Uppdrag

Skiljedomsinstitutet, redesign i Umbraco CMS

Vi hjälpte Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) att modernisera sin webbplats. Vi tog fram en grafisk profil, strukturerade om innehållet och byggde sccinstitute.se responsivt på Umbraco som är ett lättarbetat CMS. 

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut erbjuder professionell tvistlösning för kommersiella parter och är ett världens ledande tvistlösningsorgan.


Uppdraget innefattade:

  • analys
  • koncept
  • design
  • utveckling
  • CMS i Umbraco
  • språkstöd
  • illustrationer

Uppdraget

SCC behövde hjälp med att modernisera sin webbplats som i dagsläget var icke-responsiv, omodern och inte speglade den uppdaterade varumärkesprofilen. De hade dessutom ett svårarbetat CMS, och hade samlat på sig en mängd gamla sidor som inte var aktuella längre.

Utmaningen

För oss på Limetta var det i början inte lätt att förstå hur en tvistlösning enligt skiljedomsförfarande gick till eller hur det kunde presenteras på ett tydligt sätt. I workshoppar tillsammans med SCC kom vi till sist fram till en gemensam bild över målet med webbplatsen. En informationsstruktur som avstämdes löpande tog till sist form och design och webbutveckling kunde börja.

Konceptet

Målet var att förmedla en modern och trygg känsla som lyfter fram Stockholm som neutral aktör, deras långvariga renommé och seriositet

Processen

Projektet genomfördes med en liten projektgrupp och i agilt i nära samarbete med SCC:s beställare. Genom att tänka mobile first säkerställde vi att webbplatsen skulle fungera i alla tänkbara skärmupplösningar. I projektet arbetade vi iterativt med en html-prototyp som baserades på ett fåtal designskisser som sammanfattade designmanéret. Vidare design utvecklades och beslutades direkt i prototypen vilket gav ett tätt samarbete mellan AD och frontend-utvecklare samt gav kunden transparens och delaktighet i processen. Webbplatsen utvecklades på open source CMS:t Umbraco.

Grafisk profil

I uppdraget ingick att ta fram en grafisk profil för webb, vilket saknades sen tidigare. Vi baserade denna på SCC:s gröna profilfärg, och utvecklade därtill en konsekvent färgskala samt typografi.

Diagrammen SCC använder för att visa sin statistik fick en ny design som passar in i manéret, och ikonspråket vi tog fram accentuerar viktiga sektioner och ingångar.

Skiljedomsinstitutet Grafiska digitala profil

Lösning

Hur ett skiljeförfarande går till är glasklart - för en jurist som jobbar med skiljeförfarande.

Steg för steg

Genom att gå igenom hela processen lyckades vi till sist förstå processen, och därefter skapa en interaktiv guide för att på ett pedagogiskt sätt förmedla varje steg i ett skiljeförfarande.

Skiljedomsinstitutet, Steg för steg, Limetta

Vad kostar det?

En kostnadskalkylator togs fram för att på ett transparent sätt visa hur mycket ett skiljeförfarande eller en medling kostar.

Skiljedomsinstitutet, Kostnadskalkylator, Limetta

Fler språk

I designen behövde vi ta hänsyn till att webbplatsen även skulle fungera på ryska, kinesiska och engelska.

Skiljedomsinstitutet, andra språk, Limetta

Vi gjorde en komplett informationsstruktur och skapade tydliga flöden och förklarade sektioner för deras processer. Före & efter:

Skiljedomsinstitutet före och efter

Om SCC

Skiljedomsinstitutet grundades 1917 och är en självständig enhet inom Stockholms Handelskammare. Skiljedomsinstitutet är idag ett av de främsta instituten i världen för öst-väst relaterade tvister men är även ett internationellt center för tvistlösning där parter från 30-40 olika länder väljer att få sina tvister avgjorda varje år.

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinsitut