Uppdrag

Viking Line, PIM

Vi fick en förfrågan från Viking Line gällande hantering av produktinformation. De handskas med en mängd artiklar vars information finns på många olika ställen vilket i sin tur gör det svårt att få en överblick. 

Vi hjälpte Viking Line med ett helt skräddarsytt PIM-system för att de lätt ska kunna hantera sina stora mängder data.

Uppdraget innefattade: 

 • Teknisk förstudie
 • Limetta PIM (Product Information Management)

Förstudie

Projektet startade med genomförandet av en förstudie. Förstudien syftade till att kartlägga Viking Lines behov och resulterade i en specifikation för Limetta PIM för Viking Line samt en uppdaterad kostnadsuppskattning. Förstudien delades upp i två workshops, för- och efterarbete samt framtagande av specifikation.

 

Genomförd PIM-lösning

Syftet med projektet var att anpassa Limetta PIM efter Viking Lines förutsättningar och önskemål. Projektet genomfördes med en agil projektmetodik vilket medför att Viking Line hade möjlighet att prioritera vad som skulle göras inom ramen för projektet.

Genom att prioritera funktionalitet och resurser fick Viking Line möjligheten att påverka projektets tidsplan och budget. Produkterna sorterades in i en platt struktur baserad på objekttyp - fartyg, hytt, hotell, rutt, måltider etc. Varje objekttyp har i sin tur texter, bilder och andra objekt kopplade till sig.

Totalt rör det sig om tusentals produkter och flera uppdateringar per dag från det interna bokningssystemet.

Innehåll i lanseringen:

 • Hantera stora mängder data  bestående av produkter och dess resurser.
 • Överskådligt webbgrässnitt.
 • Importerad data från affärssystem som gör det möjligt för redaktörer att uppdatera och hantera produkter som sedan tillgängliggörs mot EPiServer sajter och bokningsklient.
 • Gränssnitt på ett språk (engelska).
 • Produktinformation med språkstöd för sex språk (svenska, ryska, finska, estniska, tyska och engelska).
 • Användare hanteras i internt i Limetta PIM.
 • Olika roller; Administratör och Redaktör med olika rättigheter.
 • Arbetsflöde med publicering samt standaruppsättning av informationspaneler (att godkänna, nyligen ändrade, kommentarer). 
 • Godkänd information, inklusive bilder, publiceras till en databas med ett öppet API.
 • Publicerad information finns alltid tillgänglig för system såsom EPiServer sajter, bokningsklient och intranät