Sonusoft - Digital applikation för ljudisolering
Kunduppdrag

Sonusoft - app för beräkning av ljudisolering i träbyggen

Vi har, tillsammans med Sonusoft, tagit fram en helt ny digital produkt med vilken man kan beräkna de ljudisolerande egenskaperna i olika vägg- och golvkonstruktioner - i realtid.

Applikationen, som heter Acoulatis, vänder sig främst till en professionell målgrupp i form av akustiker, arkitekter, konstruktörer och andra yrkesgrupper som har behov av att veta hur de ska utforma byggnadselement med goda ljudisolerande egenskaper. Men applikationen i sig är utformad för att ha en väldigt låg instegströskel, så vem som helst skulle i praktiken kunna logga in och börja bygga väggar och golv för att se hur bra de är på att dämpa oljudet från grannens fest.

“Låter det mycket när grannen har fest?”

 

Så här fungerar applikationen

Genom att kombinera olika byggelement i form av stommar, reglar, olika former av paneler och isolering så bygger man upp en grafisk genomskärning av den vägg eller det golv man avser bygga. Användaren väljer vilka byggelement man vill använda i sin konstruktion. Elementen och deras egenskaper hämtas från en central databas som innehåller en mängd standardprodukter som är vanliga inom byggbranschen. Vill man ändra några av egenskaperna hos komponenterna så går det alldeles utmärkt. Användaren har alltså full flexibilitet att bygga alla möjliga konstruktioner man kan komma på så länge som det rör sig om väggar eller golv.

Den konstruktion man bygger upp finns representerad i applikationen i form av en datamodell. Så fort man gör en ändring via gränssnittet speglas detta i datamodellen. Varje förändring i datamodellen skickas automatiskt till en server som tillhandahåller en avancerad algoritm för akustiska beräkningar i konstruktioner. Algoritmen analyserar konstruktionens uppbyggnad, beräknar dess akustiska egenskaper och skickar tillbaka resultatet till applikationen. Allt detta sker mer eller mindre i realtid. Resultatet visas upp direkt i gränssnittet både i form av hårda siffror och som en snygg graf.

Sonusoft - Digital applikation som beräknar ljudisolering

Tekniken

Applikationen är helt webbaserad och byggd som en SPA (Single Page Application) i Vue/TypeScript. Den kommunicerar med en backend implementerad i .NET Core som dels innefattar algoritmen för akustiska beräkningar, dels ett administrationssystem som hanterar all data som behövs runt omkring applikationen i form av användarkonton, lagring av konstruktioner, data för byggelement osv.

Administrationssystemet är byggt i Umbraco vilket ger ett väldigt användarvänligt och flexibelt gränssnitt för administratörerna och dessutom sparar mycket utvecklingstid eftersom vi slipper koda en massa basfunktionalitet och kan gå direkt på det som är unikt för just detta projekt.

 

Klas Hagberg, produktägare på Sonusoft:

"Detta blir en fantastisk produkt för akustisk modellering av väggar och bjälklag som kan byggas på och ständigt förbättras efterhand som branschen utvecklas med nya byggdelar och produktkombinationer. Det är vidare en modern produkt som körs direkt via webbläsaren, den har ett mycket attraktivt gränssnitt som inspirerar till beräkningar av ljudisolering. Användarvänlighet har varit ett viktigt mål och här har Limetta verkligen uppfyllt våra förväntningar"

Om Sonusoft

Sonusoft specialiserar sig på design och utveckling av innovativa akustiska programvarulösningar och databaser för byggbranschen. Deras mål är att förse kunder med akustiska applikationer som är enkla att använda och tillförlitliga för att underlätta en framtid med hållbara byggnader, med fokus på trä som byggnadselement.


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?


Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta oss