Skapa konverterande listor på webben - så gör du - Limetta Digitalbyrå
Content

Skapa konverterande listor på webben – så gör du!

Många har nog upplevt dragningskraften av en topplista både på nätet och löpsedlar - hur de på något sätt fångar ens uppmärksamhet i detta korta och direkta format. Skribenter och redaktörer är ju givetvis medvetna om det och använder det ofta för att locka läsare. Här ger vi konkreta tips för att göra en lista konverterande och lättöverskådlig.

Varför är listor effektiva?

Vem har inte läst rubriker som ”10 tips för att hitta sommarformen”, ”3 smarta spartips inför pensionen” eller “De 5 bästa serierna på Netflix”. Många som producerar digitalt content använder sig av listor av olika slag, men varför är de så populära? I grund och botten handlar det om att vi människor är lata av naturen. Vi är gjorda för att spara energi tills vi verkligen behöver den. Finns det genvägar för att konsumera information tar vi dem gärna. Listor som redan i rubriken indikerar att man får ett antal tips, är ett effektivt sätt att tillgodose vår inre latmask.

Skapa konverterande listor på webben - så gör du - Limetta Digitalbyrå

Vi är lata av naturen eftersom vi sparar energi tills när vi verkligen behöver. Finns det genvägar till information tar vi dem gärna.

Med hjälp av listor kan man på ett smart sätt strukturera information. Läsaren kan snabbt få en överblick var den hamnat, vad man kan göra på webbsidan eller som erbjuds. På bara några enkla rader kan man summera och presentera innehåll som kan hjälpa användaren att fatta beslut. De kan fungera som intresseväckare och locka till fördjupning. Till och med i de nationella webbriktlinjerna rekommenderas användning av listor för att göra texter mer överskådliga, luftiga och för att öka läsbarheten.

Genom att dela upp innehåll i mindre delar kan vi särskilja och lyfta fram viktig information. Vad man lyfter fram i en lista beror på vem man riktar sig till, vad de har för behov och vad man vill uppnå. Rätt utformade kan de till och med öka konvertering. Om ni inte redan använder er av listor i era digitala kanaler är det hög tid att ni börjar.

 

Olika sorters listor

För att listor ska vara effektiva ska de vara lätta att scanna av. De kan också se olika ut beroende på vad man vill uppnå. Här är exempel på olika sorters listor:

Punktlistor

Punktlistor är kanske den vanligaste listan. De är enkla för ögat att scanna av. På en produkt- eller tjänstesida kan de till exempel användas för att beskriva egenskaper eller fördelar med din produkt eller tjänst. Listan ska då hjälpa besökarna att bilda sig en uppfattning och snabbare fatta ett beslut. Punktlistor behöver inte alltid bestå av punkter. Man kan använda pilar, bockar, stjärnor eller andra ikoner som gör texten mer lättsmält.

Skapa konverterande listor på webben - Punktlistor - Limetta Digitalbyrå

Numrerade listor

Numrerade listor används för att ranka innehåll. De kan användas för att beskriva en process när saker ska ske i en viss kronologisk ordning eller för att bygga upp en förväntan. Artiklar utformade som en numrerad lista, exempelvis ”5 tips för att öka din försäljning”, är ofta väldigt klickvänliga. Läsaren får redan i rubriken ett hum om vad man kan förvänta sig av artikeln.

Skapa konverterande listor på webben - Numrerade listor - Limetta Digitalbyrå

Numrerade listor

Listor med bockar

Listor med bockar används ofta för att lyfta fram kundfördelar, eller USPar (Unique Selling Points). De är ofta korta, enkla och syftar till att locka till konvertering. När en text kompletteras med en bock inger det förtroende och fungerar som en trygghetsmarkör.

Skapa konverterande listor på webben - Listor med bockar - Limetta Digitalbyrå

Bockar som lyfter fram kundfördelar.

Listor med ikoner och bilder

För att bygga igenkänning och göra information mer lättolkat kan man använda listor med ikoner eller bilder. Bildlistningar är vanliga i produktlistningar i en e-handel. Det förekommer även på landningssidor där man samlar kategorier.

Ikoner är vanligt förekommande när man listar kontaktvägar eller presenterar tjänster och USPar. En del använder också ikoner i menylistningar för att göra det lättare att scanna av och hitta rätt. Med hjälpande ikoner behöver användare inte alltid läsa texten för att förstå vad det handlar om.

Skapa konverterande listor med ikoner och bilder på webben - Limetta Digitalbyrå

Landningssida med kategorier.

Listor med en eller fler textrader

Listor kan kort summera med något enstaka ord eller mening, eller innehålla flera textrader. Listor med längre textstycken blir ett mellanting mellan punkt och förklarande text, som funkar bra på webben.

Skapa konverterande listor med textrader på webben - så gör du - Limetta Digitalbyrå

Listor med hela textstycken eller textrader.

Konverterande listor

Nyckel till konvertering handlar om att förstå vad kunder eller besökare har för behov och övertyga dem att konvertera. Vad vill de veta mer om? Vad är viktigt för dem? Innehåll måste därför presenteras på ett för användaren tilltalande sätt. Det kan självklart se olika ut för olika företag, produkter och målgrupper. Alla konverteringar leder inte alltid till direkt försäljning. Däremot är varje konvertering ett steg närmare mot att till exempel göra ett köp. Det kan handla om att fylla i ett kontaktformulär eller börja prenumerera på ett nyhetsbrev som senare leder till att man köper en produkt eller tjänst.

Så skapar du konverterande listor på webben - Limetta Digitalbyrå

En länk eller knapp i anslutning till listor kan hjälpa användaren att konvertera.

Som vi nämnt tidigare är listor ett effektivt sätt att göra information mer lättöverskådlig. Om man kompletterar en längre text med en kort summerande lista, kan användaren förstå bara av att skanna av listan varför den bör klicka sig vidare. Har man ett tydligt Call-to-action (CTA) i nära anslutning till en summerande lista ger vi användaren alla förutsättningar för att konvertera. Oavsett om det handlar om att läsa mer, gå vidare till nästa steg eller köpa en produkt/tjänst.

Det är inte heller någon slump att många använder sig av bockar eller “bockrutor” för att lyfta fram viktig information. I mätningar har man sett att det i många fall ökar konverteringen. Vi förknippar, medvetet och omedvetet, olika symboler och färger med vissa känslor och handlingar. Vi har till exempel vant oss vid att checkboxar indikerar en positiv validering. Att något är avklarat eller ingår om du anlitar oss eller köper vår produkt. Samma sak gäller för progress bars eller fler-stegs-flöden.

 


Tips för effektiva listor

 

  • Välj rätt sorts lista. Olika listor kan fylla olika syften. Fundera på vad du vill uppnå – ska användaren konvertera, klicka sig vidare eller konsumera information? Ska du ranka innehåll eller förtydliga med ikoner?

  • Håll det kort. En lättöverskådlig lista bör inte innehålla för många punkter. Hur många punkter beror på vilken typ av lista. Listar man USPar brukar man använda 3-4 punkter, medan tips och råd i en längre lista kan innehålla upp till 10 punkter. Finns det ett behov av väldigt mycket information är vårt tips att dela upp ämnet och göra flera listor. 

  • Låt varje rad vara tydlig. Om man har flera textrader bör man ha ett extra avstånd till nästa punkt - som radbrytningarna mellan punkterna i den här listan. Man kan också förstärka innehållet genom att fetmarkera de första orden. Då blir texten enklare att läsa och scanna av.  

  • Separera listan från övriga texten. Det ska vara tydligt att listan särskiljer sig från det övriga innehållet eller texten. Använd små element för att skapa en visuell hierarki, till exempel punkter, ikoner, siffror eller checkboxar. Även indragna marginaler, eller listor som svävar utanför marginalerna. 

  • Tänk på formuleringar. Har man listor med få ord bör alla rader vara ungefär lika långa. Undvik att börja varje punkt med exakt samma ord. Meningar avslutas ofta med punkt, medans enskilda ord eller meningar som är fragment av någonting inte bör göra det. 

  • Använd listor med måtta. Inget är bra när det går till överdrift. Att använda för många listor i en och samma text blir inte särskilt effektivt. Välj istället noggrant ut vad som bör lyftas fram och när det passar bäst.

Vill du veta mer om hur
vi kan hjälpa dig?


Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta oss


Läs även

Hör av dig!

Vill du komma i kontakt med oss?
Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.