Våra tjänster

UX & Design

Limettas vision är att göra vardagen enklare för människor och företag genom en god användarupplevelse. Genom att möta såväl kundens krav som användarens behov skapar vi en intuitiv och begriplig design som uppnår största möjliga nytta. I kombination med copywriting och konceptutveckling kan vi lyfta våra kunders digitala närvaro till nya nivåer.

Med User Experience design menar vi att allt som användaren möts av är olika upplevelser. Är innehållet relevant? Tilltalande? Snabbåtkomligt? Alla dessa parametrar är viktiga i användarupplevelsen och sätter grunden för vår lösning.

Upplevelse och design - mer än bara ett snyggt utseende

Våra interaktionsdesigners tar fram en logisk innehållsstruktur och en tanke om hur innehållet kan sorteras och presenteras för att användaren omedelbart ska hitta och förstå webbplatsen. 

Med naturliga flöden ser vi till att webbplatsen är lättnavigerad och inspirerande och att den leder till konvertering. 

Med sitt kritiska öga hittar interaktionsdesignern nya kreativa lösningar för att ta bort eventuella irritationsmoment och i stället skapa en bekväm upplevelse som är så intuitiv att den knappt märks. Design som förhöjer upplevelsen utan att ställa sig i vägen.

Koncept

Vi hjälper våra kunder sätta effektmål – alltså den effekt kunden kan förvänta sig från ett projekt. Det kan handla om allt från ökad försäljning till ett minskat antal telefonsamtal till kundservice. Konceptet eller lösningsförslaget är idéen för hur vi ska uppnå målen. Konceptet ligger sedan till grund för designarbetet.

Ofta finns ett behov av att förenkla för de redaktörer som ska arbeta med produkten, vilket vi alltid tänker på när vi designar något. För oss är användarupplevelsen för redaktörerna minst lika viktig som upplevelsen för besökarna. 

Design

Vi bygger vår design på ett koncept — att vi försöker lösa en uppgift. Ibland kan det handla om att påverka användaren till ett önskat beteende med hjälp av rätt sorts färger och former på en smart placering. Det kan även handla om att stärka varumärket med ett visst sorts fotografi, budskap eller tonalitet i text. Arbetsmetod för digital design

Med hjälp av moodboards och inspirationsbilder samlar vi idéer och använder det som en riktning på den känsla vi vill väcka eller förmedla. 

Vi är flitiga Pinterest-användare. Konceptet konkretiseras i visuell design och våra Art directors tar fram en design som vi stämmer av med vår kund.

När vi designar digitalt utgår vi från “mobile first” – alltså att vi utgår från ett mobilt gränssnitt för att bäst anpassa innehållet till användarnas preferenser.

All design vi tar fram är skalbar och responsiv och vi arbetar just nu enbart i Sketch. Så tidigt som möjligt lämnar vi Sketch-skisserna och skapar en html-prototyp där man kan uppleva och testa designen. På så sätt säkerställer vi att det vi ser blir det slutgiltiga resultatet, att designen fungerar och att flöden fungerar optimalt.

För oss är det viktigt att det finns en tanke bakom designen och att vår kund förstår och gillar den. Vi besöker gärna våra kunder för att hjälpa dem i sitt digitala arbete, med till exempel föreläsningar och workshops. Designen utvecklas ofta över tid då nya behov uppstår vilket är en stor del i den långsiktighet vi satsar på i relationen med våra kunder.

Användartester

För att säkerställa att användaren hittar relevant innehåll och att vi uppnår de uppsatta effektmålen utför vi användartester. Vi har då möjlighet att optimera och justera för att nå önskad effekt.