Uppdrag

IL Recycling, redesign av webbplats på Episerver

IL Recyclings ville ha hjälp att få sin webbplats att andas samma grafiska uttryck som deras övriga marknadsföring. De behövde också ett förenklat arbetssätt för redaktörerna och vi utvecklade webbplatsen i Episerver. Uppdraget innefattade: Strategi, koncept, design, grafisk manual, copy, utveckling i Episerver


 

Utmaningen

Den befintliga webbplatsen var delvis ologisk och strukturen representerade snarare deras organisation än en lättöverskådlig och användbar webb. Menyrubriker och texter var onödigt komplicerade och långa och behövde stramas till och förenklas.

 

Målbilder

Kunden hade tydliga målbilder för webbplatsen:

  • Att förändra hemsidan till att bli en fräsch, tydlig, lättillgänglig, lättnavigerad och interaktiv kommunikationskanal internt och för målgrupperna.
  • Att förflytta hemsidan till att bli en stark bärare av varumärket kopplat till värdegrunder och ett hållbarhetsperspektiv.
  • Att effektivisera nyttan av hemsidan i relationen med målgrupperna, särskilt befintlig kund.

Strategi och koncept

 

Vi formulerade en strategi och ett koncept som beskriver vilka delar av varumärket man ska lyfta fram och på vilket sätt.

Vi identifierade också syftet och nyttan med webbplatsen och några av de viktigaste punkter var:

 

  • Lättillgängliga; IL Recycling ska uppfattas som lättillgängliga i frågor och tjänster kring och om återvinning. Det ska vara enkelt att hitta telefonnummer till kundservice, att snabbt kunna maila sina frågor samt att direkt kunna bli kund. 
  • Tydliga; Besökare ska enkelt och snabbt kunna förstå de tjänster som finns och hitta relevant information för rätt marknadsområde.
  • Strukturerade; Med en tydlig och logisk informationsstruktur hittar användaren det den letar efter i form av sorterade tjänster med exempel på relevanta kunduppdrag, överskådligt pressrum med aktuella nyheter eller dokumentför nedladdning.

Resultat

IL Recycling samarbetade med en duktig fotograf som har skapat ett speciellt fotomanér där material och produkter visas väldigt vackert och tilltalande. Vi tog fasta på fotomanéret tillsammans med deras ikonspråk.

Med kompletterande färgskala, typografi, grafik och layout skapade vi en modern, stilren och trevlig webbplats med informationen i fokus.

IL Recycling,  Limetta

IL Recycling,designelement, Limetta

IL Recycling, guideline, Limetta

Guideline för redaktörsarbetet

Vi hjälpte kunden med ett tänk för hur puffytan ska användas för att få ut maximal effekt och vara så tydliga som möjligt.

Med hjälp av en manual integrerad i Episerver kunde vi förnekla redaktörsarbetet avsevärt. Puffarna är också dynamiska och lätta att flytta runt genom att inneållet anpassar sig till aktuell bredd.

Läs mer om Episerver på deras webbplats

Om IL Recycling

IL Recycling är ett återvinningsföretag med rikstäckande verksamhet i Sverige och på flera platser i Polen. De har drygt 700 medarbetare har kunskap som täcker hela återvinningsprocessen, från analys, insamling och transport av restprodukter till sortering, bearbetning och leverans av returråvara till industrin.