Konverterande och inspirerande webbplats åt Fasticon - Limetta Digitalbyrå
Kunduppdrag

Konverterande och inspirerande webbplats åt Fasticon

Uppdraget

Uppdraget var att skapa en utmärkt användarupplevelse och därmed ta fram ny UX och design för Fasticon.se. Webbplatsen behövde ett ansiktslyft och man önskade en modernare känsla med tydliga konverteringar och enklare uttryck som representerar Fasticon som ett växande bolag i framkant.

Ledord från briefen
 • Kunniga
 • Trovärdiga
 • Inbjudande
 • I framkant
 • Professionella
Utmärkt användarupplevelse med ny UX och design - Limetta Digitalbyrå

Så gick vi tillväga

I en inledande workshop, där vi definierade mål och förväntningar, satte vi tillsammans upp en riktning för projektet. Med utgångspunkt i en UX-genomlysning av den befintliga webbplatsen tillsammans med kundens gedigna förarbete identifierade vi trösklar och förbättringsområden. Det resulterade i att vi tog fram UX och design för utvalda nyckelvyer. I kontinuerliga avstämningsmöten, där vi gick igenom trådskisser och design, säkerställde att vi mötte kundens förväntningar och de uppsatta målen.

 

Målsättning
 • Fokus på konvertering
  • Få kunder att vilja kontakta 
  • Få kandidater att söka ett jobb
  • Få besökare att boka en utbildning
 • Samla in kontaktuppgifter för vidare bearbetning
 • Förenkla för redaktörer
 • Bygga varumärke
Fokus på konvertering och förenkling för redaktörer - Limetta Digitalbyrå

Resultatet

Förbättrad SEO, struktur och konvertering

Med förbättrad SEO och tydliga call to action har vi fokuserat på att förbättra konverteringen. Genom att återanvända komponenter och förbättra begrepp och tonalitet på texter, rubriker och call-to-action har vi gjort det enkelt för användare att hitta rätt. Med utgångspunkt i kundens egna navigationsförslag har vi tagit fram en logisk struktur där sidor har slagits ihop och nya har adderats – allt för att göra det så tydligt och enkelt för användaren som möjligt.

Optimerat och paketerat viktiga nyckelvyer

Vi har optimerat viktiga nyckelvyer för att öka konvertering samt att bygga företagets varumärke som arbetsgivare (employer branding). Erbjudandesidorna paketerar tjänsterna på ett tydligare sätt på den nya sajten. Vi har även optimerat jobbsidorna för att få potentiella medarbetare och konsulter att gilla dem och vilja söka jobb hos Fasticon.

Stärka varumärket och bygga trovärdighet

För att stärka varumärket och bygga trovärdighet lyfts kunnandet i inspirerande och kunskapsbyggande artiklar. Vi har sett till att inkludera vägar vidare för att undvika återvändsgränder. Tydliga sektioner designades med USP:ar som summerar det unika med Fasticon och varför man ska välja dem som aktör. Ikoner, piktogram och snabbfakta om företaget paketerar värdefull information, på ett för användaren överskådligt sätt. Olika komponenter för testimonials där kunder, kursdeltagare eller medarbetare får komma till tals är ytterligare ett effektivt sätt vi kunnat bygga trovärdighet.

Formulär och leadsgenerering

Kunden önskade ett nytt formulär. Formuläret skulle vara mer behovsanpassat samtidigt som det skulle vara guidande och hjälpande. De uppgifter man önskade samla in så som namn, e-post och mobilnummer vävdes in i en formulering för att upplevas mer personlig.  För att guida användaren till rätt typ av hjälp kan användaren välja ett område för vad ens ärende gäller. Formuläret är designat för att kunna återanvändas på flera olika sidor, samtidigt som det kan varieras med hjälp av olika bakgrundsfärger för att skapa rätt sorts dynamik på den aktuella sidan.

Resultatet blev förbättrad SEO, struktur och konvertering - Limetta Digitalbyrå

Design

Ledorden att upplevas kunniga, trovärdiga, inbjudande, professionella och i framkant avspeglas i den nya designen.

Vi gjorde justeringar inom fler delar av det grafiska uttrycket för att ännu bättre återspegla varumärkets kärnvärden på en vägledande och lättillgänglig webb.

Ett nytt huvudtypsnitt valdes tillgodose ännu bättre läsbarhet i samtliga plattformar. Av samma anledning har användandet av rubriker och texter i versaler reducerats. På utvalda delar av webben låter vi huvudrubriken ta stort utrymme och skapar dynamik i typografin.

Den nya färgpaletten har kompletterats med sobra och sofistikerade toner av grönt och blått för att förmedla lugn och trygghet. De skapar också en fin harmoni tillsammans med den starka röda profilfärgen. Ett antal av piktogram har tagits fram samt en riktning för valet av foton och bilder.

 

Grafisk manual

Som ett komplement till projektet fick vi också i uppdrag att sammanställa en grafisk manual med de nya designelementen. Vi tog även fram bakgrunder för videomöten, olika mallar för t ex powerpoint samt avsändare i sociala medier.

Grafisk manual med nya designelement - Limetta Digitalbyrå

Om Fasticon

Fasticon är specialister på kompetensförsörjning inom samhällsbyggnadssektorn. De hjälper sina kunder att förstärka sina organisationer genom att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens. Det gör de genom att utbilda, rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till värdeskapande samhällsbyggnad. Kunderna finns över hela Sverige och vi utgår från kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Utbildningsverksamheten sker under varumärkena STF Ingenjörsutbildning och BFAB. Fasticon har tre affärsområden: Bemanning, Rekrytering och Utbildning.

fasticon.se