Vad menar vi egentligen?

Ordlista

För oss är det lika viktigt för oss att förstå våra kunder som att våra kunder förstår oss. Att slänga sig med obegripliga termer och ord tycker vi känns poänglöst. 

Här förklara vanliga termer som brukar dyka upp inom digitala projekt.

A.


A/B test

A/B-testning utförs när man vill se vilken version av en sida på webbsidan som presterar bättre. Man visar två  olika varianter av samma sida på webbsidan till motsvarande besökare samtidigt och ser vilken som får en bättre konvertering och på så sätt lär sig vad som lockar besökare till webbsidan.

 

Acceptanskriterier

Acceptanskriterier är vanliga i agila metoder. Det är kriterier som definieras vid planering och funktioner som bör uppnå acceptanskriterier för att godkännas. När man definierar acceptanskriterier vet både beställaren och den som utvecklar funktionen hur funktionen ska fungera efter implementering.

 

Acceptanstest

När en sajt är färdig implementerat måste det kvalitétsäkras. Acceptanstest är de tester våra kunder gör för att kunna känna sig  säkra i att leveransen möter kraven i både design och funktionalitet.

 

Agil

Ordet “agile” betyder “vig” eller “lättrörlig”. Att jobba agilt är alltså att jobba enligt ett rörligt arbetssätt, eller mer exakt att jobba i korta cykler med täta intervall/iterationer. 

 

ANVÄNDARUPPLEVELSE

Även känt som user experience, innefattar hela användarens interaktion och upplevelse av en webbplats, artefakt eller produkt. Upplevelsen av en webbplats är helheten av parametrar som hur snabbt sidan laddar, om innehållet är relevant och logiskt sorterat, om användaren tilltalas av utseendet osv.

 

API

Ett API (Application Programming Interface) är ett strukturerat sätt att hämta och lämna data. Ett API sammankopplar en app eller webbplats med en källa med data.

 

B.


BACKEND

Backend är alla bakomliggande system som körs på servern t ex databaser, CMS, integration mot andra system och API:er.

 

Bildhantering

Bildhantering är hur bilder ska visas och hanteras vid olika upplösningar, dvs dator, läsplatta och mobilt. Samt hur bilden ska bete sig om man tex vänder på enheten.  
Frågor som brukar uppstå är bland annat; Ska det finnas flera storlekar och/eller beskärningar av samma bild? Vilka generella storlekar behövs (small/medium/large)?

 

breakpoint

Breakpoints eller brytpunkter är specifik bredd på webbläsarfönstret där innehållet anpassas för en responsiv design. Brytpunkterna är baserade på aktuella storlekar på laptop, läsplatta och mobil. 

 

bRIEF

Brief betyder "kort", det kan dock tolkas som uppdragsbeskrivning. Uppdragsbeskrivningen får man av beställaren för att veta vad som förväntas av projektet.

 

Browserkompatibilitet

Browserkompatibilitet är att veta vilka webbläsare som ska stödjas för webbsidan. Att stödja gamla webbläsare kan ge pengar för stunden men om programmeringen påverkar hastigheten för moderna webbläsare så kan det ge mindre intäkt totalt.

 

BUGG

Bugg är ett annat ord för defekt i en kodsträng som måste åtgärdas.  Bugg kan leda till att webbsidan ger felaktig resultat eller i värsta scenario att webbsidan kan gå ner.

 

C.


Cachebuster

Cachebuster är en unik del av kod in i en sida eller en tagg  som förhindrar en webbläsare från återanvända tex en annons som har redan sett och cachade, eller sparas till ett temporärt minne fil

 

CALL TO ACTION

Ett designat element med uppmanande text som får användaren att snabbt klicka på det och utföra något som t ex en intresseanmälan, ett köp, ladda ner en fil etc.

 

CANONICAL URL

En sida ska endast ha en URL även om den ligger på fler ställen i strukturen, så sökmotorerna vet vilken de ska presentera. Canonical URL är ett HTML-element som hjälper webmasters förhindra dubbletter.

 

CMS

CMS står för Content Management System och är ett innehållshanteringssystem för att redigera innehållet på en webbplats. Exempel på CMS är Episerver, Umbraco eller Wordpress.

 

Code review

För att säkerställa att ens kod håller korrekt kvalité går man igenom koden som har skrivits med en annan utvecklare, dvs code review.

 

CONTENT

Med content menar man själva innehållet på en webbplats. Det kan röra sig om bilder, text, video, ljud och nerladdningsbara filer. När ramverket för en webbplats är byggt fyller man sajten med content, dvs innehåll.

 

COOKIE

En cookie eller kaka är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i webbplatsbesökarens dator för att känna igen användaren vid nästa besök.

 

D.


defekt

Ett vidare begrepp än bugg. En defekt kan innebära att funktionen inte möter kraven, fel i UX eller design som har skapat en avvikelse behöver nödvändigtvis vara en trasig kodrad.

 

Defektrapport

För att testa på effektivast sätt skapar man en defektrapport och skriver ner alla defekter i rapporten. När man har testat färdigt lämna man över defektrapporten tillbaka till utvecklarna för att åtgärda buggarna. 

 

Definition of done

När en uppgift är färdigutvecklat, testat och godkänt så är det done. Det är definitionen av done, en metod för att definiera när en funktion är klar.

 

DeplOyment

Deployment betyder lansering. Lansering sker när webbsidan är redo att publiceras publikt. 

 

Duplicate Content 

Duplicerat innehåll innebär att du har samma innehåll presenterat på två olika URL:er på din hemsida. Detta kan medföra problem med din SEO då sökmotorerna inte gillar att du använder samma innehåll flera gånger utan föredrar unikt innehåll.

 

E.


Effektmål

Alla projekt har ett mål, effektmål är den effekt som förväntas av ett projekt. Det kan syfta tex på att lyfta lönsamheten, ökad försäljning eller bättre kvalité. För att veta vad man har för effektmål bör man även sätta upp projektmål som leder fram till önskad effekt och mål

 

E-handel

E-handel är när ett företag säljer, köper eller byter produkt, tjänst över Internet. En stor del av e-handeln sker över nätbutiker, dvs en webbplats som presenterar sina produkter och  som har ett varukorg och kassa så att man kan direkt betala genom Internet.

 

Epic

Epic i agila metod innebär att man fångar upp en stor mängd arbete som hör samman, det arbetet blir då en epic. Epicen är då grunden för det specifika funktionen som ska utföras och är föräldren till user storys som skapas utifrån den epicen.

 

EPISERVER

EPiServer är ett Content Management System (CMS) och är ett av marknadens ledande CMS. Klicka på länken för att läsa mer om EpiServer.

 

Event Tracking

Event tracking är spårningskoden för Google Analytics och används för att få insikt i var besökarna kommer ifrån, vilka sidor de besöker och hur länge de stannar på webbsidan. Det går även att spåra händelser som nedladdning av en pdf, klick på anmälningsknappen till nyhetsbrevet eller uppspelning av en YouTube-video på siten.

 

F.


Fastclick

Mobila webbläsare har ofta en delay på 300 ms mellan att du trycker på en länk eller knapp till att browsern registrerar interaktionen. Det gör så att interaktionen med en webbplats kan upplevas som långsam. Fastclick är ett js-plugin som “tar bort” den delayen så att sidan upplevs snabbare för mobila användare.

 

Favicon

En webbsida med favicon uppvisar företagets logga i webbläsarens adressfält. Favicon är även en genväg eller bokmärkesikon. 

 

Flerspråkig webbplats

Vissa webbsidor kräver att webbsidan är på flera språk då det är webb-besökare från olika delar av välden. Oftast  finns det då en landsflagga som besökaren kan klicka på för att byta språk. 

 

Frontend

Front-end är det visuella gränssnitt som användaren ser och interagerar med i sin webbläsare. En frontendutvecklare arbetar med kod t ex  HTML, CSS och JavaScript. 

 

Förstudie

Innan man sätter igång med ett projekt utförs en förstuide för att analysera och säkerställa vad som ska utföras. Man fokuserar på konkreta mål och effekter som projektet ska uppnå. Här belyses saker som måste förbättras och hur de ska mätas.

 

G.


Google Anlaytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som spårar och rapporterar webbplatsens trafik. Google Analytics är nu den mest använda webbanalystjänsten.

 

Google Search Console

Google Search Console är en tjänst som hjälper till att övervaka och underhålla webbplatsens närvaro i Googles sökresultat.

 

Google Tag Manager

Taggar är kodsnuttar som används för att förse funktionalitet till en webbplats. Det  används främst till webbanalysmätning och marknadsföringsmätning. Google Tag Manager  är Googles verktyg för att hantera och administrera så kallade taggar.

 

Google web master Tools

Google Web Master Tools används för att se problem med webbplatsen och ger där tips och meddelanden på förbättringar eller rena säkerhetshål. Här ser man också vilka sökord som använts för att få en träff i Googles index, och på vilken position. Det går även att se hur google tolkar sitemaps samt hur många sidor som finns i sökindex.

 

H.


hamburgare / hamburgermeny

Hamburgare kallas ibland den menyikon som illustreras med tre horisontella streck. Här hittar man navigationen på webbplatsen.

 

hosting / hosta

Hosting av en webbplats betyder att den ligger på en server hos den som "hostar".

 

hover och hover state

Själva handlingen att föra muspekaren över något kallas på engelska "hover". Ett objekt som då ändrar utseende har ett så kallat "hover state". På detta sätt får användaren en indikation på att det går att interagera med objektet. 

 

HTML Validering

För att säkerställa att HTML fungerar i olika webbläsare och olika enheter, tex läsplatta eller mobilt så måste utvecklarna säkerställa att koden är korrekt skriven. För att kontrollera om koden är välformulerad använder sig utvecklarna av en validator som testar koden.

 

I.


iframe

En iframe (Inline Frame) är ett HTML-dokument inbäddad i ett annat HTML-dokument på en webbplats. iFrame används för att infoga innehåll från en annan källa till en webbplats, man kan tex iframa en annons, formulär eller forum. 

 

Interaktionsdesign

En interaktionsdesigner har fokus på hur besökarna kommer att interagera med webbplatsen. Det kan röra sig om användargränssnitt, intuitiv navigation, flöden att ta sig igenom och innehåll som användaren interagerar med. 

 

Internet of thing

Internet of things (IOT) ett samlingsbegrepp av fysiska enheter, fordon, byggnader och andra objekt samt varelser som förses med små inbyggda sensorer, programvara och datorer för att  gör det möjligt att samla in och utbyta data.

 

J.


jIRA

Jira är bland annat ett ärendehanteringssystem som används för felrapportering, men också ett verktyg som används för projektledning. Användningen av detta verktyg är att koordinera ett projekt  och buggar relaterade till projektet.

 

K.


karantän miljö

Innan en webbsida lanseras behöver det kvalitetsäkras av både QA-teamet men också av kunden. Då testas det på en miljö som inte är publikt, en karantän miljö

 

Keyword 

Sökfras. Det sökord eller den sökfras som användaren har skrivit in i sökmotorn för att hitta information. T ex att skriva ”ordlista digital marknadsföring” i Googles sökruta.

 

Konvertering

När en besökare på din webbplats gör en önskad handling eller genomför ett önskat mål. T ex ett köp i en e-handel eller anmälan till nyhetsbrev via ett formulär.

 

KPI

Key Performance Indicator. Nyckeltalsindikator. Ett nyckelvärde som visar hur dina t.ex. kampanjer i Adwords presterar.

L.


Landningssida

Syftet med en landningssida är att skapa en sida med ett aktuellt, tydligt och enkelt budskap. Budskapet ska vara kort och koncist. Oftast vill man uppnå "Call to action", det kan vara en kampanj,  ett erbjudande, ny produkt eller en tjänst som man vill att användaren ska klicka på för att t ex utföra ett köp.

 

lansering

När en webbsida har utvecklats klart och all content är på plats så sker en publik lansering till produktion.

 

Lanseringsplan

Inför lansering till produktion är det viktigt att man har en plan för hur lanseringen ska gå till, man skriver en lanseringsplan. I lanseringsplanen står det omfattningen, vad som ska utföras, vilka resurser som är ansvarig för vad,  vilka miljöer det påverkar samt datum och tidpunkt.

 

Lasttest

Lasttest innebär att säkerställa att prestandan, kvalitén och hastigheten på webbsida är bra. Man identifierar maxkapaciteten och effektiviserar felsökning av prestandaproblem.
Långa laddtider och att webbsidan går ner kan leda till att användarna söker sig vidare till en annan webbsida.

 

M.


META DESCRIPTION

Meta-description används för att beskriva landningssidan. Beskrivningen visas i bl.a. Googles sökresultat och är bra för att locka sökare att klicka på just ditt sökresultat.

 

Mockup

Mockup eller wireframes avser en prototyp som enbart efterliknar utseendet av ett system, men inte dess funktion. Det är inte en klickbar prototyp.

 

Molnet/cloud

Molnet innbeär att man arbetar mot servrar över Internet istället för lokalt på datorn. Ligger något i molnet så kommer man åt det var man än befinner dig. Man behöver inte ha tillgång till sin personliga dator.

 

O.


Open Graph

Open graph möjliggör integration mellan tex Facebook och dess användardata och en webbplats. Detta genom att integrera Open Graph metataggar i sidans innehåll, kan man identifiera vilka delar av ens sida som man vill visa när någon delar något på din sida. Fun fact;  det var faktiskt en teknik  som infördes av Facebook år 2010.

 

Open source

Öppen källkod eller open source är program som har en källkod som är öppen för alla. Det innebär att koden är fri att använda, modifiera, läsa och vidaredistribuera.

 

Organisk trafik

Besökare som kommer till webbsidan genom sökmotor, banner, länk är organisk trafik.

P.


Parallax

Innehållet på en sida läggs i olika lager och när en besökare skrollar så förflyttas dessa lager i olika hastigheter i förhållande till varandra vilket skapar ett djup i designen och en känsla av rörelse och animation. Man kan benämna det som parallax-effekt eller parallax-scrolling.

 

personalisering

En metod för att anpassa innehållet beroende på vem besökaren är. Det kan t ex vara att se geografisk position och ange priser på produkter i relevant valuta, eller att se att användaren besöker platsen för första gången och möts då av en “ny kund”-rabatt.  

 

PIM

PIM står för Product Information Management. PIM hanterar och lagrar information om produkter och alla kringliggande objekt samlat på samma ställe. Läs mer om Limetta PIM här.

 

Produktion

Ett annat ord för en webbsida/server som går mot en skarp miljö

 

Projektledare

Projektledare styr och leder aktiviteter och funktioner inom ett projekt.  Projektledare definiera projekt med kund samt säkerställa att projektet levereras i enlighet med specifikationer, budget och tidsplan. Projektledare stämmer av de olika delarna i projektet och ser till att inget faller mellan stolarna och har oftast en projektgrupp till sin hjälp.

 

Projektmål

Projektmål tas fram inom projektgruppen och syftar på hur en  produkt eller service skall se ut.

 

prototyp

En klickbar prototyp kan skapas antigen med "platta" bilder eller kodas i HTML. Med hjälp av prototypen kan flöden och funktioner visualiseras och det är lättare att få en känsla för hur det färdiga resultatet kommer se ut. Med en html-prototyp kan vi även se hur responsiviteten känns och flödar i olika enheter.

 

puff

Puffar kan innehålla bild, rubrik och kortare text. De är ofta klickbara och länkar användaren till det aktuella innehållet.

 

Q.


Quality assurance manager

Testledare är det svenska ordet för QA-manager. QA-manager testar och ansvarar för att intyga att webbsidan som har producerats uppfyller kundens krav och förväntningar innan det publiceras publikt.

 

R.


Regressionstest

Regressionstest innebär att testa att existerande funktionalitet inte har påverkats sedan ny funktionalitet har införts. Detta för att säkerställa att systemet fungerar som tidigare och att buggar inte har uppstått. Beroende på vad som har utförts testar man antingen hela eller delar av ett system.

 

RESPONSIV WEBBDESIGN

Att bygga en webbplats responsiv innebär att den automatiskt anpassas efter besökarens skärm; smartphone, laptop, desktop, surfplatta.

 

redirect

Redirect betyder att en sida är omdirigerad/ompekad till en annan adress. 

 

Robots.txt

Robots.txt används för att instruera sökmotorer hur en webbplats ska indexeras.

 

rollback

I programmeringsvärlden innebär rollback att man går tillbaka till förgående lansering när man har utfört en lansering. Det kan bero på att något har gått snett med lanseringen och man måste ta ett steg tillbaka och analyser vad problemet är för att kunna lansera igen.

 

S.


Scope

Scope är projektet omfattning; vad projektet ska åstadkomma,  vad är det för arbete som behöver utföras för att uppnå projektets mål samt budget och tidplan.

 

scrum

Scrum är en agil metod som fokuserar på vad som ska utvecklas.  Det ger kunden möjlighet att påverka projektet och dess leverabler löpande genom hela projektet genom att prioritera under sprintplaneringen med projektgruppen i vilken ordning saker och ting ska utföras. Det är fokus på kudnytta och kommunikation och är hela tiden transparens då alla ser vilket arbete och vilka prioriteringar som utförs.

 

SeM

Search Engine Marketing (SEM) är betalda sökmotorannonseringen som Google Adwords.
Det är en form av marknadsföring som framhäver webbplatser genom att öka deras synlighet i sökmotorn sidor genom betald reklam.

 

SEO

Sökmotoroptimering (Search Engine Optimisation) är olika metoder och tekniker som används för att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar i sökmotorer. 

 

Server

En server är en dator som servar andra system, klienter med olika typer av tjänster över ett datornärverk.

 

Sitemap

En sitemap (sidkarta) har flera funktioner. Bland annat för att få en bra struktur på webbsidan men också ett bra sätt att hjälpa besökare att hitta på webbsidan.  Största fördelen är kanske att den berätta för sökmotorerna vilka sidor som finns på en webbsida.  En sitemap är precis såsom det låter, en karta över alla sidor som man har på en webbplats och hur sidorna hänger ihop med varandra.

 

SKETCH 

Designprogram som är lämpad för just webbdesign och som fler och fler använder istället för Adobe Photoshop. Fördelarna är många; filerna blir mindre, en bättre överblick, lättarbetat och överlämning till kodningen av designen är smidig och tydlig

 

SLIDER

En slider eller bildslider är ett bildspelsgalleri som bläddrar mellan innehållet.

 

Sprint

I ett agilt projekt arbetar man i sprintar som kan vara 2-3 veckor långa. Sprinten innehåller en begränsad mängd arbetsuppgifter som planeras i en sprintplanering. Därefter håller man en sprintdemo för att säkerställa resultatet.

 

SQL

Structured Query Language är en standard interaktiv och programmeringsspråk för att få information från och uppdatera en databas.

 

stage miljö

Se karantänmiljö

 

sub task

Om en user story är för stor så kan den delas upp i flera subtask för att få styrning över det som ska utföras. Varje subtask spåras separat i ett projekt.

 

Sökfunktion

Många webbsidor kompletterat med en sökfunktion, som gör det möjligt för kunden att hitta en produkt snabbt och enkelt.

 

T.


Test-driven development

Test-driven development (TDD) innebär att man kombinerar test med utveckling, man skriver testkrav, tänker igenom kraven och konstruktionen innan man fullständigt utvecklar den funktionell koden för att uppfylla det kriterium.  Målet med TDD är att skriva ren kod som fungerar.

 

Testplan

Testplan är ett dokument som beskriver testets omfattning och aktiviteter samt omfattning, tillvägagångssätt, resurser och tidsplan. Det är grunden för att formellt testa utvecklingen i ett projekt.

 

Testrapport

Se Defektrapport

 

U.


Umbraco

Umbraco är ett Content Management System (CMS) som är öppen källkod, det finns inga licenskostnader.   Klicka på länken för att läsa mer om Umbraco.

 

User story

En User Story fångar upp vad en användare har för behov vid interaktionen med en produkt eller tjänst. Det sammanfattar ofta upp vad, hur och varför ett behov uppstår från användarens sida. Det är med utgång i user stories som en interaktionsdesigner eller UX-designer skapar flödesskisser i form av wireframes, och bestämmer vilka funktioner och information som ska prioriteras. 

 

Utvecklingsplan

Efter lansering till produktion är det viktigt att fortfarande hålla webbsidan levande. Det finns alltid förbättringar som kan utföras för att höja webbplatsen. Dock är det viktigt att utföra en samlad lanseringen därför samlar man alla förbättringsåtgärder i ett dokument som är ett utvecklingsplan, därefter prioriterar man i vilken ordning det ska utvecklas och lanseras.

 

UX / USER EXPERIENCE

User experience är användarupplevelse och interaktion i ett gemensamt begrepp. Upplevelsen av en webbplats är helheten av parametrar som hur snabbt sidan laddar, om innehållet är relevant och sorterat, om användaren tilltalas användaren av utseendet osv.

 

UX-Design

UX-design hänger ihop med användarupplevelse och interaktionsdesign. Det är i grova drag utformandet av användarupplevelsen. UX-designen ska säkerställa att upplevelsen är behaglig och friktionsfri, det görs ofta med förankring i beteende-vetenskap, och säkerställs oftast med användartester. 

 

W.


Wireframes

Wireframes / trådskisser är skisser som ger en schematisk vy över ett innehåll. Istället för att skapa skarp design kan man med wireframes lättare sätta sig in i tänket och innehållet snarare än hur det ser ut. 

 

Workshop

Workshop är arbetsseminarium kring ett fokuserat tema med utvalda deltagare.  Under workshopen diskuteras problemlösning, defintion av workshopen, mål och praktiska övningar.

 

Ä.


Ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem är ett informationssystem som används för felrapportering av ett problem som har uppstått. Ett unikt referenscase och nummer skapas som beskriver ärendet och hur akut ärendet är. När ärendet är utfört och godkänt stängs det specifika ärendet.

 

#


301

En sida med statuskoden 301 är permanent omdirigerad/ompekad till en ny adress. Bra ur ett sökmotorperspektiv.  

 

404

En sida med statuskoden 404 finns inte längre kvar. 

 

500

En webbplats med statuskoden 500 ligger nere p g a internt fel på webbservern.