Ny webb lockar kompetens och invånare till Skaraborg - Limetta Digialbyrå
Kunduppdrag

Ny webbplats ska attrahera nyckelkompetens och nya invånare till Skaraborg

Regionen Skaraborg är i en expansiv fas och utvecklar regionen med nya spännande företag och satsningar. Man såg därför ett stort behov av ny arbetskraft både ifrån Sverige och utanför landet. Uppdraget vi fick av Skaraborgs kommunalförbund var att locka nyckelkompetenser att flytta till Skaraborg och dess 15 kommuner.

Målet med webbplatsen är att driva trafik och leda besökaren genom hela kundresan online. Från webbplatsen lämnas leads över till ”inflyttarguiderna” vars uppgift är att hjälpa den som är intresserad av att flytta till Skaraborg i frågor som kan uppstå under processen.

Uppdraget innefattade

  • Målgruppsanalys
  • KPI:er och mätpunkter
  • Strategi och varumärkespositionering
  • SEO-strategi
  • Koncept och idé
  • UX och design
  • Utveckling i Umbraco
  • Strategisk rådgivning
Strategi och positionering: storslagen natur och nära både till Stockholm och Göteborg samtidigt som några av Sveriges största arbetsgivare finns i regionen  - Limetta Digitalbyrå

Så gick vi till väga

Strategi

Att ha en tydlig målbild är viktigt för ett framgångsrikt projekt. Arbetet inleddes därför med en uppstartsworkshop för att definiera mål och förväntningar och komma överens om prioriteringar och fokus för projektet. Vår strategi utformades sedan och innefattade olika delar där vi tog fram några frågeställningar att arbeta utifrån för att kunna generera starka lösningar.

 

Frågeställning

"Hur kan vi positionera Skaraborg?"

Flera andra platser exempelvis Jämtland med närhet till Åre, eller Skåne med Österlen har redan en position som lockar en storstadspublik genom hög kännedom. Skaraborg är en relativt liten region (och Skaraborg som län finns inte längre). Därför behövde vi etablera en bild av hur det faktiskt ser ut på de här platserna, vilket är en tacksam uppgift tack vare den jättevackra och storslagna naturen. Det är dessutom nära både till Stockholm och Göteborg samtidigt som några av Sveriges största arbetsgivare finns i regionen. Därför har vi valt att framhäva att man lever ”livet på landet” samtidigt som man inte behöver tumma på sin karriär.

Frågeställning

"Hur kan vi driva trafik genom SEO till webbplatsen?"

Vi började med att titta på olika keywords och insåg ganska snabbt att nyckeln till att lyckas är att arbeta med kommunnamnen eftersom det här den i särklass den största sökvolymen finns. Vi valde att bygga upp så kallade ”Pillar Pages” för varje kommun. Begreppet innebär att innehållet byggs på höjden via olika sektioner och block för att kunna presentera mycket text som ändå blir överskådligt för besökaren. Det innebär att vi gör heltäckande informationssidor kring alla de tänkbara frågeställningar man kan ha om en kommun.

På sikt kompletterar man därefter med flera kortare artiklar som länkar till kommunsidan för att stärka sidan ännu mer via internlänkar. Skaraborgs kommunalförbund har starka partners som hjälper till med länkar in till webben exempelvis ”Visit Skaraborg” (vastsverige.se). Även flera stora arbetsgivare som finns på orten uppmuntras att länka till livetiskaraborg.se när de lägger upp jobbannonser eller skriver andra närliggande texter om området i stort.

SEO - Vi valde att bygga upp så kallade ”Pillar Pages” för varje kommun - Limetta Digitalbyrå

Kreativ workshop

Utifrån den strategiska riktningen genomförde vi en kreativ workshop med kunden där vi tittade på målgrupperna, behov och drivkrafter. Vi tog också fram argument och fördelar med att flytta till Skaraborg som kunde användas utåt mot slutkunden. När vi började arbetet med utformandet av webbplatsen arbetade vi målstyrt i våra beslut och lösningsidéer och designen är skapad för att vara visuellt tilltalande och inspirerande för de olika målgrupperna.

I första fasen la vi störst fokus på den svenska målgruppen men en engelsk summerande sida. I arbetet har vi haft stort fokus på intuitiv och modern design och mätbarhet, både vad gäller KPI:er på sajten och för att följa SEO månadsvis i syftet att proaktivt kunna förbättras och optimera nästkommande period.

UX och design som inspirerar, informerar och låter redaktörer arbeta effektivt - Limetta Digitalbyrå

UX och design

För att arbeta utifrån de uppsatta målen tog vi fram en design som inspirerar, informerar och låter redaktörer effektivt kunna arbeta med innehållet. Vi har skapat sektioner som möjliggjort att man kan använda mycket inspirerande artiklar och foton. Strukturen och sorteringen gör det enkelt för användaren att skära innehållet utifrån egna behov; som t ex kommun, aktiviteter, jobb, boende eller fritid. Detta gör också att vi kan exponera valda skärningar på andra delar av webbplatsen för att visa relevant innehåll vid rätt tillfälle. Med utgångspunkt i den grafiska profilen tog vi fram en design som fungerar bra digitalt och som följer de tillgänglighetskrav som finns.

Vi arbetade nära både kunden och deras grafiska byrå. Designmanéret byggde mycket på en jordnära, mänsklig och positiv färgskala i kombination med typografi med god läsbarhet och ett inspirerande lugn i bild- och filmkonceptet. Vi har också tagit fram en enkel och handfast strategi för varumärket för att redaktörer från de olika kommunerna gemensamt ska använda samma bildmanér och tonalitet när vid framtagning av innehåll och arbetet med webben.

Webbplatsen är byggd i Umbraco CMS som bygger på Microsoft .NET Core och licensieras som öppen källkod - Limetta Digitalbyrå

Webbutveckling

Webbplatsen är byggd i Umbraco; ett CMS som bygger på Microsoft .NET Core och licensieras som öppen källkod (gratis att använda). I Umbraco har vi tagit fram en uppsättning lättarbetade sidmallar som används av redaktörerna. Sidmallarna har utformats i syfte att hålla en rak och tydlig linje avseende utseende och innehåll, men samtidigt vara tillräckligt flexibla för att redaktören inte ska känna sig låst i sitt arbete. En grundtanke har varit att definiera olika moduler som redaktörerna sedan kan kombinera för att bygga upp olika typer av sidor. Även om sidmallarna har ett helt eget utseende är de byggda kring ett frontendramverk som heter UI-Kit (https://getuikit.com/). Genom att utgå ifrån ett stabilt och beprövat ramverk och sedan anpassa det för att spegla Livet i Skaraborgs grafiska uttryck har vi kunnat korta både utvecklingstid och tid för testning.

Vi är dessutom stolta över att vara ”Contributing partner” till Umbraco, vilket betyder att vi bidrar med ny funktionalitet i själva plattformen Umbraco som resten av världen kan ta del av.

Mätning och uppföljning - Från start enades vi om flera KPI:er - Limetta Digitalbyrå

Mätning och uppföljning

Från start enades vi om flera KPI:er och vad sajten skulle uppnå. Vi samarbetar med Skaraborgs kommunalförbund och varje månad går vi igenom hur sajten och vår SEO presterar. Vi tar fram förslag på vad vi bör fokusera på under nästkommande period för att öka synlighet via sök och öka konvertering på sajten. Vi hjälper också till med kommunikationsstrategi och hur vi kan driva mer trafik och positionera varumärket genom hela kundresan.

"Vi har verkligen uppskattat samarbetet med Limetta. Det är inte alltid helt enkelt att arbeta med denna typ av upphandlade tjänster, men vi upplever att Limetta överträffade våra förväntningar på flera plan. Vi har framförallt uppskattat ett, nära på kollegialt samarbete med högt i tak och stor transperens från båda håll. De har varit lyhörda på feedback från oss samtidigt som de kunnat förklara och visa andra vägar än de vi kanske tänkt oss från början vilket har varit uppskattat. Allt som allt, väldigt bra och vi är väldigt nöjda med hur livetiskaraborg.se ser ut och fungerar."

säger Richard Dyvelås, projektledare för Livet i Skaraborg

Resultat

Även om det tar lång tid att indexeras av Google och konkurrera om topplaceringar, kunde vi redan nära efter lansering se goda resultat som visar på att vi valt rätt strategi och att det kommer bli väldigt lyckosam investering framåt för Skaraborgs kommunalförbund.


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?