Uppdrag

FTI, digital strategi, UX, koncept och design

FTI vände sig till oss för att få hjälp med att förankra sina mål och uppdrag med sin digitala närvaro. Vi fick uppdraget att ta fram en strategi för webben för att därefter ta fram en ny webbplats där målet var att förverkliga den digitala strategin. FTI är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. De ansvarar för omkring 6 000 återvinningsstationer runt om i landet där allmänheten kan lämna sina förbrukade förpackningar och tidningar. 


Utmaningen

När FTI kom till oss hade de ett flertal olika webbplatser varav vissa inte hade något eget innehåll. Det hade man försökt lösa genom att länka vidare alla webbplatser till deras egen webbplats ftiab.se. Det faktum att FTI inte hade ett gemensamt fönster mot målgrupperna gjorde att FTI:s kommunikation på webben var både otydlig och urvattnad. Eftersom de inte har varit konkurrensutsatta förrän under de senaste åren behövde de säkra upp sitt samarbete och inflöde av kunder.

 

Hur gjorde vi?

Vi genomförde en nulägesanalys för att få en bild av hur FTI jobbade med sin digitala närvaro. I en förstudie analyserades konkurrenter, FTI:s personal intervjuades och vi tog fram moodboards för att visualisera vilka de var och hur de ville uppfattas. Deras webbplats kändes omodern, rörig med spretigt material som gjorde att man inte lyckades kommunicera produkten på rätt sätt. Tillsammans med kunden identifierade vi målsättningen med webbplatsen. Resultatet blev en seriös men samtidigt inte vara tråkig och myndighetsmässig ton. FTI vill stå för miljömedvetenhet, en "grön känsla", samtidigt som webbplatsen ska kännas harmonisk och lugn. Kort sagt – man ville ha en webbplats som förmedlade FTI:s ledord; enkelhet, tydlighet, faktabaserat och lyhört.

Känsla för återvinning

Vi tog fram en design med färger, bilder, puffar och visade hur man arbetar med dessa element tillsammans. Ett koncept och en känsla som visar FTI:s uppdrag; insamling och återvinning av förpackningar och tidningar för att värna om Sveriges miljö.

 

Resultat

Slutresultatet blev en lättanvänd webbplats med ett strukturerat innehåll som är anpassad för alla plattformar. Genom att bygga responsivt där webbplatsen är optimerad för mobila enheter såväl som för desktop säkerställde vi att informationen är tillgänglig för alla besökare oavsett var de befinner sig.

Med hjälp av FTI:s nya webbplats är det enkelt att hitta sin närmaste återvinningsstation. Informationen om hur man ska källsortera sitt avfall på återvinningscentralerna är också enkel att hitta.

FTI, resultat av digital strategi, UX, koncept och design som utfördes av Limetta

Om FTI

FTI är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. Verksamhet finansieras av producenterna och bedrivs helt utan vinstsyfte. Deras mål är att erbjuda ett tydligt och enkelt system med bästa service och högsta miljönytta avvägt mot att så lite som möjligt påverka priset på varor och tidningar.

 

FTI Förpacknings och insamlingscentralen