Vad är GIT och GitHub? - Limetta Digitalbyrå
Teknik

Versionshantering med Git och GitHub – vad är det?

Med versionshantering i Git och GitHub kan man effektivisera utvecklingsprocessen i ett projekt. En del säger till och med att det är versionshantering när den är som bäst. Vi berättar mer om vad Git är och vad det kan innebär det för dig som kund.

 

Vad är GIT och GitHub?

Git är ett versionshanteringsprogram som blivit ett populärt verktyg för både företag och utvecklare över hela världen. Programmet installeras lokalt på en enhet och kan hantera allt från små till stora projekt.

Till skillnad från andra versionskontrollsystem (VCS), som ofta spar en lista över ändringar som gjorts i varje fil, lagrar Git varje sparad version som en ”ögonblicksbild”. Ungefär som ett fotoögonblick. Att spara kod på det här sättet innebär att man enkelt kan gå tillbaka eller hänvisa till en tidigare version. Det här är bra om man behöver backa om något fel upptäcks längs vägen.

För att kunna hantera versionshanteringen externt används plattformen GitHub. Här lagras koden molnbaserat. Det gör det lättare för utvecklare att jobba med samma projekt samtidigt och från olika håll, och ändå ha håll på kodändringar i realtid.

Git lagrar varje sparad version som en ”ögonblicksbild”, ungefär som ett fotoögonblick - Limetta Digitalbyrå

Git lagrar varje sparad version som en ”ögonblicksbild”, ungefär som ett fotoögonblick

Med ett versionshanteringsprogram kan utvecklare hålla koll på:
  • Vilka ändringar som är gjorda och var
  • Vem som gjorde ändringen
  • När en specifik ändring gjordes

 

Git och GitHub i korthet:

GIT - är en lokal programvara för versionshantering. Utvecklare kan spara ögonblicksbilder av sina projekt över tid. Det passar oftast bäst för individuell användning.

GitHub - är en webbaserad molnplattform. Förutom att innehålla Gits funktioner finns även projekt- och teamledningsfunktioner. Plattformen möjliggör även att man kan samarbeta och se ändringar i realtid.

Versionshantering med Git och GitHub – vad är det?  - Limetta Digitalbyrå

För- och nackdelar

+ En fördel är att flera utvecklare kan arbeta på samma projekt samtidigt. Man kan se både sina egna och andras kodändringar, och få en överblick över hur projektet går. Alla teammedlemmar kan hålla sig uppdaterade om vad som är klart och vad som finns kvar att göra. Detta gör det möjlighet att anpassa sitt arbete vilket effektiviserar utvecklingsprocessen.

+ Med versionshantering kan man spara olika filer eller versioner under de olika stadierna av ett projekt. Detta gör det lättare att åtgärda fel och misstag som kan uppstå under utvecklingen. Om din programkod av någon anledning skulle försvinna lokalt kan du alltid hitta den senast uppladdade versionen på GitHub (förutsatt att du använder molnet).

+ Projekt- och teamledningsfunktioner gör att man kan tilldela uppgifter till teammedlemmar. Det går även att ange behörigheter och roller för samarbetspartners.

+ Programmet är stabilt och har öppen källkod. Likt många andra stora plattformar finns också ett stort community. Vinsterna blir att utvecklare kan interagera och bidra till varandras kod för att ändra eller förbättra den.

- Att inte synka filer tillräckligt ofta är ett av de vanligaste misstagen. Det är därför viktigt att hämta och ladda upp kod regelbundet för att se till att de är aktuella. Det här är också en av de få manuella steg man behöver göra, men det är inte unikt för dessa typer av program.

- Programmet kan köras både lokalt och i molnet. Nackdelen med lokalt installerad programvara gör att man inte kan se realtidsändringar. Risken finns då att man skriver över varandras kod. Använder man däremot GitHub lagas allt i molnet och ändringar kan ses direkt.

 

Vad innebär versionshantering för mig som kund?

Vad innebär versionshantering med Git och GitHub för mig som kund?  - Limetta Digitalbyrå

Fördelarna med versionshanteringsprogram som Git är många. Bland annat kan det öka produktiviteten som i slutändan ge nöjdare kunder och bättre användarupplevelser.

Eftersom både kunder och marknader är i ständig utveckling gäller det för företag att vara agila. Program och verktyg som underlättar för utvecklingsteamet, kan göra att ni snabbare kan möta förändrade behov. Ni blir helt enkelt mer agila och har möjlighet att vinna stora konkurrensfördelar.

Metoder och verktyg som effektiviserar arbetssätt och processer kan också spara projekt både tid och pengar. Med en ökad produktivitet för utvecklingsteamet, som Git och GitHub medför, kan ny funktionalitet levereras löpande och snabbare till slutanvändarna. Funktionalitet som förbättrar användarupplevelsen kan i sin tur ge en rad fördelar så som ökad konvertering, nöjdare kunder och ökad lönsamhet.

Effektivare och automatiserade processer och flöden gör även att mer tid kan läggas på viktiga affärskritiska uppgifter, snarare än repetitiva måsten.

Utöver GitHub finns även Azure DevOps som vi på Limetta ofta arbetar med. Läs mer om Azure och DevOps metodologin.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med versionshantering, eller behöver ni bli mer agila och höja kvaliteten på er digitala produkt eller tjänst? Tveka inte att kontakta oss!


Vill du veta mer om hur
vi kan hjälpa dig?


Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta oss


Läs även

Hör av dig!

Vill du komma i kontakt med oss?
Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.