Systemutveckling - Avancerade projekt och lösningar - Limetta Digitalbyrå
Vad vi gör

Systemutveckling

Kärnan i vårt tekniska arbete är avancerad systemutveckling i .NET Core/C#, React och Vue. Runt det använder vi oss av en bred palett av olika tekniska plattformar, verktyg och molntjänster för att bygga avancerade digitala lösningar för våra kunder.


Det kan röra sig om webbapplikationer, appar, API:er, webbplatser, administrativa system, skalbara molnlösningar, e-handelslösningar och mycket mer. Vi har gedigen expertis inom detta och ett tydligt bevis på det är att vi rankas som nummer ett i Sverige på digital kompetens när kunderna sagt sitt i den stora byråundersökningen Årets Byrå 2023. Mer om vår vinst

 

Vår teknikportfölj

Vi har som mål att hålla en hög teknisk nivå i det vi levererar och har därför arbetat fram en balanserade teknikportfölj som innehåller de verktyg som vi behöver för att kunna bygga det vill - och behöver bygga för våra kunder.

Vi arbetar med

Vi arbetar inte/sällan med

  • Java (Spring), PHP (Laravel, Symfony), Python (Django, Flask) och Ruby (Ruby on Rails).
  • Linux och Apache
  • Angular
  • Drupal, Joomla

 

Här finns det givetvis undantag och vi befinner oss i en gråzon. Ett exempel är Node. I skrivande stund har vi inga kundprojekt som ligger i Node, men vi använder såklart Node i vårt arbete ändå för att hantera byggjobb eller sätta upp mockade servrar. Samma sak med Python. Vi kodar nästan aldrig i Python men vi har införlivat pythonkod som en del i andra system eftersom det var den optimala lösningen i just de projekten. Vi ser oss som selektiva utan att vara inskränkta.

Blandade typer av projekt

Ett typexempel på projekt är webbaserade applikationer med en javascriptdriven klient byggt i React eller Vue med ett API mot ett mellanlager. Detta använder vi för att samla och integrera en mängd olika delsystem som applikationen är beroende av, t.ex. affärssystem, order- och lagersystem, PIM:ar, Bank ID, headless CMS osv.


Det ser olika ut från projekt till projekt och vi väljer ut den teknik vi tycker om och litar på. Tittar man närmare på våra projekt så handlar det omtekniker som React, Vue, TypeScript, .NET Core/C#, Umbraco, Vite, Redis, YARP, OpenAPI, SQL Server, Node, Azure DevOps, Azure Cognitive Search och så vidare - listan kan göras lång.


De är inte ovanligt att vi bygger lösningar med ett CMS som bas. Där är dock CMS:et bara en del av lösningen och det krävs oftast integrationer med en rad andra system för att få till helheten. CMS:ets roll är att hantera content eftersom det är byggt för det men en typisk webb, består för våra kunder, även av funktioner och data. Data hämtar vi från andra system och integrerar med CMS:et och funktionerna bygger vi kring CMS:et.

Att arbeta på byrå

Att arbeta som systemutvecklare på en digitalbyrå skiljer sig från att arbeta på ett produktbolag eller som uthyrd konsult. Vi arbetar förvisso med liknande saker, men på ett annorlunda sätt.


På ett produktbolag arbetar du hela tiden med samma produkt inom samma bransch. På en byrå får vi hela tiden in nya uppdrag som går ut på att bygga olika typer av produkter inom vitt skilda branscher. Det gör arbetsveckorna mer varierade och för varje nytt uppdrag får vi ovärderlig erfarenhet från en ny bransch med nya spännande problem att lösa och blir väldigt snabbfotade internt.


Konsultbranschen bygger på att bli uthyrd till någon annan, sitta ute hos kund och arbeta enligt deras processer. På Limetta hyr vi inte ut våra medarbetare - vi fokuserar på att bygga starka team internt. Vi har den stora lyxen att inom rimliga ramar själva kunna välja vilka kunder och projekt vi vill arbeta med och fattar själva beslut om hur vi vill arbeta och organisera oss.

Att arbeta som systemutvecklare på Limetta

Limetta har ett gemensamt utvecklarteam

Vi har valt att inte dela upp de tekniska kompetenserna i ett frontend- och ett backendteam. Våra utvecklare har olika roller och kompetenser, men poängen med att ha ett gemensamt utvecklarteam är att våra projekt kräver ett väldigt tajt tekniskt samarbete för att kunna leverera på den höga nivå som vi gör och då är det bra att vi inte delar in oss i fack.

Hur vi jobbar med webbutveckling

Limetta är varken en teknikbyrå eller en UX- och designbyrå - vi är en fullservicebyrå

Utvecklarteamet är förvisso det största teamet på Limetta, men det betyder inte att Limetta bara fokuserar på teknik. Teknik behöver ett syfte, användarvänlighet och design för att få effekt och här arbetar det tekniska teamet nära UX- och designteamet. 

Vad vi erbjuder

Limetta har medarbetare över hela Sverige

Vårt kontor ligger i centrala Stockholm men fler av våra utvecklare arbetar från andra orter runt om i landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. Och även de som bor i Stockholm väljer ofta att växelvis arbeta hemifrån och från kontoret.

Lediga jobb

Projekt på Limetta


Större delen av vår nyutveckling sker i projektform och ett projektteam består typiskt av en projektledare, en strateg, en eller flera systemutvecklare (både backend och frontend), en UX-designer och en grafisk designer. Konstellationerna kan dels variera beroende på vilken projektfas man är inne i, dels på projektets inriktning.


I början av ett projekt är det mycket som behöver kartläggas, redas ut och planeras. Här kartlägger det kreativa teamet en utstakad strategi, mätpunkter, de olika behoven, användarupplevelse och designmanér samtidigt som teknikteamet inventerar datakällor, planerar API:er och sätter en teknisk arkitektur. Lite senare i projektet förflyttas fokus ofta från utforskande och planering till produktion. Det arbetet sker i sprintar med Jira som planeringsverktyg.


I teknikfokuserade projekt lägger vi ofta en hel del tid på en teknisk förstudie. Där behov finns bygger vi en prototyp som ”proof-of-concept” för att säkerställa att våra idéer kommer att fungera i praktiken. I ett tekniskt projekt tenderar också majoriteten av tiden att läggas på just systemutveckling eftersom det är kärnan i leveransen.


En hel del projekt drivs dessutom tillsammans med utomstående konsulter som sitter hos våra kunder. Det är inte ovanligt att kunder själva ansvarar för att anpassa sina egna system för en tjänst som Limetta sedan bygger ovanpå dessa. Våra kunder har ofta en hög grad av digital mognad och deras digitala tjänster är ofta hjärtat i deras verksamhet. Därför har de egna team som arbetar med dessa tjänster, men behöver oss som specialistkompetens och ett utifrån-och-in perspektiv. Som systemutvecklare på Limetta bygger vi både starka band med våra kollegor internt och med utvecklare ute hos våra kunder.

Systemutveckling - Avancerade projekt och lösningar - Limetta Digitalbyrå

Sveriges bästa byrå

2023 vann Limetta utmärkelsen Årets Byrå inom kategorin stora digitalbyråer. Här är det våra kunder som betygsatt oss – och inte en jury. För oss som arbetar på Limetta är det ett konkret bevis på att våra kunder gillar det vi bygger, att vi står oss bra i konkurrensen och att vår konsekventa satsning på att bara rekrytera de bästa systemutvecklarna i Sverige ger resultat.


För dig som funderar på att söka jobb hos oss är det ett löfte att du inte kommer att hamna i bakvattnet utan blir en del av ett rutinerat team som arbetar med avancerad systemutveckling, moderna tekniker och spännande projekt.

Vill du börja jobba hos oss?

Hör av dig till oss genom att maila ditt CV och/eller en länk till din LinkedIn-profil, tillsammans med ett personligt brev till

Jobb@limetta.se

Hör av dig!

Vill du komma i kontakt med oss?
Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.