Ny webbplats för Investor AB i Umbraco Cloud - Limetta Digitalbyrå
Uppdrag

Modern webbplats för Investor AB i Umbraco Cloud

När investmentbolaget Investor gick ut i en pitch för att välja digitalbyrå och ta fram en ny webbplats föll valet på Limetta. Vi arbetade sedan fram deras nya digitala närvaro – resultatet blev en ny sajt byggd i Umbraco Cloud.

 

Uppdraget

Uppdraget gick ut på att designa och ta fram en ny webbplats som bättre präglar Investor och vad man gör och står för som bolag. Ett viktigt mål var att webben skulle vara lättillgänglig och Investors olika målgrupper med allt från ägare till anställda och övriga intressenter enkelt skulle hitta vad man söker. Men också att webbplatsen skulle vara modern, i framkant och förtroendeingivande.

 

Arbetsprocess

Arbetet inleddes med en workshop där vi tankade av Investor på mål och syfte, för att få en bättre förståelse för målsättningar och vad som var viktigt för Investor i projektet. Då tiden var en viktig faktor hade vi en tydlig målbild, både internt och med Investor, att projektet skulle bedrivas iterativt och att samarbetet skulle fungera som planerat och där samtliga tidsplaner skulle hållas.  

 

 

Ny webbplats för Investor AB i Umbraco Cloud - Limetta Digitalbyrå

Design

Med utgångspunkt i Investors nya varumärkesplattform tog vi fram en ny digital design som applicerades fullt ut när vi tog fram den nya responsiva webbplatsen.

Utmaningen låg i att hitta ett balanserat möte mellan strikt, affärsmässigt och professionellt och mänskligt, transparent och inkluderande. Samtidigt var det av största vikt att webben fick en tydlig och säregen visuell identitet.

Investor ville att den nya Webbplatsen skulle vara:
  • Djärv
  • Lättöverskådlig
  • Funktionell
  • Inbjudande
  • Sober

 

¨För att uppnå detta arbetade vi genomgående med att skapa balans genom att skifta perspektiv, från detaljer till helhet. Vi lade stor vikt vid att få harmoni genom färg- och rubriksättning, att addera liv och rörelse genom stora, förtroendeingivande bilder med ovanifrån-perspektiv. Vi vill även underlätta för användaren att hitta det hen söker genom att ta fram en effektiv struktur och tydlig och intuitiv navigation.

Ny webbplats för Investor AB i Umbraco Cloud - Limetta Digitalbyrå

Utifrån en datadriven behovsanalys täckte vi effektivt användarnas behov genom tydliga och flexibla ingångar på både startsida och övriga sidor samt i ramverket. Nya rapporter hamnar automatiskt som en prioriterad ingång på både startsida och som grafisk puff i sidfoten och det mest eftersökta innehållet, Investors innehav (dvs. de bolag som ingår i Investors portfölj), är alltid lätt för användaren att nå.

Ny webbplats för Investor AB i Umbraco Cloud - Limetta Digitalbyrå
Ny webbplats för Investor AB i Umbraco Cloud - Limetta Digitalbyrå

Teknisk plattform – Umbraco Cloud

För att säkerställa bästa möjliga driftsmiljö valde vi att hosta webbplatsen i Umbraco Cloud.

Fördelarna med Umbraco Cloud är många:

  • Det är enkelt att pusha innehåll mellan miljöer. Exempelvis kan man bygga upp en ny del av sidträdet i Staging för att sedan enkelt ’kopiera’ över till Livemiljön.
  • Det är lättare att göra deployer/releaser mellan olika miljöer.
  • Vi kan fokusera på att utveckla Investors närvaro istället för att lägga tid och kraft på allt från uppdateringar till att hålla på med servrar.

 

Lösningen

Resultatet av vårt gemensamma arbete är en modern, funktionell och lättöverskådlig webbplats där besökaren har möjlighet att fördjupa sig i såväl struktur som innehåll och där naturliga flöden guidar besökaren rätt. Med en tydlig navigering och struktur har vi sett till att relevant information finns på rätt plats. En varierande layout och design gör det enkelt för användaren att få överblick och att snabbt hitta vad man söker.

 

Ny webbplats för Investor AB i Umbraco Cloud - Limetta Digitalbyrå

Om Investor AB

Investor är ett investmentbolag som bildades 1916 och som idag är den största ägaren på den svenska börsen. Bolaget grundades av familjen Wallenberg är en engagerad ägare av högkvalitativa globala företag. Investors affärsfilosofi är att investera i företag och aktivt bidra som en ledande ägare till långsiktig framgång.

Besök Investors webbplats

 


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?


Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta oss