Limetta utvecklar Lexia Provia inom e-learning

Nyhet

Lexia hjälper elever med dyslexi att ta till sig läsprocessen, och övningarna anpassas efter varje enskild elevs kunskapsnivå och svårigheter. Provia är ett testverktyg som samverkar med Lexia. Ett test ger lärare svar på vilka underliggande svårigheter som ställer till problem för eleven. Därefter kan Prova tillverka övningar i Lexia för att eleven ska kunna öva inför nästa provomgång.

Limetta lanserar Lexia Provia som digitalt läromedel för Sanoma

 

Limetta lanserar Lexia Provia som digitalt läromedel för Sanoma

Förstudie kring Lexia Provia (L&P) och digitala läromedel

Som ett första steg i det komplexa digitaliseringsprojektet genomförde Limetta en omfattande förstudie. Vi intervjuade författarna Olle Gunnilstam och Martti Mårtens samt nyckelpersoner på läromedelsförlaget Sanoma Utbildning och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Uppdraget var att webbifiera de två produkterna Lexia och Provia till en produkt som är anpassad efter dagens teknik och skapa en webbapplikation som förenklar för lärarna att göra ett bra jobb samt lyfta elevernas kompetens.

För att programmet skall bli en framgång så måste det finnas möjlighet att stödja samtliga plattformar och nya hårdvaror. Tillgänglighet är en annan viktig faktor att ta hänsyn till då det bör finnas stöd för WCAG 2.0 och SPSMs rekommendationer.

Lexia Provia som webbapplikation

Designen i nya Lexia Provia är anpassad efter dels vilken enhet och skärmupplösning som används utan att förta en modern och intuitiv design. Interaktionsdesignen måste vara uppbyggd genom snitslade banor så att det blir enkelt att gå igenom de olika övningsmomentens flöden.

I övrigt är webbapplikationen L&P utvecklat utifrån följande krav och önskemål:

Anpassningar

 • Övriga läromedel anpassas till L&P
 • Det nya läromedlet sätter användaren i fokus
 • Provia ska ge förslag till övningar i Lexia
 • Provia ska ge förslag på övningar ur anda läromedel
 • Integration ska resultera i individanpassat läromedel

Design

 • Webbapplikationen skall ha en intuitiv och modern design 
 • Förenkla och anpassa designen efter dagens möjligheter
 • Webbapplikationen skall ha en responsiv webbdesign
 • Interaktionsdesignen måste vara uppbyggd genom snitslade banor för övningsmomenten
 • Webbapplikationen design måste fungera oavsett vilken enhet som används

Teknik

 • Anpassa L&P till modern webbteknik
 • Stödja samtliga plattformar och nya hårdvaror
 • Följa WCAG 2.0 och SPSM riktlinjer
 • Enklare att skapa nytt läromedel, enklare uppdateringar av nya funktioner.
 • LP ska ha en ökad tillgänglighet genom den utbyggda internetuppkopplingen i skolorna

Slutresultatet enligt Sanoma

Så här beskriver Sanoma Utbildning slutresultatet:
Lexia är utformat i enlighet med den senaste kunskapen inom dyslexiforskning vad gäller själva läsprocessen och i enlighet med de vedertagna kunskaperna inom afasiologin. Programmet ger möjlighet att anpassa språkövningar efter elevers behov och förutsättningar. I nya Lexia är det väldigt lätt för pedagogen att hitta och anpassa övningar som är både pedagogiskt korrekta och på precis rätt nivå för varje enskild elev. Det gör att eleven tidigt får känslan av att lyckas, vilket ger självförtroende och gynnar språkutvecklingen.”

Om Sanoma

Sanoma är en koncern inom media och läromedel med cirka 10.000 medarbetare runt om i Europa. Verksamheten bygger på hög kvalitet, relevant och fängslande innehåll som erbjuds miljontals människor förpackade i attraktiva varumärken.

Sanoma publicerar över 250 magasin och flera ledande tidningar, driver sex framgångsrika läromedelsföretag, flera TV- och radiostationer samt etablerar en växande digital närvaro på sina kärnmarknader med flera framgångsrika webbplatser, appar och digitala tjänster.

2015-02-25

Hör av dig!

Vill du komma i kontakt med oss?
Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.