Uppdrag

Lexia Provia - webbapp och digitalt läromedel

Läromedelsförlaget Sanoma Utbildning gav oss uppdraget att bygga deras produkt ”Lexia Provia” till ett plattformsoberoende e-learningverktyg som en webbapp. Produkten bestod av två programvaror som installeras lokalt på användarnas dator vilket var opraktiskt och omodernt. Samtidigt identifierades behovet av en gemensam administrationsdel för att knyta Lexia och Provia tillsammans i en homogen produkt.


Utmaning

En stor utmaning var mängden innehåll, närmare bestämt 1500 vyer. Vi valde att skapa ett administrativt gränssnitt som baseras på scrollbara kolumner i sidled som känns naturlig att navigera sig igenom i både surfplattor med pekskärm som med tangentbord och mus. En annan viktig del i uppdraget var att ta tillvara på den bakomliggande pedagogik Lexia och Provia är baserade på och som har utvecklats under hela Lexia och Provias livscykel.

Lexia Provia lanseras som digitalt läromedel av Limetta

Kundens krav

  • Molnbaserad
  • Responsiv
  • Plattformsoberoende
  • Administrationsdel
  • Intuitiv navigation och gränssnitt
  • Tillgänglighetsanpassning enligt WCAG 2.0

Genomförande

Som ett första steg i det komplexa digitaliseringsprojektet genomförde Limetta en omfattande förstudie. Vi intervjuade upphovsmännen samt nyckelpersoner på Sanoma Utbildning och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för att få en djupare förståelse för pedagogiken och de utmaningar vi stod inför. 

Genom att först bygga en prototyp kunde vi känna och klämma på produkten för att över tid utveckla ett gränssnitt som är logiskt och intuitivt för både tangentbord och mus och för pekskärmar. På så sätt lyckas vi behålla originalproduktens själ men ändå lyfta den in på webben och de spännande förutsättningar som finns där.

Resultat

Genom att samla både Lexia och Provia under samma administrationssystem underlättar det för lärare och de kan lägga fokus på pedagogiken istället.

Exempel på nya möjligheter:

  • Få rekommenderade övningar efter de behov och utvecklingsområden som har identifierats hos enskilda elever.
  • Kunna anpassa övningar efter elevens behov och språkliga förutsättningar.
  • Skapa profiler och grupper för att kunna arbeta organiserat med eleverna.
  • Dela ut övningar direkt till eleven som sedan kan arbeta på sin egen dator eller surfplatta (istället för som tidigare; på samma dator som pedagogen).

Digitala byrån Limetta utvecklar digitala läromedel och e-learning

 

Lexia Provia är ett digitalt läromedel producerat av Limetta för Sanoma

Övning tilldelad eleven som kan arbeta på distans och få automatisk rättning.

Om Lexia Provia

Lexia Provia är ett unikt och avancerat verktyg framtaget för elever med dyslexi eller språkligt betingade inlärningssvårigheter och har funnits i mer än 20 år och används på mer än 60% av Sveriges skolor. Ursprungligen levererades Lexia och Provia som separata produkter på cd-romskivor som installerades på användarens dator. Provia användes för att göra bedömningar av elevers förutsättningar inför läs- och skrivinlärningen och Lexia användes för att göra övningar baserade på elevers identifierade behov.

Programmen har varit uppskattade men gränssnittet hade ett par år på nacken och programmen hade ett par begränsningar i hur och var det används. Upphovsmännen Olle Gunnilstam och Martti Mårtens ligger bakom det framgångsrika verktyget.

Mer om Lexia Provia