Uppdrag

Liber, produktutveckling e-learning & webbapp

Liber - ett av nordens största förlag - bad oss bygga en webbapp för speciellt framtagen för interaktiv skrivtavla (IST). Liber ville själva kunna skapa digitala laborationer knutna till olika kapitel i deras läromedel. Laborationerna genomförs sedan på en interaktiv skrivtavla i klassrummet under pedagogisk ledning av läraren.


Vi inledde projektet med en förstudie där vi satte en grundläggade teknisk arkitektur, specificerade integrationen med Libers egna system och tog fram en interaktionsdesign som lämpade sig för interaktiv skrivtavla i ett klassrum. Baserad på förstudien genomförde vi sedan projektet där vi tog fram grafisk form och teknisk lösning. Produkten blev ett kraftfullt verktyg för läromedel som används av lärare som ett pedagogiskt stöd i undervisningen.

Lösning

Liber ville ha hjälp med att utveckla ett verktyg för att bygga interaktiva övningar eller så kallade "laborationer". Verktyget skulle i första hand användas på IST (Interaktiv skrivtavla) men skulle även fungera på en vanlig dator eller surfplatta. 

Liber ville själva kunna skapa och konfigurera laborationerna utan att behöva skriva egen kod. Lösningen är därför byggd med en modulär arkitekur i AngularJS. Varje laboration består av ett valfritt antal laborationsobjekt. Till varje laborationsobjekt kan Liber koppla resurser i form av bilder, texter, filmer och ljud hämtade från läromedlen. Laborationsobjekten sätts sedan samman och blir till en laboration.

 

 

Liber kan även styra hur laborationsobjekten ska interagera med varandra och vad som ska hända. Användaren kan klicka, dra och släppa objekt på skärmen och beroende på vad användaren gör händer olika saker. Om ett objekt till exempel släpps på ett annat objekt så kan ett visst ljud spelas om det är rätt objekt, ett annat om det är fel objekt. 

 

Man har också tillgång till en verktygslåda genom vilken man kan flytta runt objekt, skriva text, rita med en penna eller dra raka streck eller sudda. Lösningen är integrerad med Libers egna system för användarkonton, CMS-funktionalitet och statistikinsamling. Tanken är att barn kan gå fram till den interaktiva skrivtavlan och hjälpas åt med uppgifter för att skapa roliga och pedagoiska lektioner. Laborationerna har inget rättande moment utan det är läraren som styr helt hur "övningen" tar form.

Liber, interaktiv skrivtavla, Limetta

Eleven kan välja verktyg från menyn och t ex med hjälp av en penna rita fritt på laborationsytan. 

Liber, objektsparkeringen, Limetta

Via objektsparkeringen kan användaren komma åt andra objekt som inte ligger synliga på laborationsytan.

Liber, navigation mellan kapitel och laborationer, Limetta

Navigation mellan kapitel och laborationer.

Liber, redigeringsläge, Limetta

I redigeringsläget kan redaktören som skapar övningarna formatera objekten.

 

Liber är ett av Nordens största förlag med en omsättning på 378 miljoner kronor och 116 medarbetare. Liber är en del av infinitas learning, en koncern av multimediala utbildningsförläggare vilka är Europas ledande leverantörer av innovativa och engagerande läromedel för alla åldrar och olika inriktningar.

Hör av dig!

Vill du komma i kontakt med oss?
Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.