Google Universal Analytics (GA/UA) ersätts av GA4 - Limetta Digitalbyrå
Analys

Google Analytics 4 - nästa generations analysverktyg

Från sessionsbaserad till eventbaserad

Den stora nyheten är att analytics går från att vara sessionsbaserat till att bli eventbaserat. Google Universal Analytics (GA eller UA) som vi känner till det idag är sessionsbaserad och mäter användarinteraktioner som äger rum inom en viss tidsram. Data samlas bland annat in genom sessioner, sidvisningar eller träffar (hits). I nya Google Analytics 4 (GA4) räknas i stället en sidvisning som ett event, vilket innebär att alla interaktioner en användare gör kommer att räknas som olika events.

Google Analytics 4 (GA4) - nästa generations analysverktyg - Limetta Digitalbyrå

Google Analytics 4 är alltså inte bara en uppdatering av det befintliga Analytics. Det är i grunden ett helt nytt analysverktyg som bygger på eventbaserade data. Visuellt kommer man känna igen sig i GA4, men strukturellt är det helt annorlunda med en hel del nya funktioner.

  • Google Universal Analytics (GA) är sessionsbaserad - utgår från sessioner och sidvisningar (page views). 
  • Google Analytics 4 (GA4) är eventbaserad - utgår i stället från events (händelser).

Bounce rate ersätts av engagement rate

Bounce rate är flitigt använt av många användare i befintliga GA, men har ersatts av Engagement Rate i GA4. Är detta bra eller dåligt? Egentligen säger kanske bounce rate inte så mycket. Om en användare letar efter kontaktuppgifter, googlar och kommer in på din sajt för att sedan direkt hitta det hen letar efter och sedan lämnar sajten - räknas det som en bounce (avhopp). Även om besöket var ett lyckat besök för användaren. Att mäta engagemang i stället för avhopp kommer innebära ett större fokus på vad besökaren faktiskt gör på din sajt. Det kommer ge dig bättre förståelse för hur användare rör sig i din digitala tjänst, när de stöter på problem och när saker fungerar bra eller mindre bra. Vill du trots allt kunna se avhopp (bounce) kan du fortfarande göra det, men du måste skapa rapporten själv.

Sömlös spårning och maskininlärning

Sömlös spårning och maskininlärning är två andra features. Tidigare har man fått använda GA för webben och Firebase för appar. Nu kommer man sömlöst kunna spåra trafik i både webb och app och förena datan i en och samma property. Du kommer alltså kunna få bättre koll på hela kundresan. GA4 använder sig dessutom av maskininlärning för att förutse besökarnas framtida beteenden. I stället för att analysera historiska data kommer du kunna ta del av förutsägbara mätvärden (metrics). Det här kommer hjälpa dig att se trender och att kunna förutse framtida beteende. Till exempel om det spås finnas en ökad efterfrågan på en viss produkt eller potentiella intäkter att tjäna från en viss kundgrupp. Google själva säger att du kommer kunna få smartare insikter för att kunna förbättra dina marknadsföringsbeslut och därmed få bättre ROI.

“Smarter insights to improve your marketing decisions and get better ROI”

Nya rapporter och metrics

En annan stor förändring för den som är van vid Analytics är att det i GA4 inte finns några vyer under sin "property”. Dessutom är många rapporter som tidigare fanns inte längre där. I stället finns det en del nya rapporter och större möjligheter att sätta upp egna detaljerade analyser och rapporter med just de parametrar man själv är intresserad av.

Om vi tittar på vänstermenyn så delas rapporterna in i grupper. Vissa rapporter kommer du känna igen, medan andra är helt nya. I tidigare GA hade vi bland annat rapporterna – audience, acquisition, behaviour och conversions. I nya GA4 hittar vi bland annat acquisition, engagement, monetization, retention, events och analysis indelat i olika grupper.

Rapporter indelat i grupper i GA4:  acquisition, engagement, monetization, retention, events och analysis - Limetta Digitalbyrå

Rapporter indelat i grupper.

Acqusition i GA4 är ganska lik motsvarande rapport i gamla GA. Det som finns i Engagement-rapporten i GA4 fanns tidigare i Behaviour. I den nya rapporten Monetisation, hittar du e-commerce-data. I Analysis-rapporten kan du välja bland färdiga mallar eller skapa dina egna rapporter. Utöver din besökares trafikkälla kommer du exempelvis kunna se vilken annons besökaren klickat på för att komma till din sajt och var i kundresan besökaren troligen befinner sig.

Med den nya funktionen förbättrad mätning (Enhanced measurement) aktiveras automatisk spårning av event så som sidvisningar, scroll, filnedladdningar och sökningar. Du behöver alltså inte lägga in kod på din webbplats eller i Google Tag Manager för att tracka dessa event.

Parametrarna i enhanced measurements behövde tidigare skapas manuellt i Google Tag Manager (GTA) - Limetta Digitalbyrå

Parametrarna i enhanced measurements behövde tidigare skapas manuellt i Google Tag Manager, men inte längre.

Välj bland färdiga mallar i GA4 eller skapa dina egna detaljerade analyser och rapporter - Limetta Digitalbyrå

Välj bland färdiga mallar eller skapa dina egna detaljerade analyser och rapporter.

Med GA4 kan man också skapa målgrupper genom att gruppera användare baserat på valfri kombination av dimension, statistik och händelser. Till exempel kunder som har köpt någonting eller som förvärvats genom en viss kampanj. Det kommer också gå att utesluta användare från en viss målgrupp.

För att göra alla rapporter relevant för just dig kommer GA4 kräva lite mer förarbete än tidigare. I gengäld får du mer flexibla möjligheter att spåra händelser, användarflöden och konverteringar relevant för just din affär. Du kommer också få möjlighet till en mer komplett bild av kundresan än tidigare.


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?


Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Läs även

Hör av dig!

Vill du komma i kontakt med oss?
Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.