User Experience

Infografik, Del 3 av 3: Bra att tänka på!

Då var det dags för den tredje och sista delen i vår artikelserie om Infografik. Nu när du vet vad infografik är och vilken nytta den kan ha, så är det dags för dig att börja visualisera. Om du inte läst de andra hittar du dem här – del 1 och del 2.

Det är inte alltid lätt att göra något komplicerat begripligt. Därför vill vi ge dig några tips som kan vara bra att tänka på när du ska visualisera data med hjälp av infografik.

  1. Fokusera på nyttan. Vad syftar datan till? Vad vill du uppnå och förmedla? Data ska kunna presenteras på ett sätt som gör den snabb att konsumera. Syftet ska samtidigt nå ut till rätt målgrupp för och få dem att agera och på så sätt uppnå ett mål du satt upp.

  2. Koppla till en kontext. Infografik ger en summerande överblick. I de fall användaren vill ha fördjupad information bör synliga alternativ för att ta del av mer information finnas tillgängligt. Det kan till exempel vara en länk till att läsa mer eller genom att tillgängliggöra sin informationsgrafik i rätt kontext redan från början så att det får ett sammanhang.

  3. Välj en begränsad färgpalett. Att använda färger är ett kraftfullt kommunikationsmedel om det används på rätt sätt. Några få utvalda färger är mer visuellt tilltalande och gör det lättare att rikta uppmärksamhet till olika element. För många färger ökar den kognitiva belastningen och gör det svårare att processa och ta till sig informationen. Man bör även tänka på att ha tillräckliga kontraster så att man får en god läsbarhet. Följ gärna de riktlinjer som finns (WCAG) för att se till att så många som möjligt kan ta del av innehållet oavsett funktions- eller synnedsättningar.  

 

Här är några exempel:

Dålig kontrast jämfört med bra kontrast

Många färger ger ett rörigt intryck.

En begränsad färgpalett inger lugn.

Infografik i kontext

4 viktiga lärdomar om infografik

 

För att summera det vi lärt oss om infografik har vi sammanställt 4 viktiga lärdomar:

  1. Människor är bättre på att uppfatta och förstå bilder än text. Infografik som adderar mening till data kan därför göra din information både lättare att förstå och enklare att ta till sig.

  2. Att använda infografik för att presentera data som till exempel siffror, processer eller händelser gör att din målgrupp förstår dina budskap redan vid första anblick. Du kan på ett effektivt sätt fånga dina besökares uppmärksamhet.

  3. Förutom en snabb överblick så väcker infografik nyfikenhet. Genom att sätta informationen i ett sammanhang kan det bli både unikt och iögonfallande. Gör du det riktigt bra kan du verkligen få dina besökare att haja till så att de vill veta mer.

  4. Tröskeln för att dela infografik är betydligt lägre än för en längre text. På så sätt kan du nå ut till en bredare målgrupp.

Vill du ha hjälp att optimera din webbplats?

Nu när du vet lite mer om informationsgrafik kan du fundera på om det finns något på din webbplats som du kan visualisera. Lyckas du fånga dina besökares uppmärksamhet som du vill? Behöver du hjälp att visualisera eller optimera din webbplats. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss

Hör av dig!

Vill du komma i kontakt med oss?
Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.