user experience

Gamification - vad är det och varför är det bra för användarupplevelsen?

Att inkludera gamification, eller spelifiering, på sin webbplats har blivit allt populärare för att skapa engagemang, lojalitet och inte minst förbättra användarupplevelsen. I del 1 av vår miniserie berättar vi mer om vad det är och om 5 fördelar. I del 2 berättar vi om hur du kan spelifiera din digitala tjänst.

 

Vad handlar gamification om?

Gamification, eller spelifiering, är ett begrepp som används inom spelindustrin men som blivit allt vanligare inom marknadsföring, webb- och apputveckling. Kort och gott innebär det att man adderar spelelement och speldesign till sin sajt eller app för att engagera och motivera människor att nå sina mål. Genom att dra nytta av det som engagerar och lockar med spel kan man skapa en minnesvärd digital upplevelse. Det handlar om att jobba med positiv förstärkning för att på så sätt öka användarnas engagemang, få en ökad lojalitet och skapa en rolig och trevlig användarupplevelse.

Här är några spelelement som kan användas:

  • Mål - att användaren når fram till något.
  • Framsteg - att visa på en progress.
  • Utmaningar och tävlingar - att användare kämpar för att vinna eller uppnå något. Individuellt eller i samarbete med andra.
  • Motiverande belöningar - att användare får något i utbyte mot en handling. T ex poäng, märken, bonusar eller motiverande meddelanden.

 

Gamification - vad är det? 5 fördelar för användare

1. Ökat engagemang 

En av de främsta fördelarna med gamification är att det kan skapa ett ökat engagemang hos användarna. Spelmekanismer som skapar ett aktivt engagemang har en förmåga att attrahera nya användare och behålla befintliga. Det kan även kan göra att användarna spenderar mer tid på din webbplats och att du skapar en bättre användarupplevelse.

2. Skapar motivation

UX Gamification skapar motivation hos användarna genom uppmuntran och positiv förstärkning. Det kan handla om olika typer av belöningar som ger dem en känsla av att prestera och göra framsteg. Du kan motivera användarna genom att belöna dem med hjälp av poäng efter att de slutfört en uppgift eller ge dem exklusivare erbjudanden om de når en viss nivå. Men besökaren får inte bli besviken och belöningen måste vara värd att kämpa för.

3. Skapar en minnesvärd upplevelse 

En annan fördel med gamification är att det kan skapa en bättre användarupplevelse som är både roligare, intressantare och mer minnesvärd. Det i sin tur kan göra din webbplats, app eller tjänst mer konkurrenskraftig - att du blir ihågkommen i bruset av aktörer och varumärken. Så gör upplevelsen både rolig och personlig, samtidigt som du uppmuntrar din kund att konvertera.

4. Starkare kundrelationer

Människor kommer i regel ihåg saker bättre om de interagerar med något än om de bara hört eller sett information. Interaktioner skapar därför ofta en starkare relation till företaget. Gamification är därför ett bra verktyg för att förpacka information så att dina besökare kommer ihåg den. Utöver att ge användarna extra värde och en mer minnesvärd upplevelse, kan gamification ge dig möjligheten att lära känna dina kunder, vad de gillar och vad som motiverar dem till att handla eller konsumera information.

5. Ökad lönsamhet

Genom att du motiverar och skapar engagemang ökar chansen att besökaren stannar längre än den vanligtvis skulle göra. Gamification med tävlingar och utmaningar kan också ge dem en anledning att besöka sidan regelbundet. När de spenderar mer tid ökar också chansen att de konverterar. Till exempel att de handlar mer i er e-handel, att de konsumerar mer information o.s.v.

Sammanfattning

Gamifiering kan ses som en process, en strategi eller ett verktyg för att göra användarupplevelsen mer attraktiv och minnesvärd. Det handlar om motivation genom positiv förstärkning. Genom att dra nytta av det som engagerar och lockar med spel kan du göra interaktionen på en webbplats roligare, skapa en härligare användarupplevelse, skapa starkare kundrelationer och ökad lönsamhet. 

Behöver du hjälp att engagera dina användare? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Läs även