Kunduppdrag

STF Ingenjörsutbildning - koncept, UX och design

STF Ingenjörsutbildning tyckte att det var på tiden att förnya sin webbplats med ett nytt koncept och ny design. 

Webben var lite anonym och det var många besökare som förväxlade den med svenska turistföreningen eftersom de har samma förkortning.


 

Syftet med projektet var främst att

  • Öka andelen bokningar av kurser online

  • Förenkla för användaren att hitta rätt utbildning

  • Förbättra användbarheten
  • Flexibilitet för de redaktörer som arbetar med innehållet

  • Modernisera grafiska profilen och webbplatsens utseende

Vi började med att identifiera de viktigaste användarmål och hur det görs på den nuvarande siten. På så sätt kunde vi förvalta delar av flödet som fungerade bra, lokalisera svagheter och problem, och hitta förbättringspunkter.

 

Vi kom fram till två huvudsakliga, primära användarmål:

1. Användaren söker efter en…

 a) specifik kurs

 b) kurs inom ett specifikt område

 

2. Användaren vill boka en kurs...

 a) åt sig själv

 b) åt någon annan

 c) åt sig själv och någon annan

Mål 1 - Hitta rätt i det breda utbudet

För att uppfylla det första användarmålet - användaren söker efter specifik kurs eller specifikt område - skapade vi en vy med både filtrerings- och sökmöjligheter.

Filtreringsfunktionen syftar till att stödja det utforskande beteendet och låter användaren leta i samtligt innehåll.

Sökfunktionen syftar å andra hand till att stödja det målmedvetetna beteendet där användaren söker i ett fritextfält, och får fram förslag som matchar på sökorden. Förslagen visas listade efter område, kategori och specifik kurs.

"Vi viktade och grupperade informationsmängden och lyfte fram det allra viktigaste"

 

Mål 2 -  Dags att boka en kurs

För att tillgodose det andra användarmålet - användaren vill boka en kurs - fick vi se över flödet och landade i en lösning i två delar, dels sidan för en enskild kurs, dels bokningsförfarandet. Både STF och användaren delar samma mål. Det ska vara enkelt att förstå och att boka.

När det kom till sidan för enskild kurs gick utmaningen ut på att hitta ett smart sätt för att disponera mycket information på samma yta. Vi löste det genom att vikta och gruppera informationsmängden och lyfta fram det allra viktigaste. Resterande information strukturerade vi under ett antal kategorier som användaren kan nå med hjälp av några tydliga flikar.

Nästa steg var att göra själva bokningen så enkel som möjligt samt förenkla vägen till konvertering (för de användare som övertygats och bestämt sig för att boka). Vi eliminerade störande moment på vägen, förkortade flödet, tog bort onödiga formulärsfält och överflödig information. Vi gjorde det också enkelt att anmäla flera personer samtidigt på samma bokning, eftersom det är ett vanligt beteende bland användarna. 

Design

Vi tog fram ett designmanér där STFs blå profilfärg fick kliva ett steg tillbaka. I de tester vi gjorde visade sig den blå kulören vara starkt förknippad med känslorna “statligt”, “konservativt” och “omodernt”. Eftersom den är en tydlig profilfärg fick den finnas kvar i måttliga mängder och i anslutning till avsändare samt funktioner. Som komplement till färgpaletten tog vi också fram ett bildmanér med människor i relevant miljö. Viktigt var givetvis att bilderna upplevs autentiska och inte iscensatta.

 

 

SEO

I likhet med de flesta företag idag är STF beroende av en god synlighet i sökmotorer. En stor andel av besöken börjar med en sökning på Google, vilket är ett beteende webbplatsen måste stödja genom en tydlig struktur och navigering oavsett vilken sida användaren landar på. Därtill får samtliga områden och områdeskategorier egna landningssidor för att hittas av sökmotorer på bästa sätt.

Samarbetet

Vi hade regelbundna avstämningar i ux- och designarbetet med produktägare och marknadsavdelning och arbetet flöt på enligt tidplanen. Vi kodade frontend (HTML) för vidare leverans till STFs IT-partner för implementation i EpiServer.

Om STF

STF, ägs av Sveriges Ingenjörer och håller kurser, seminarier och företagsanpassade utbildningar. STF utbildar inom flera olika områden men är unika med att erbjuda spetskompetens till ingenjörer.

stf.se


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?


Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta oss