Kunskapsskolans intranät för lärare och elever - Limetta Digitalbyrå
UPPDRAG

Kunskapsskolans intranät för medarbetare

Kunskapsskolan i Sverige AB driver grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning runt om i Sverige. Efter att ha tagit fram design och UX för både Kunskapsskolans och Kunskapsgymnasiets nya webbplatser var det nu dags för intranätet att få en uppdaterad design. 


Kunskapsskolans intranät är en del av Kunskapsskolans pedagogiska plattform Kunskapsporten, som är arbetsverktyg för både lärare och elever. Den innehåller skolornas läromedel och resurser men fungerar även som ett administreringsverktyg för lärare. Portalen fungerar också som kommunikationskanal mellan elever och lärare.

 

Uppdraget

Det här blev vårt tredje projekt tillsammans med Kunskapsskolan, vilket vi är både stolta och glada över. I uppdraget ingick främst att se över designen som behövde ett modernare utseende. Även en del UX-förbättringar gjordes för att göra det enklare för användarna att hitta rätt. 

På intranätet fanns det ett behov av att förtydliga och förenkla saker som var onödigt krångliga eller låg dolda. Målet var bland annat att förbättra läsbarhet, tillgänglighet och på en övergripande nivå se till att designen hänger ihop med skolornas hemsidors design.

Målsättningen var att ta fram en portal som upplevs:
  • Modern 
  • Lättnavigerad
  • Funktionell
  • Varm
  • Trygg 
  • Välkomnande

 

Kunskapsskolans intranät med förbättrad läsbarhet och tillgänglighet - Limetta Digitalbyrå

Resultatet

Några av de insatser som gjordes var att ge huvudnavigationen en tydligare funktionalitet som är mer tillgänglig. Sajten fick en ny strukturerad navigation med tydligare ingångar och placering högst upp på sidan. Eftersom elever och lärare har tillgång till olika information togs en navigationsstruktur fram för respektive målgrupp.

Designen fick ett modernare utseende som går i linje med den grafiska profil vi tidigare re-designat för Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet. Design gjordes på utvalda sidmallar tillsammans med ett kompletterande komponentbibliotek.

UX och design för navigation - Limetta Digitalbyrå

“Den nya designen och navigationen har gett våra medarbetarsidor en ny identitet. Det är tydligare, lättare att hitta och passar väl in med våra hemsidor. Limetta har varit fantastiska att jobba med, de har sett våra behov, tagit kloka initiativ, och skapat en design som jag är stolt över att implementera.”

säger Tove Johnsson, produktägare av intranätet på Kunskapsporten.

Om Kunskapsskolan


Kunskapsskolan i Sverige AB driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 14000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?


Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta oss