Myndigheten för tillgängliga medier, MTM behövde en lättanvänd e-handel för LL-förlaget - Limetta Digitalbyrå
Kunduppdrag

Lättlästa böcker tillgängliga i LL-förlagets e-handel

Myndigheten för tillgängliga medier kom till oss för de behövde en tillgänglig och lättanvänd e-handel för LL-förlaget. Deras digitala satsning var ett naturligt led i en att synas ännu mer, göra sig hörda för att nå en bredare massa.

 

Vad vi vill uppnå? “Läsning på egna villkor!”

 

Projektet

Det var viktigt för förlaget att förmedla att det fanns en tydlig och gemensam bild av vilka de är, vad de gör och varför de finns. LL-förlaget arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur, information och nyheter utifrån var och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. En annan aspekt var också att agera som en modern myndighet - att synas i debattartiklar, krönikor och sociala media. Samt att bjuda på kunskap om läsning, läsförståelse och tillgänglighet.

Viktiga punkter i projektet

 • Tillgänglighet enligt WCAG 2.1 AA
 • Tilltalande och modernt utseende
 • Responsiv och lättanvänd webbplats
 • Data- och driftsäkerhet
 • Stolthet internt hos förlaget - bekräftelse att de gör något bra för sina läsare.
Konceptet för LL-förlaget: Inspirera, Hitta, Stolthet, Försäljning - Limetta Digitalbyrå

Så gick vi tillväga - Koncept

I inledande workshops arbetade vi nära LL-förlaget för att både se till att användarnas behov tillgodoses men också hur redaktörerna skulle lyckas i sitt dagliga arbete.

Vi formade fyra grundpelare som genomsyrade projektet;

Inspirera | Hitta |  Stolthet |  Försäljning

1. Inspirera
 • Topplistor som lockar
 • Kurerade boktips

2. Hitta rätt typ av bok
 • Snabbingångar
 • Gengres
 • Söka, filtrera och sortera
3. Stolthet internt
 • Lyfta budskapet
 • Design

4. Sälja
 • Nyttja vedertagna e-handelsprinciper
 • Ska kännas köpbart
Redaktörsbehov
 • Flexibel startsida som paketerar syftet med förlaget och som inspirerar till läsning.
 • Möjlighet att handplocka böcker utifrån olika relevanta teman för att kunna kurera innehållet.
 • Presentera vad Lättläst gör på ett naturligt och slagkraftigt sätt.
MTM och LL-förlaget mer tillgängligt med WCAG 2.1 AA - Limetta Digitalbyrå

Digital tillgänglighet

Digital tillgänglighet handlar om att göra sin webbplats eller digitala tjänst tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga. För att tillgänglighetsanpassa webbplatsen såg vi till att begrepp och benämningar skulle vara lätta att läsa och förstå. Löptexter och menyer är vänsterställda och ord helt i versaler har undvikits för att öka läsbarheten.

Med hjälp av rätt typ av formatering och logisk struktur har vi gjort det lättare för skärmläsare att tolka sidan och sajten blir dessutom mer skalbar. Det här gör det också möjligt för användare att kunna tabba sig igenom en sida och därmed enbart kunna använda ett tangentbord.

Användare med skärmläsare är beroende av att bilder och grafiskt innehåll har beskrivningar. Vi har därmed sett till att alla bilder och grafiskt innehåll beskrivs med alt-texter. För att skärmläsare ska kunna uttala innehållet korrekt har sidans språk angetts i koden enligt de standarder som finns. Med hjälp av tydliga markeringar och beskrivningar när något går fel, har vi sett till att ha stöd för validering så att användare förstår vad som behöver åtgärdas.För att underlätta för de med nedsatt syn har vi gjort det möjligt att lyssna igenom sajten via skrämuppläsning. Eftersom webbläsare idag har bra inbyggda anpassningsmöjligheter valde vi att inte ha en separat funktion för att anpassa webbplatsen. Användare kan i stället med hjälp av sin webbläsares inbyggda funktioner ändra storleken på texten på webbplatsen. I de flesta moderna webbläsare kan man själva även välja vilket teckensnitt som ska användas på webbplatserna man besöker eller har en inbyggd zoom-funktion.

Digital tillgänglighet för alla oavsett funktionsförmåga med WCAG 2.1 AA - Limetta Digitalbyrå

Teknisk lösning

 • Vi utvecklade webbplatsen i Umbraco som passade bra utifrån budget och det var ett gränssnitt som kunden redan var van att arbeta i.
 • Ett gediget arbete lades på att koppla backend med en (föråldrad) bokdatabas med all data. Vi skrev ett eget API för att leverera data till gränssnittet och siten samt såg till att data ”cacheas” för att få korta och snabba laddtider vid t ex listningar och sökningar.
 • Vi skräddarsydde administratörsgränssnittet för att göra det så lätthanterligt som möjligt. Det gjordes bland annat en direktkoppling till bokdatabasen för att hitta och publicera böcker på siten (sökning med auto-complete).
 • Utveckling av e-handel för att köpa böcker med integrering mot kundens distributör.
 • Tillgänglighetsanpassning enligt WCAG AA.

 

Om målgruppen

Idag har mer än en halv miljon svenskar en funktionsnedsättning som gör att de har svårt att läsa skriven text. Det kan röra sig om synnedsättning eller en kognitiv funktionsnedsättning (till exempel autism eller dyslexi).  En ännu större del av befolkningen behöver mycket enkla texter för att kunna tillgodogöra sig innehållet. Det kan t ex vara så att man inte har svenska som modersmål eller kanske har en tillfällig funktionsnedsättning som afasi. Även personer med intellektuell funktionsnedsättning har behov av enkla texter.

Om kunden

LL-förlaget ger ut lättlästa böcker för vuxna och unga vuxna och kompletterar den kommersiella lättlästmarknaden med böcker för tydligt definierade målgrupper. Förlaget ger ut både skönlitteratur och facklitteratur skrivna direkt på förlaget samt bearbetar klassiker till ett lättläst format.

Till LL-Förlaget

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?


Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta oss