IL Recycling väljer webbyrån Limetta för ny strategi

Nyhet

Vi hjälper IL Recyling med strategi, koncept och design.

IL Recycling är ett återvinningsföretag med kunskap som täcker hela återvinningsprocessen, från analys, insamling och transport av restprodukter till sortering, bearbetning och leverans av returråvara till industrin.

Uppdraget innefattar att

  • Förändra hemsidan till att bli en fräsch, tydlig, lättillgänglig, lättnavigerad och interaktiv kommunikationskanal internt och för målgrupperna.
  • Förflytta hemsidan till att bli en stark bärare av varumärket kopplat till värdegrunder och ett hållbarhetsperspektiv.
  • Effektivisera nyttan av hemsidan i relationen med målgrupperna, särskilt befintlig kund.

I projektet gör vi en nulägesanalys, informationsstruktur, flödesbeskrivning och riktning för tonalitet samt design.

I designfasen skapar vi som utgångspunkt ett moodboard för att säkerställa känslan och  tar fram wireframes för att beskriva struktur och flöden. Därefter påbörjas designen då vi skapar en komplett “look and feel” för webbplatsen.

2014-09-30

Hör av dig!

Vill du komma i kontakt med oss?
Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.