Uppdrag

Neuro får konverterande webb i Umbraco CMS

Neuro gick ut med en anbudsförfrågan för design och utveckling av deras nya webbplats. Syftet med webbplatsen var i huvudsak att hjälpa förbundet växa och få fler givare och medlemmar.

Neuros dåvarande site var utvecklad på Episerver och innehöll väldigt mycket information som var utspridd och svår att överblicka. I samband med den nya webben gjordes passade man på att byta visuell indentitet och varumärkesplattform vilken togs fram av designbyrån Bedow. Neuro själva tog fram en behovsanalys inför projektet vilket var till stor hjälp i UX-arbetet.

Prioriterade funktioner

  • Teckna medlemsskap

  • Ge enstaka gåvor

  • Informationssidor om olika diagnoser och symptom

  • Lättadministrerade och lättnavigerade sidor för lokala föreningar

  • Tillgänglighetsanpassning enligt WCAG 2.0

 

Den dåvarande siten hade väldigt mycket innehåll som var svårt att hitta bland. Länkar och puffar ledde användaren i cirklar och det var ont om ytor för konvertering. Många länkar ledde dessutom externt bort från webben. Vi började med att ta ett helhetsgrepp om strukturen och innehållet.

För att kunna hålla den ganska snäva budgeten och tidplanen tog vi fram ett koncept som byggde på att Neuros egna redaktörer fick en handfull grundmallar att utgå ifrån och sedan en verktygspalett med olika komponenter att arbeta med. Vi undvek att designa layouten på ett sätt, som vi av erfarenhet vet, kräver lite trix och puts från frontendutvecklarna. Detta kan i sin tur också ibland kräva mer av testfasen vilket vi slapp med en enklare design för att kunna hushålla med projektbudgeten.

Vi tog fram ett regelverk för hur de olika komponenterna används för att bibehålla den grafiska identiteten och för att se till att leda användaren rätt i sin konvertering. Vi hjälpte också kunden att bygga upp de grundläggande nya sidorna för att underlätta för det kommande redaktörsarbetet inför lanseringen.

Webbplatsen är byggd på Umbraco CMS och har olika typer av inloggning för redaktörer med varierande rättigheter.

Om Neuro

Neuro, som tidigare hette Neuroförbundet, är en ideell organisation som företräder personer med neurologiska diagnoser och arbeta för deras rättigheter. De samlar också in pengar till forskning inom neurologi.

Neuro.se


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?


Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Hör av dig!

Vill du komma i kontakt med oss?
Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.