Butikskedjan GRANIT väljer Limetta PIM - Product Information Management för att hantera alla sina produkter

Nyhet

Om GRANIT

I GRANITs butiker kommer du att hitta mängder av smarta förvaringslösningar i papper, plast och korg. Förvaringen ligger oss närmast om hjärtat, men vi har också många andra funktionella varor för hem och kontor. GRANIT ägs av Bergendahls och alla butiker drivs och ägs till 100 % av GRANIT. Butikerna finns i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland.

Förstudie och framtagande av digital strategi

Projektet startade med kravinsamling samt identifiering av projektets mål. Vi genomförde en förstudie för att analysera nuläge samt ta fram digital strategi som uppfyllde de uppsatta affärsmålen. Baserat på förstudiens resultat samt den framtagna strategin togs ett koncept samt en design fram.

Projektet innefattade implementationen av Limetta PIM i enlighet med den specifikation som tagits fram under förstudien. Tillsammans valde vi en agil projektmetodik vilket medför att GRANIT hade möjlighet att prioritera vad som ska göras inom ramen för projektet. Genom att prioritera funktionalitet och resurser fick GRANIT möjligheten att påverka projektets tidsplan och budget.

Beskrivning av GRANIT PIM-system

Limetta PIM hanterar information om artiklar och kringliggande objekt, utöver den information som redan finns i affärssystemet. Limetta PIM hanterar alla bilder och resurser som är kopplade till artiklar. 

Användaren kan se en sammanställning relevanta arbetsuppgifter på ”instrumentbrädan”. Här listas artiklar och ev. andra objekt som användaren bör jobba med. En länk tar användaren till objektet. När objektet är färdigbehandlat försvinner det ur listan och användaren går vidare till nästa objekt. PIM-systemet skall hantera minst 100 000 artiklar med hög prestanda.

Funktionalitet

  • PIM system (Product Information Management) som hanterar information om artiklar såsom fakta, dokument, bilder, priser, kampanjer, relaterade artiklar och leverantörer.
  • Integrerad bildbank.
  • Integrerar mot affärssystem, webbsajt, skylttryck.
  • Pressarea via inloggning i bildbanken där press kan ladda ner bilder för publicering.
  • Butiksarea där butiker kan logga in och ta del av artikelinformation.
  • Tvåspråkigt, responsivt gränssnitt.
  • Single Page Application med Material Design.
  • Byggt på MVC 5.2, AngularJS 1.4, Angular Material, SQL Server 2012.

 

Läs mer om andra PIM-lösningar från Limetta

ELON PIM
Viking Line PIM
Svenska Hem E-handel och PIM
Hemmabutikerna E-handel och PIM
Stjärnurmakarna E-handel och PIM
Cervera E-handel och PIM
Limetta PIM

2015-07-02

Hör av dig!

Vill du komma i kontakt med oss?
Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.