkla en användarupplevelse.

Vidare i processen ställs frågor kring budget och ekonomi som är avgörande för möjligheten att bevilja ett lån. Vissa uppgifter kan den sökande sannolikt inte kan svara på rätt-upp-och-ner utan att leta reda på uppgifterna och vi erbjuder därför möjligheten att kunna spara en påbörjad ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle.

Digitalisering av Landshypoteks verksamhetslån - låneansökan mobil - Limetta Digitalbyrå

Intresseanmälan vs. komplett ansökning

Glupsk men nöjer sig med lite, så kan man enkelt sammanfatta filosofin bakom ansökningsprocessen. Att ansöka om lån är (ärligt talat) både ansträngande och rätt tråkigt. Banken behöver en mängd uppgifter för att kunna bevilja ett lån, men vill samtidigt inte trötta ut den sökande med frågor som gör att hen ger upp. Å andra sidan ligger det även i den sökandes intresse att lämna en så komplett ansökan som möjligt för att kunna få svar snabbt.

Vår lösning blev att möjliggöra för den sökande att ge ett komplett underlag, men inte tvinga fram det. Vill kunden hellre lämna en kortfattad sammanfattning och ta resten med en handläggare via telefon så är det ok. Flödet har få tvingande steg. Vill man lämna uttömmande uppgifter för snabb handläggning är det lika ok det med. Alla är vi olika!

Landshypotek Bank sticker ut bland bankerna i Sverige genom att möjliggöra en i stort sett helt automatisk process för sina kunder. En strategi som visat sig mycket framgångsrik.

Digitalisering av Landshypoteks verksamhetslån - låneansökan laptop - Limetta Digitalbyrå

Som man svarar får man frågor

En utmaning i att digitalisera en låneansökningsprocess är att ställa rätt frågor vid rätt tillfälle. När det gäller lån är frågorna många och ibland komplicerade. För att kunna söka om denna typ av lån är förutsättningen att man bor eller bedriver verksamhet på en fastighet som är klassificerad som en jord- eller skogsbruksfastighet. Den sökande kan antingen ansöka om lån i egenskap av privatperson eller som företag och i vissa fall bägge, vilket det digitala flödet behöver ta höjd för och anpassa sig till dynamiskt.

De uppgifter man uppger behöver även styrkas; antingen genom automatiska uppslag i tillgängliga system, eller genom att ladda upp dokument som bilagor till sin ansökan.

De frågor som ställs baserar sig på de svar den sökande lämnat. Vår lösning anpassar sig baserat på om den sökande ansöker om lån som enskild näringsidkare eller aktiebolag, om medsökande är en privatperson eller ett företag och om säkerhet för lånet ska vara en fastighet, EU-stöd eller borgensman.

En viktig avvägning genom hela projektet var att hela tiden att hålla komplexiteten i gränssnittet på en lagom hög nivå. Tillräckligt enkelt så att vem som helst klarar och orkar ta sig igenom, men ändå tillräckligt omfattande så att banken kan ta ärendet vidare. Genom att be om mycket, men tillåta lite, så erbjuds kunderna en flexibilitet.

Teknik

Teknikvalet för applikationen föll på React - ett javascriptramverk som lämpar sig väl för API- och datadrivna applikationer. Gränssnittskomponenterna utvecklades för att vara enkla och generiska så att de kunde återanvändas genom alla vyer. Det gav användarna ett konsekvent gränssnitt och kortade utvecklingstiden för utvecklarna. Komponenterna i affärslagret modellerades efter bankens egen datamodell över en låneansökan. Ett Swagger-API fungerande som gemensam beskrivning av datamodellen. Det gjorde att vi fick ett strukturerat sätt att hantera applikationens gränssnitt mot bakomliggande system vilket var avgörande eftersom utvecklingen av applikationen och bakomliggande system pågick samtidigt.

Trots att applikationen utvecklades på rekordtid så var kvalitén i koden så hög att till och med bankens testteam, som annars brukar vara duktiga på att hitta kluriga buggar, inte hittade så mycket att anmärka på. De mindre buggar som trots allt fanns reddes ut och sedan lanseringen sommaren 2019 har tjänsten fungerat utan vare sig fel eller avbrott.

Om man tittar lite på vilka integrationer med externa system som finns i applikationen så hittar man bl.a. följande:

  • Inloggning och signering med Bank-ID
  • Hämta registrerade företag via Bolagsverket
  • Dokumenthantering för bilagor
  • Integration mot bankens underliggande system

Som alltid är hög säkerhet ett krav som genomsyrar allt som utvecklas.

 

Resultat

Direkt efter lanseringen, och redan innan den breda marknadsföringen startat, ökade antalet ansökningar av lån till jord och skog genom det nya digitala inträdet. Även nya kunder som inte tidigare haft kontakt med Landshypotek Bank hittade dit.

"Vår målsättning med det nya digitala inträdet var att både nya och befintliga kunder på ett enkelt och modernt sätt skulle ansöka om lån hos oss när det passar dem själva. Redan under det första halvåret hade vi uppnått 1000 ansökningar, varav två av tre kom från helt nya kunder vilket överträffade våra förväntningar. Det visar att vi med hjälp av den nya digitala ansökan i kombination med digital marknadsföring har lyckats nå och träffa rätt i målgruppen"

säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, Affärschef Landshypotek Bank.

Om Landshypotek Bank

Landshypotek Bank vill bidra till ett rikare liv i hela landet. Ända sedan 1836 har de finansierat jord- och skogsbrukares boende och företagande. Sedan några år tillbaka kan alla med ett hjärta som klappar för landsbygden också spara i Landshypotek Bank. Nu erbjuder de även bolån till hus. Landshypotek Bank blev bank i april 2013 och är en av Sveriges tio största banker. Banken ägs av ca. 38 000 lånekunder inom jord och skog, organiserade som medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening.

 


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?


Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta oss