Minimum Lovable Product (MLP) - få användare att älska en produkt
User experience

Minimum Lovable Product (MLP) - så får man användare att älska en produkt

När man ska designa och utveckla digitala produkter och tjänster är det avgörande att välja rätt strategi för att maximera användarnas engagemang och lojalitet. Det är också viktigt att fokusera på att generera kundvärde så snabbt som möjligt för att uppnå de bästa resultaten. En metod som har blivit alltmer populär och effektiv inom innovation och produktutveckling är metoden Minimum Lovable Product (MLP).

I den här artikeln förklarar vi vad det är, vad skillnaden är mot den mer välkända metoden Minimum Viable Product (MVP) och hur man kan dra nytta av en MLP i en digital satsning.

Kunderna vill inte bara använda produkten - de vill älska den

Historiskt sett har företag ofta fokuserat på att snabbt får ut produkter på marknaden för att sedan jobba agilt och iterativt med att förbättra och lägga till funktioner. Från det här har metoder så som Minimum Viable Product (MVP), som syftar till att snabbt lansera minsta fungerande produkt blivit ett buzzword. Men att snabbt få ut något på marknaden är långt ifrån allt som krävs för att lyckas i det långa loppet.
Värdet som produkten erbjuder kunderna är minst lika viktigt. När vi fokuserar mer på värde leder det till att vi skapar en produkt eller tjänst som löser kundernas problem och gör dem attraktivare, snarare än att lansera produkter för sakens skull. Det här har lett till en vidareutveckling av MVP till MLP - Minimum Lovable Product.

Minimum Lovable Product (MLP) - Få användare att älska en produkt!

Vad är Minimum Lovable Product (MLP)?

Minimum Lovable Product (MLP), eller minsta älskvärda produkt som det kallas på svenska, är ett koncept eller strategi inom produktutveckling. I en MLP strävar man efter att skapa och lansera en produkt som inte bara uppfyller de grundläggande behoven hos användarna, utan också väcker starka positiva känslor – något som gör att användarna blir entusiastiska och engagerade. Här spelar design, UX och användarupplevelsen en viktig roll.


I en MLP lägger du till designelement och engagerande funktioner som inte bara gör produkten användbar, utan också älskvärd. Målet är att skapa en produkt som skapar en känslomässig koppling med användarna, ger dem en positiv och minnesvärd upplevelse samt uppfyller deras djupare behov och önskemål.

Riskerna med en MVP som man undviker med MLP

Användare och kunder idag är kräsna, har dåligt tålamod och är snabba att bestämma sig för om de gillar det de ser eller inte. Och har de väl bestämt sig för att något är dåligt är det otroligt svårt att få de att ändra sin uppfattning. Man arbetar i uppförsbacke och även om man mot förmodan skulle överträffa deras förväntningar är de kanske inte ens benägna att lyssna eller titta. Ger man istället ett gott första intryck är det lättare att upprätthålla intresset.

 

Vad är skillnaden mellan MVP och MLP? - Limetta Digitalbyrå

Vad är skillnaden mellan MVP, MMP och MLP?

 

  • I en Minimum Viable Product (MVP) – minsta fungerande produkt - ligger fokus på att tillgodose de mest grundläggande behoven och att snabbt lansera och testa en idé för att samla in feedback och data från användare. Med en MVP får man i ett tidigt skede värdefull feedback på vad som är bra och vad som behöver vidareutvecklas. När en idé testas tidigt finns det också möjlighet att göra om och göra rätt utan att behöva ta stora steg tillbaka i utvecklingen. Läs mer om MVP.

  • Minimum Marketable Product (MMP) / Minimum Sellable Product – minsta säljbara produkt – är en vidareutveckling av en MVP där man fokuserar på att lanserar något som kan ses som en beta-version av en produkt.

  • I en Minimum Lovable Product (MLP) – minsta älskvärda produkt - fokuserar man på att inte bara lösa problemet utan också att skapa en positiv användarupplevelse redan från start. Man kan sammanfatta det som att MLP tar det ytterligare en nivå och adderar tid och kärlek på att ta fram designelement och funktioner som gör produkten attraktiv och älskvärd, snarare än att användarna bara tolerera den. Man fokuserar alltså lite mer på UI (design och visuella upplevelsen) och UX (användbarhet och användarupplevelsen), men det är fortfarande inte den slutgiltiga versionen av produkten.
MVP vs MMP vs MLP - Limetta Digitalbyrå

Varför behöver en produkt vara älskvärd?

Föreställ dig att du bor i en mindre stad som bara har ett café med en enkel meny. Som invånare i staden är du nöjd med det. Du är glada att det ens finns ett café att gå till. Om fler caféer skulle etablera sig blir utbudet större, valmöjligheterna fler och besökarna så småningom mer kräsna. Caféerna behöver då tänka mer på vad man erbjuder på menyn, hur lokalen ser ut och andra element som påverkar att användarna får en positiv upplevelse av cafébesöket. På samma sätt är det med digitala produkter och tjänster. När konkurrensen om kunderna är stor behöver man kunna differentiera sig mot konkurrenter och öka kundlojaliteten. Att göra sin produkt eller tjänst älskvärd är då ett bra förhållningssätt för att nå större framgång.

MVP vs MLP. Viable vs Loveable  - Limetta Digitalbyrå

Fördelar och nackdelar med MLP

+ Starkare engagemang

När användare älskar produkten, är de mer benägna att använda den regelbundet och rekommendera den till andra. Detta kan öka användarbasen och öka produktens popularitet.

+ Högre kundlojalitet

Användare som älskar produkten är mer benägna att förbli lojala och fortsätta använda den över tid. Detta kan minska kundavhopp och ge en stabil kundbas.

+ Ökad tillväxt

Eftersom MLP representerar det minsta som krävs för att kunderna ska älska en produkt, snarare än att bara tolerera den handlar det också om kundnöjdhet och att sätta kundupplevelse i fokus. Det i sin tur är kopplat till verksamhetens tillväxt, så med en mer älskvärd produkt kan du öka tillväxten.

+ Minskad support och underhåll

Användare som älskar produkten kan vara mer toleranta mot mindre buggar eller problem, vilket kan minska belastningen både på kundsupport och förvaltningsteamet.

+ Samla in användardata och feedback

Engagerade användare är mer benägna att ge värdefull feedback och data som kan användas för att förbättra produkten ytterligare.

Tids- och resurskrävande

Att utveckla en MLP kan vara mer tids- och resurskrävande än att skapa en enklare MVP. Det kan vara svårt att begränsa sig till att skapa minsta älskvärda produkt, ofta vill man designa sin vision och slutgiltiga produkt och riskerar att överskrida tidsplan och budget. Det är därför viktigt att balansera älskvärdhet med tid och budget.

 

MVP eller MLP: Vilken metod ska du välja?

Det korta svaret är att det beror på vilket typ av projekt det handlar om och i vilken fas projektet befinner sig i. Om du inte har så mycket information om målgruppen och om målet är att snabbt validera en idé eller ett produktkoncept och att samla feedback för att vidareutveckla, då kan en MVP vara den bästa metoden och tillvägagångssättet.

Är målet i stället är att skapa en produkt som kunderna kommer att älska, samtidigt som du vill öka kundlojaliteten eller differentiera dig från konkurrenter, då kan en MLP vara det bättre alternativet. Oavsett vilken metod man väljer, så är båda metoderna en iterativ process. 

Slutligen

Minimum Lovable Product (MLP) är ett koncept eller strategi för produktutveckling som inte bara gör produkten användbar, utan också älskvärd. Det kan vara särskilt värdefullt när du vill bygga starka relationer med dina användare och skilja dig från dina konkurrenter. Men det är viktigt att säkerställa att det är rätt strategi för just ditt projekt genom att överväga tid, resurser och mål för din digitala satsning.

På Limetta hjälper vi kunder med både MVP och MLP-projekt. Vill du ha hjälp med din digitala satsning? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Läs även