7 kreativa tips - så klarar ditt företag krisen  - Limetta Digitalbyrå
Tips

Så kan strategi och kreativitet hjälpa företag att klara lågkonjunkturen - 7 tips att inspireras av

Alla kriser påverkar konkurrenssituationen och när lågkonjunkturen står för dörren måste både samhälle, företag och individer anpassa sig efter det försämrade ekonomiska läget. Men det finns sätt att ta sig igenom och kanske till och med gå starkare ur en lågkonjunktur. Här kommer 7 tips att inspireras av.

1. Var strategisk och kreativt och anpassningsbar

Vårt första tips är kanske det viktigaste men samtidigt det svåraste - du måste ta fram ditt kreativa kapital och vara beredd på anpassning. När dina kunders prioriteringar skiftar fokus, som det ofta gör i en lågkonjunktur, gäller det att hänga med och vara proaktiv. Det gäller att försöka vända en kris till sin fördel genom att anpassa sig till de nya förutsättningarna och att “tänka utanför den klassiska boxen”. Att tänka utanför boxen kan låta klyschigt, men det kan nog inte bli mer aktuellt än när konkurrenssituationen blir hårdare under en lågkonjunktur. 

7 tips - Så klarar företaget kris och lågkonjunktur  - Limetta Digitalbyrå

I goda tider kör man på av gammal vana, men när det går sämre blir man tvungen att ta sig ur gamla hjulspår. Kanske är det också därför det ur djupa kriser föds nya innovativa idéer. Se bara på alla restauranger (budget som lyx) som under coronakrisen snabbt blev tvungna att ställa om sina verksamheter. När restaurangbesökarna uteblivit började många erbjuda take-away eller hemkörning för att hålla sina verksamheter flytande. Hotellrum som ekar tomma erbjuds som alternativ till hemmakontor eller som boende för vårdpersonal.

En gemensam nämnare i dessa exempel är att man fått agera snabbt, strategiskt och kreativt för att anpassa sig till rådande omständigheter, samtidigt som man behövt vara kreativ och tänka i nya banor.

Ibland kan det vara svårt att komma igång med tankeprocessen. En användbar metod för att lösa komplexa problem, främja innovation och väcka kreativitet är "Design thinking". Det handlar i stora drag om att identifiera problem genom att utgå från användarna och på så sätt hitta och testa nya idéer för att kunna dra lärdom av de erfarenheter som upptäcks längs vägen. Är du nyfiken att veta mer om metoden kan du läsa vår artikel om Design Thinking.

 

2. Omvärldsbevaka och inspireras av andra

Fundera över hur ditt företag kan effektivisera och agera annorlunda. Kan ni ställa om er verksamhet under en period? Kan ni sälja era produkter/tjänster på nya sätt? Kan ni hitta nya återförsäljare, kundsegment eller nya marknader? Omvärldsbevaka och se vad dina konkurrenter gör som antagligen befinner sig i samma situation. Hämta inspiration från företag inom andra branscher och lär dig av deras framgång (eller misslyckanden).

Kan ni sälja era produkter på helt nytt sätt vid kris och lågkonjunktur? - Limetta Digitalbyrå

Kan ni sälja era produkter på helt nya sätt?

3. Investera i lågkonjunkturen

I en lågkonjunktur ändrar många sitt sätt att tänka, agera och konsumera och det är lätt att se problem framför möjligheter. Att anpassa sig efter en vikande efterfråga är inte alltid lätt. Ibland kan både företag och konsumenter helt enkelt behöva hålla igen. Men även om lågkonjunkturen innebär att du tillfälligt måste bromsa och på olika sätt effektivisera och göra besparingar, så kan det ändå vara en klok idé att planera långsiktigt och våga ha en framtidsvision. 

När vi står inför utmaningar som vi på ett eller annat sätt måste förhålla oss till här och nu, samtidigt som prognosen kanske är oviss, kan den långsiktiga planeringen självklart vara problematisk då ingen riktigt vet vad som väntar. Men många företag har också tjänster och produkter som passar bra i en lågkonjunktur.

Flera digitala underhållningsbolag fick under coronan ett uppsving när fler stannade hemma. De företag som har möjlighet eller vågar satsa bör därför fundera på att investera i en lågkonjunktur. Bland annat är investeringskostnaderna ofta lägre och chansen att vinna marknadsandelar om dina konkurrenter väljer att bromsa är större. 

Tänk efter vilka företag som ser ut att klara lågkonjunkturen, vad gör de bra och vad kan ni kan ta efter. Kan ni investera eller effektivisera något som gör att ni kan ställa om och tänka nytt? Kom ihåg att investeringar som görs i en lågkonjunktur kan gynna er när konjunkturen sedan vänder uppåt igen.   

4. Satsa digitalt

Det handlar kanske inte alltid om att satsa mer, utan att satsa rätt. Digitala investeringar kan bidra till förbättringar av både befintliga produkter, tjänster och processer. Att satsa digitalt kan göra ert företag mer agilt och mottaglig för snabba förändringar, vilket är just det som ofta krävs i en lågkonjunktur.

Genom att satsa digitalt kan ni optimera konvertering och jobba mer effektivt med varumärkeskommunikation. 

Idag är vi allt mer online, vi arbetar på distans och nya kundgrupper har fått ett digitalt beteende efter pandemin. Frågan är hur väl ni möter de nya kundernas digitala behov och förväntningar? Finns det något i er digitala närvaro eller i den digitala kundresan ni kan förändra, förbättra eller förenkla för att stödja det ökade digitala beteendet eller möta behovet hos nya kundgrupper? 

Det finns sätt att gå starkare ur en lågkonjunktur eller kris  - Limetta Digitalbyrå

Ibland kan man bli lite hemmablind och ha svårt att se saker utifrån kundernas perspektiv eller ens få tiden att räcka till. Vårt bästa tips är att ni tar hjälp av experter för att bena ut vad som kan förbättras och vilken investering som kan ha störst effekt. Ibland räcker det med mindre justeringar och i andra fall behövs det större omtag. I det sistnämnda kan man dela upp arbetet i mindre leverabler. På så sätt kan man förbättra saker i steg så att de blir en del av ert långsiktiga arbete. I vår artikel Så gynnar UX din affär berättar vi mer om hur investeringar i UX och användarupplevelsen kan skapa viktiga konkurrensfördelar.  

5. Värna om dina befintliga kunder

I sämre tider slåss fler konkurrenter om dina kunders uppmärksamhet. Att ha trogna kunder blir därför ännu viktigare i en lågkonjunktur. Förhoppningsvis har du arbetat med långsiktiga kundrelationer redan innan lågkonjunkturen slog till. Om inte, så är det dags att du börjar nu. Det gäller att identifiera kunder som är lönsamma och som företaget har eller kan få långsiktiga relationer med. Se därefter till att ha en tätare dialog med kunden om deras behov - kanske kan ert samarbete utvecklas och kontaktytan utökas?  

6. Fokuserar på kundvärde och lösningar

Oavsett om vi befinner oss i en hög-eller lågkonjunktur vill dina kunder veta vad ditt varumärke står för och hur dina produkter/tjänster löser deras problem på bästa sätt. I svåra tider blir däremot kunderna mer riskmedvetna och vågar ofta inte chansa. I vissa fall kanske man till och med väljer en dyrare produkt, tjänst eller leverantör om man känner till varumärket, vet att de är pålitliga och klarar av att leverera. Att fokusera på varumärkeskännedom, kundvärde och lösningar snarare än priset kan därför vara en bra strategi. 

Utgå från era erbjudanden och fundera kring vilket/vilka av dessa värden som är extra viktiga för kunden i en lågkonjunktur. Utbilda dina kunder om dina produkter/tjänster och lyft fram fördelar. Se om ni kan tydliggöra eller anpassa något i ert erbjudande för att visa att just er produkt/tjänst kan sänka kundens kostnader och öka deras intäkter.

Pris vs. Kundvärde  - vad är extra viktigt för dina kunder i en lågkonjunktur?  - Limetta Digitalbyrå

Pris vs. Kundvärde  - vad är extra viktigt för dina kunder i en lågkonjunktur?

7. Involvera dina medarbetare

I en lågkonjunktur behöver alla i företaget ta sitt ansvar och bidra till företagets överlevnad. Alla som har kundkontakt spelar en viktig roll i hur kunderna uppfattar företaget och i slutändan kundernas köpbeslut. Se därför till att skapa rätt förutsättningar för era medarbetare för att kunna prata om ert varumärke och era produkter eller tjänster.

Transparens och ärlighet är också viktigt i tider av oro och spekulationer. Var öppen med hur det går för företaget och vilka åtgärder ni gör för att hantera situationen. Genom att kontinuerligt involvera och informera medarbetarna om läget och eventuella åtgärder kan ni skapa en starkare teamkänsla. Det i sin tur bidrar till en starkare framtidstro om att tillsammans tar vi oss igenom krisen! 

Krig, kris och lågkonjunktur - det finns sätt att gå stärkta ur detta - Limetta Digitalbyrå
Avslutningsvis

Det finns såklart aldrig några enkla lösningar på komplexa problem, men vi hoppas ändå att vi kunnat ge lite inspiration och framtidshopp i en tid av oro och ovisshet. Behöver ni hjälp att se över er digitala närvaro eller vill veta mer om vilka digitala satsningar som kan ha störst effekt för ert företag - kontakta oss så hjälper vi er utifrån era förutsättningar.

Läs även

Hör av dig!

Vill du komma i kontakt med oss?
Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.