Nytt digitaliserings-projekt med SSU

Nyhet

Vi inleder ett projekt med SSU för att utforska möjligheten att låta medlemmar ta ställning i politiska frågor och bidra till organisationens prioriteringar online.

- "Vi har insett att våra gamla sätt att organisera ungdomar i huvudsak genom fysiska möten har för höga trösklar. Målet är att möjliggöra ett fullgott politiskt engagemang för ungdomar på deras villkor, när det passar dem och där det passar dem", säger Youbert Aziz, kommunikationschef och projektledare för SSU:s digitalisering.

Det initiala projektet genomfördes med gott resultat och utvärderas framöver för att dra lärdomar för hur man bäst kan driva framtidens politiska ungdomsförbund digitalt. Projektledare är Philip Cristofor som i sin ungdom satt i SSU Örebros distriktstyrelse och har erfarenhet av de utmaningar som krävs för att skapa engagemang.

SSU digitaliserar - Medlemmar prioriterar online - Limetta Digitalbyrå

Limettas projektledare, Philip Cristofor

 

SSU är socialdemokraternas ungdomsförbund. De samlar unga människor med socialdemokratiska värderingar som vill vara med och skapa förändring. Med över 10 000 medlemmar från hela Sverige är de en betydande kraft i samhällsdebatten.

2020-04-03

Hör av dig!

Vill du komma i kontakt med oss?
Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.