Att jobba som

Frontendutvecklare

Som frontendutvecklare på Limetta är du i händelsernas centrum. Vi samarbetar tätt med både designteamet och backendteamet för att skapa spännande webblösningar. 

Det kan vara allt från webbapplikationer utvecklade i React eller Angular till responsiva webbplatser och kampanjwebbar.

Vår verktygslåda

I vår verktygslåda hittar du SASS, ofta i kombination med foundations gridklasser. Vi kör Gulp för automatisering, byggen och serverfunktionalitet under utvecklingsarbetet. I nästan alla projekt arbetar vi i en separat frontendmiljö, skiljd från backendkoden. Det gör att vi kan arbeta i snabba iterationer med de verktyg som passar oss bäst. Den byggda koden exporteras sedan automatiskt in i eventuella backendplattformar, t.ex. ett CMS. Vi har också rena webbapplikationer som är byggda i Angular ellerReact. På senare tid har vi uteslutande valt React vid nyutveckling; mycket på grund av dess fina prestanda.

Vi älskar prototyper

Vi arbetar nästan uteslutande prototypbaserat. Prototyperna fyller två funktioner: dels är det ett bra sätt att bygga och testa responsiva gränssnitt, dels ger det oss stor frihet att arbeta med snabba iterationer utan att behöva ta hänsyn till backend. Men även om vi mockar data och innehåll så håller prototyperna full produktionsstandard. På så sätt kan vi implementera dem i backend direkt efter att prototypfasen är avslutad. För dig som frontendutvecklare innebär detta arbetssätt stor frihet att arbeta fristående med din frontendlösning. Refaktorering och snabba förändringar kan du implementera direkt utan att det får konsekvenser för backend.

När vi bygger prototyper använder vi oss av någon form av templating engine. Just nu kör vi Nunjucks via Gulp/Node. Att jobba modulärt med en templating engine har massor av fördelar. Dels behöver man bara ändra i koden på ett enda ställe för att det ska slå igenom överallt trots att man inte har ett CMS i botten, dels delar man redan i frontendfasen upp sidorna i partials. Det underlättar när backend ska implementera dem i sitt CMS eller sin .NET-lösning. Utöver det har man möjlighet att skriva scriptblock som genererar långa listor eller annat innehåll som behövs för att testa sidorna.

Webbapplikationer

En del av våra projekt är rena webbapplikationer som till stora delar byggs i Javascript. Här blir applikationsstrukturen väldigt viktig och React, ofta ihop med Redux, är ett bra ramverk för att skapa denna struktur. Vi strukturerar koden i komponenter. Det gör att vi kan isolera funktionalitet, får återanvändbara komponenter och får större kontroll över hur olika komponenter kommunicerar och interagerar med varandra. Ibland vävs webbapplikationen in i en backendlösning där vi drar fördel av .NET MVC, andra gånger bygger vi bara ett API i .NET och låter React hantera all logik, routing m.m.

Eftersom e-learning och e-handel är två områden som vi är starka inom så är det oftast inom något av dessa två områden som vi bygger webbapplikationer. Framför allt inom e-learning finns det gott om spännande problemställningar och kreativa gränssnitt som behöver utvecklas. Ljud, video, drag and drop, animationer, automaträttning av övningar är exempel på sådant man får utveckla. Att det vi utvecklar kommer till nytta i undervisningen i skolan gör det extra kul.

Responsiva webbplatser

Responsiva webbplatser är det andra stora området som vi arbetar mycket med inom frontend. Initialt i projekten fungerar vi som bollplank till UX och design för att stämma av att det vi vill skapa inte bara är funktionellt och snyggt utan även går att koda på ett vettigt sätt.

Som vi har varit inne på tidigare är prototyper en viktig del i arbetsprocessen vi bygger dem mobile first och lägger stor vikt vid att ha ordning och reda i våra projekt, t.ex. genom att strukturera SASS-filerna logiskt. All pakethantering för javascript görs via npm.

Hör av dig!

Vill du komma i kontakt med oss?
Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.