UX & Design samt ny logotyp för Konsumenternas.se - Limetta Digitalbyrå
Uppdrag

UX och design samt uppdaterad logotyp för Konsumenternas.se

Vi på Limetta inledde ett nära samarbete med Konsumenternas för att se över användarupplevelse och design för deras välbesökta webbplats, konsumenternas.se. Vi fick även i uppdrag att stärka varumärket genom att ta fram en ny logotyp och ett designmanér som tydligt skulle förmedla konsumentbyråernas kärnvärden.
Konsumenternas har hjälpt konsumenter med oberoende fakta och vägledning om bank, finans och försäkring i över 40 år år. På en marknad av vinstdrivande aktörer är de de enda som ger oberoende och kostnadsfri vägledning. Konsumentverket, Finansinspektionen och branschorganisationer utser ledamöterna till stiftelsernas styrelser.

 

Uppdraget

Uppdraget var att ta fram en helt ny struktur, UX och design samt innehållskoncept för sajten och på så sätt nå ut till en större målgrupp. Det finns en rad olika kommersiella konkurrerande aktörer med olika typer av topplistor och jämförelser som till skillnad från konsumenternas inte är neutrala utan helt kommersiella och drivs av vinstintresse. Ett övergripande mål i projektet var därför att öka förtroendet för konsumenternas.se som enda oberoende vägledare. Man ville bli den naturliga kontaktpunkten för alla som har frågor om bank, finans och försäkring. Konsumenternas vill att allmänheten ska få tillgång till fakta och kunskap för att själva kunna fatta genomtänkta och välgrundade beslut, baserade på sin livssituation och sina personliga förutsättningar.

Även den grafiska profilen och logotypen skulle ses över för att matcha det ansiktslyft som webben skulle få. Ett annat viktigt led i utvecklingsarbetet var att underlätta för redaktörer att uppdatera och producera rätt typ av innehåll till den nya sajten, bland annat genom att utbilda redaktörer och personal inom SEO och konverterande innehåll.

 

Uppdraget i korthet:

  • UX och design för Konsumenternas.se
  • Varumärke och logotyp
  • Utbildning inom konverterande innehåll samt SEO

Så tog vi oss an uppdraget

Vi brukar säga att våra kunder är expert på sin egen affär, medan vi är experter på digitala lösningar. För att dra nytta av varandras kunskaper bedrevs arbetet iterativt i nära samarbete mellan Konsumenternas och Limetta. Tillsammans satte vi upp mål och en plan för hur arbetet skulle bedrivas.

Trösklar och förbättringsområden identifierades genom att vi såg över struktur och användarflöden. Den befintliga webbplatsen upplevdes som något snårig och hade en djup struktur med mycket innehåll som skulle passa in i den nya strukturen. Omfattande analyser av användarnas behov och position genomfördes och resultatet visade att förkunskaper och intresse skiljde sig åt mellan dem som hittar till informationen på webben. Vi behövde därför hitta ett sätt att tillgodose olika informationsbehov.

Genom workshops vände och vred vi på dagens innehåll och struktur för att se hur vi kunde göra dem mer användarvänliga och samtidigt SEO-anpassade. Vi behövde även göra det enkelt för redaktörer att uppdatera och arbeta med den nya webbplatsen, något vi haft i åtanke i varje steg i arbetsprocessen.

När strukturen var på plats påbörjades designprocessen och varumärkesarbetet. Även här arbetade vi iterativt med målen och de budskap som Konsumenternas står för i åtanke.

Vi har:
  • Identifierat trösklar och förbättringsområden
  • Sett över användarflöden
  • Förbättrat och förenklat strukturen
  • Gjort noggranna behovsanalyser
  • Arbetat iterativt
  • Arbetat SEO-fokuserat
  • Arbetat målstyrt
"Behovet av oberoende vägledning tycks inte minska. Tvärt om. Vi är jätteglada för vår nya webbplats. Limetta lyssnade på våra tankar, men utmanade oss i att våga tänka nytt."

säger Kicki Westerståhl, chef för Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Lösningen

Navigering och struktur

Med en förenklad och tydligare navigering har vi skapat en mer logisk och användarvänlig struktur. Vi har delat in och flyttat om innehåll så att vi fått en plattare struktur. Ett innehållskoncept togs fram där vi presenterar information i olika steg. Vi har optimerat landningssidor och adderat en ny skärning på innehållet för att underlätta för användarna att snabbare hitta rätt och samtidigt stärka varumärket.

En bra struktur på webben är A och O, men för att nå ut till fler användare krävs också att man publicerar rätt typ av innehåll. Redaktörer och personal fick därför utbildning inom SEO, sökmotoroptimering.

Navigering, koncept och struktur - Limetta Digitalbyrå
Design och varumärke

När UX-arbetet var på plats påbörjade vi arbetet med design och varumärke. En ny logotyp för Konsumenternas och ett designmanér för webben togs fram. Under arbetet hade vi ett antal parallella spår av symbolförslag. Efter flera vändor i arbetsgruppen och refuserade förslag landade vi i ett vinnande alternativ som vi valde att kalla för ”vägvisaren”. Ett förslag där grunden i logotypen är det stiliserade K:et som representeras av linjer eller vägar där Konsumenternas visar rätt riktning. Denna symbol kombineras med ordmärket ”Konsumenternas” i en lättläst, enkel sans-serif som upplevs både modern och tidlös. En ligatur med u och m bidrar till ett mer unikt och genomarbetat utseende.

Färgskala

Den tidigare färgskalan innehöll färger som försökte överrösta varandra och som inte riktigt förmedlade den rätta känslan som man önskade. Med en ny färgskala som innehåller mer neutrala färger lyckas vi förmedla den seriositet och det oberoende som Konsumenternas står för. Färgpaletten domineras numera av en lugn och positiv grön/blå ton som känns seriös utan att bli byråkratisk. Denna primärfärg kombineras med en pigg, positiv och lättsam orange färg samt en kompletterande skala av dämpade och ljusa toner av beige.

Grafik

Vi har tagit fram grafiska komplement som är snabbtolkade, bygger igenkänning och samtidigt belyser de allra viktigaste budskapen på ett positivt sätt. Ikoner och piktogram fick ett nytt manér som går mot både ett mer modernt och mer seriöst utseende.

Färgskala och grafik - Limetta Digitalbyrå

Resultat


Det sammanlagda resultatet blev en modern och användarvänlig webbplats med en stilren logotyp och designmanér. Den nya webbplatsen har tagits emot väl av besökarna efter lansering.

"Den nya webben har verkligen fått ett lyft med en rejäl modernisering av hela webbplatsen och förbättrade funktioner. Vi upplevde ett starkt engagemang och kände oss trygga med Limettas kompetens"

säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå. 

Satsning på SEO har förbättrat besökssiffrorna

Redan innan den nya sajten lanserades hade Limetta coachat konsumenternas i SEO – ett arbete som det senaste året gett tydliga resultat.

Den organiska söktrafiken har ökat med 28%, totalt antal sessioner har ökat med 22% och 30% nya användare har tillkommit, jämfört med samma period för ett år sedan. Antal klick från Google har ökat med 34% och antal exponeringar på Google har ökat med 48%.

På väg mot mycket höga besökarnivåer

Efter en lansering och total omstrukturering är det vanligt att besökssiffrorna sjunker, eftersom alla sidor fått nya adresser. Så blev det också på konsumenternas.se. Men bara ett par månader efter lansering är besöken uppe i nästan normala nivåer och på väg mot det högsta besökarantalet någonsin.

Det nya designmanéret och logotypen har uppskattats inom organisationen och verkar göra det av allmänheten också. Omstruktureringen av innehållet bör göra att webbplatsen upplevs som enklare att hitta i och till. Med ett fortsatt, disciplinerat arbete med både innehållsbaserad SEO och teknisk SEO, går webben mot en mycket ljus framtid.

Tillsammans med Konsumenternas arbetar vi löpande med vidareutveckling och kommer att fortsätta det gedigna contentarbetet och dessutom designa ett och annat tryckt material framöver.

Design, varumärke och logotyp - Limetta Digitalbyrå

Om Konsumenternas

Konsumenternas är en oberoende, icke-vinstdrivande organisation som ger konsumenter rådgivning inom bank, finans, försäkringar och pension. På en marknad av vinstdrivande aktörer inom bank, finans och försäkring, tillhandahåller de oberoende rådgivning. Konsumenternas.se är ett samarbete mellan Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå och har Finansinspektionen, Konsumentverket och branschorganisationer i sin styrelse.

Till konsumenternas.se


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?


Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta oss