UX Copy - skapa bättre användarupplevelser och öka konverteringen - Limetta Digitalbyrå
Content

UX Copy - skapa bättre användarupplevelser och öka konverteringen

Kanske har du hört talas om UX copy, UX writing eller microcopy i något sammanhang. Men vad är det egentligen, och hur skiljer det sig mot ”vanlig” copywriting? Vi förklarar skillnaden och ger dig användbara tips.

UX design har som mål att skapa den bästa tänkbara användarupplevelsen. En stor del av den upplevelsen bygger på en intuitiv design med logiska flöden och funktioner. Det handlar även om den skriftliga kommunikationen i form av benämningar och formuleringar. Det vi skriver ska fånga läsarens intresse, tala till våra känslor och påverka oss i en särskild riktning. Med små ord kan vi göra stor skillnad.

Om vi besöker en webbsajt som har många stavfel eller utrycker sig onödigt svårt och komplicerat, påverkar det vår uppfattning om hur någonting är. Vi granskar det vi möts av - både medvetet och undermedvetet. Vi ställer oss frågor som ”Är detta verkligen en pålitlig aktör?”, ”Håller de verkligen vad de lovar?”.

Allt vi kommunicerar påverkar vår upplevelse och uppfattning av ett varumärke, produkt eller tjänst. Om ett företag inte kan formulera sig så att jag som kund förstår, hur bra är de då egentligen på att hjälpa mig lösa mitt problem?

Känslor utgör en stor del av kundupplevelsen och bra design behöver bra innehåll helt enkelt. Det är bland annat därför UX copy har fått en allt större betydelse när vi skapar och underhåller webbplatser och digitala upplevelser. Men vad är egentligen skillnad på UX writing och “vanlig” copywriting?

 

Copywriting vs. UX writing

Copywriting handlar om att leda eller bana väg till någon form av handling, medan UX writing ska guida användaren rätt och bidra till en bättre användarupplevelse. Kortfattat kan man säga att copywriting hjälper verksamheten, medan UX writing hjälper kunderna och användarna.

Medan copywriters skriver texter som ska locka nya kunder att ta sig till webbplatsen, bearbetar UX writers befintliga kunder eller besökare som tagit sig till webbplatsen och ser till att de hittar rätt. UX writing handlar därför om användarupplevelsen (UX), medan Copywriting handlar mer om marknadsföring. Båda är viktiga delar i kundresan och företagets övergripande innehållsstrategi.

Copywriting - sälja med ord -- UX writing - guida med ord - Limetta Digitalbyrå

Skillnad i korthet:

Copywriting – sälja med ord

Med copywriting skapar vi texter som informerar, utbildar, övertygar och säljer. Det kan gälla material till en webbplats, en broschyr, reklamutskick eller nyhetsbrev. Målet är att fånga användaren uppmärksamhet och få denne att utföra en viss handling. Till exempel skriva upp sig på ett nyhetsbrev eller att klicka på en annons.

UX writing – guida med ord

UX writing har som mål att hjälpa användaren att lösa sitt problem. Genom text och formuleringar uppmuntras användaren att agera. UX writern ser till att guida användaren rätt och utforma en bra användarupplevelse.

Så gör copywriters och UX writers med orden - Limetta Digitalbyrå

Så kan UX copy påverka affären positivt

Med UX kan vi driva tillväxt, bygga kundlojalitet och stärka varumärken. För att göra det lite mer konkret tänkte vi ge ett exempel på en copyförbättring som verkligen gjort skillnad. I Googles hotellsök ändrade man namnet på ett call-to-action från ”Book a room” till ”Check availability” och lyckades ökade engagemanget med hela 17 %. Man insåg att de användare som sökte efter ett hotellrum främst ville kontrollera tillgänglighet, inte boka rum direkt. De befann sig helt enkelt inte i stadiet att vilja boka. Knappens formulering stämde inte heller överens med det som faktiskt skedde när man klickade sig vidare. Handlingen mötte inte användarnas behov och förväntning. Genom att ändra benämningen så klickade sig fler vidare och engagemanget ökade.

Så kan UX copy påverka affären positivt och öka konverteringen- Limetta Digitalbyrå

Se videoklipp på Youtube (5:20 min in i videon) 

 

Hur man formulerar sig spelar alltså roll både för att användarna ska hitta rätt och vilja klicka sig vidare, men också för själva affären. Med dålig UX copy kan många frågetecken uppkomma. Resultatet kan bli att kundtjänsten blir överbelastad eller i värsta fall tappar företaget kunder. Är man osäker på om copyn man valt är rätt kan man göra ett A/B-test. Då ställs två versioner mot varandra och man väljer den som presterar bäst. Man kan be en kollega läsa igenom ens text eller ta hjälp av experter. En webbplats bör också vara levande. En formulering som fungerade när man lanserade sin webbplats, kanske inte funkar lika väl 5 år senare. På samma sätt som kundernas behov förändras måste också webbplatsens innehåll kontinuerligt utvecklas för att möta de förändrade behoven. Det handlar också om att kommunicera mer effektivt.

 

Empati är en nyckelfaktor

En nyckelfaktor för att kunna skapa bra copy till sin webbplats handlar om empati - att förstå användarnas behov, deras drivkrafter och deras känslor. För att skapa den bästa tänkbara digitala upplevelsen är Design Thinking en bra metod. Att ställa sig frågor för att förstå och empatisera med sina användare är ett bra tips att börja med:

 • Vad vill dina användare göra?
 • Vad är deras mål, drivkrafter och behov?
 • Vad har de för förkunskaper?
 • Vilka hinder finns på vägen?
 • Hur och varifrån kom de till er webbplats?

 

Fem tips för bra UX copy

UX copy är som du säkert förstår vid det här laget en viktig del i både kundresan och användarupplevelsen. Det handlar om att fokusera på användaren och hur digitalt innehåll upplevs och förpackas. Men vad ska man då tänka på när man ska skriva? Här har vi sammanställt några användbara tips:

 

 • Håll det enkelt, tydligt och hjälpsamt
  UX copy ska guida användarna rätt. Genom att skriva tydligt, enkelt och hjälpsamt ska vi leda användaren rätt genom informationshierarkin och se till att skapa en trevlig upplevelse. Krångla inte till det och se till att det funkar som det ska. Rubriken är oftast det första dina användarna möts av på er webbplats. Se till att skriva bra rubriker som hjälper användaren att hitta rätt.

 • Använd ett positivt språk
  Vad vi skriver och hur vi uttrycker oss spelar såklart roll. Det är bättre att skriva ”Det ser ut som att ditt lösenord är fel” eller ”Fel lösenord, försök igen” än att bara skriva ”Fel lösenord” med fet röd text som signalerar misslyckande.

 • Undvik jargong eller facktermer
  Använd ett vardagligt språk som användarna begriper. Tänk på att vem som helst ska kunna förstå, oavsett tidigare erfarenheter eller kunskaper. Undvik att ha ett inifrån- och uttänk. Istället för att tänka på vad ni vill förmedla, tänk på vad användaren vill veta.
 • Utforma tydliga call-to-actions och länkar
  Knappar, länkar och viktiga call-to-actions ska tala om för användaren vart man hamnar, vad som händer om man klickar sig vidare. Se till att innehållet matchar behov och förväntningar i det stadiet av kundresan där dina kunder befinner sig (ha Google-exemplet i åtanke).

 • Formuleringar ska linjera med varumärkets tonalitet
  Det går att vara både lättsam, personlig och ha humor, så länge textinnehållet linjerar med varumärkets tonalitet. Det är alltså ok att ha glimten i ögat, bara det inte går till överdrift. Lättsam UX-copy kan till och med få något tråkigt och krångligt att kännas lite enklare.

Vill du veta mer om hur
vi kan hjälpa dig?


Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta oss


Läs även

Hör av dig!

Vill du komma i kontakt med oss?
Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.